SQL Developers Για Πρόσληψη

 • SQL
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 798 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   antoinepal
Πρόσλαβε τον/την   antoinepal

  antoinepal antoinepal

  Greece $45 USD / ώρα
  Power BI-Crystal Reports-Excel-Data Analytics
  Greece
  An experienced, disciplined, and highly-motivated IT Professional - Data Analyst who has worked on a wide range of projects. An accomplished and fluent communicator with strong investigation, problem-solving and decision-making skills, combined with a pragmatic approach and sound business acumen. This allows me to...
  An experienced, disciplined, and highly-motivated IT Professional - Data Analyst who has worked on a wide range of projects. An accomplished and fluent communicator with strong investigation, problem-solving and decision-making skills, combined with a pragmatic approach and sound business acumen. This allows me to fulfil a variety of different roles within project teams and provide an effective interface between business and technical functions. During my career, I have also gained a wide knowledge and understanding of data collection methodologies, principles and techniques. I have excellent data mining, cleaning and processing skills, as well as being a superb communicator with first class report writing skills and a passion for helping people. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την antoinepal
 • Πρόσλαβε τον/την   paris2785
Πρόσλαβε τον/την   paris2785

  paris2785 paris2785

  Greece $28 USD / ώρα
  MS Office and VBA expert. Top 1% in Freelancer.com
  Greece
  Blessed to work in the field I love, I develop Microsoft Office applications by customizing and writing code in VBA. I have completed 400 successful projects on this platform in 8 years, and I keep going! Main Skills: * Excel * Access * VBA (Visual Basic for Apps) * Word * Microsoft Office * PowerPoint * Outlook *...
  Blessed to work in the field I love, I develop Microsoft Office applications by customizing and writing code in VBA. I have completed 400 successful projects on this platform in 8 years, and I keep going! Main Skills: * Excel * Access * VBA (Visual Basic for Apps) * Word * Microsoft Office * PowerPoint * Outlook * SQL Do you have a Microsoft application that slows your daily routine? Would you like to turn it into a business enhancement tool? Let's make it an efficient tool for you, a masterpiece! Feel free to contact me. I'm online from 7 am to 9 pm, Athens time (including weekends). To hire me, you can click on the Hire Me button to start chatting with me. In case you saw my bid on your project, click on the chat or award button to get started. I'm looking forward to hearing from you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την paris2785
 • Πρόσλαβε τον/την   MiniDeveloper21
Πρόσλαβε τον/την   MiniDeveloper21

  MiniDeveloper21 MiniDeveloper21

  Pakistan $4 USD / ώρα
  Software Engineer
  Pakistan
  I am doing Software Engineering ,Having 2 years experience especially in programming (i.e. Java,C#,C++,C,Python), Data Preprocessing, Code Debugging, Database connections, App development and much more.
  I am doing Software Engineering ,Having 2 years experience especially in programming (i.e. Java,C#,C++,C,Python), Data Preprocessing, Code Debugging, Database connections, App development and much more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MiniDeveloper21
 • Πρόσλαβε τον/την   dotnetsqlCoder
Πρόσλαβε τον/την   dotnetsqlCoder

  dotnetsqlCoder dotnetsqlCoder

  Egypt $35 USD / ώρα
  C# .NET SQL Server Azure Big Data BI and Security
  Egypt
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS...
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dotnetsqlCoder
 • Πρόσλαβε τον/την   tumakha
Πρόσλαβε τον/την   tumakha

  tumakha tumakha

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Senior Scala /Java Engineer
  United Kingdom
  I am a Senior Scala /Java Developer with 10+ years of experience in architecture design and development with strong problem solving skills. Self-motivated and able to work independently without supervision. Strong self-organization and time-management skills. KEY SKILLS AND COMPETENCIES ● Java Back-End: Java 8/11,...
  I am a Senior Scala /Java Developer with 10+ years of experience in architecture design and development with strong problem solving skills. Self-motivated and able to work independently without supervision. Strong self-organization and time-management skills. KEY SKILLS AND COMPETENCIES ● Java Back-End: Java 8/11, Spring Boot/Data/MVC/Cloud, JPA, Kafka, Gradle, Maven ● Scala Back-End: Scala, Spark, Akka (Cluster, Streams, Http), Play, Cats, Slick, SBT ● Databases: MySQL, Oracle, MongoDB, Cassandra ● Testing: JUnit, DbUnit, JsonUnit, XMLUnit, Mockito, TestNG, REST Assured, Selenium λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tumakha
 • Πρόσλαβε τον/την   logicpowered
Πρόσλαβε τον/την   logicpowered

  logicpowered logicpowered

  Pakistan $20 USD / ώρα
  .NET/Core | MEAN | PHP | iOS | Android | Graphics
  Pakistan
  At Logic Powered Solutions we design, build and support IT and Telecom for leading public and private sector companies. Team of highly skilled resources in the field of Information Technology has made us proud. With an average working experience of 5+ years, we continue to strive to increase this figure by each...
  At Logic Powered Solutions we design, build and support IT and Telecom for leading public and private sector companies. Team of highly skilled resources in the field of Information Technology has made us proud. With an average working experience of 5+ years, we continue to strive to increase this figure by each passing year. We have always preferred Quality over Quantity and maintain a very happy customer portfolio. - Areas of Expertise: * .NET (Desktop / Web Applications /.Net Core/ MVC / Web Forms / Web API) * CRM (Microsoft Dynamics CRM / Microsoft Dynamics NAV / Bespoke CRM) * PHP (WordPress, Laravel, Magento, CodeIgniter) * JS (NodeJS, AngularJS, BackboneJS, ReactJS, MeteorJS) * Mobile (Android, iOS, PhoneGap, Cordova, Xamarin, Ionic Framework) * Database (MySQL, MongoDB, MsSQL, Oracle, PostgreSQL) * Others (QuickBooks, Telerik, Python, Google Maps, Bitcoin, PayPal, Braintree, Raspberry Pi, Github, Bitbucket) * DevOps (AWS, Azure, Google Cloud) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την logicpowered
 • Πρόσλαβε τον/την   MMG2019
Πρόσλαβε τον/την   MMG2019

  MMG2019 MMG2019

  Egypt $50 USD / ώρα
  Software Developer
  Egypt
  I have good experiences in Visual Basic , VBA , MS ACCESS and MS SQL SERVER. I offer many software solutions for developing your project or solving existing bugs . I can start develop or designing your project with your requirements and needs. You can explain your project and i can start work.
  I have good experiences in Visual Basic , VBA , MS ACCESS and MS SQL SERVER. I offer many software solutions for developing your project or solving existing bugs . I can start develop or designing your project with your requirements and needs. You can explain your project and i can start work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MMG2019
 • Πρόσλαβε τον/την   nicrosoft
Πρόσλαβε τον/την   nicrosoft

  nicrosoft nicrosoft

  Pakistan $30 USD / ώρα
  .NET | PHP | PYTHON | ANDROID | IOS | eCommerce|WP
  Pakistan
  ⭐ In Top 4% freelancers at freelancer.com. ⭐ ⭐ WHAT DO WE DO? We provide the best quality development services by using both conventional and latest approaches with the fastest delivery. We shape the ideas of our clients to develop high-technology Web & Apps. ● We offer productive and highly engaging web...
  ⭐ In Top 4% freelancers at freelancer.com. ⭐ ⭐ WHAT DO WE DO? We provide the best quality development services by using both conventional and latest approaches with the fastest delivery. We shape the ideas of our clients to develop high-technology Web & Apps. ● We offer productive and highly engaging web development solutions for your custom business needs. ● End-to-end mobile development solutions for consumer facing apps and enterprise environments. ● The scalable QA approach to optimize the structure, stability, and growth of software/web. ● Our UI/UX designers create web and mobile user interfaces that ensure great user experience. ● Our vast experience has given us a solid foundation to Design, Build and Deliver quality mobile games across multiple platforms. ⭐TECHNOLOGIES & TOOLS THAT WE USE? ● ASP.NET MVC, Core All Versions ● Blazor ● MSSQL Server, MySql ● Angular.Js, Node.Js ● ReactJs, React Native ● Python and Django ● PHP all Frameworks ● CMS, WordPress ● HTML5, CSS3, Bootstrap4 ● C# ● Unity 3D for Game Development ● QA Testing ● SEO, ASO, Digital Marketing and Content Writing ● Adobe Photoshop & Illustrator for Designing purposes. ● Web Design ● Mobile App Design ● Logo design ● Graphic Design ● Business Cards ● Flyer design ● T-Shirts design ● Illustration ● Banner designing ● Brochure design ● Icon Design ● Package Design ● Book Cover ⭐ WORKING STYLE ● Agile based project management. ● Full-time developers (40+ hours per week) ● Our team accompanies you at each development step and keeps you informed about every segment. Once completed, following up is certainly much crucial step to collect feedback and to ensure if anything needs fixing, it is done right there. ⭐ COME AND VISIT US ● Feel free to contact us to get the best custom web & software development to remove roadblocks in your way to business efficiency. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nicrosoft
 • Πρόσλαβε τον/την   kietlt10988
Πρόσλαβε τον/την   kietlt10988

  kietlt10988 kietlt10988

  Vietnam $15 USD / ώρα
  Reputation and quality first!
  Vietnam
  I am a developer more than 9 years' experience in .Net technical. I am looking for customer collaboration for the future. We always put reputation and quality first. You will never be disappointed when working with us. - Work in : + .Net + MVC, ASP.Net + Webservices, Restful, Web API + AngularJS, HTML5, CSS3,...
  I am a developer more than 9 years' experience in .Net technical. I am looking for customer collaboration for the future. We always put reputation and quality first. You will never be disappointed when working with us. - Work in : + .Net + MVC, ASP.Net + Webservices, Restful, Web API + AngularJS, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, XML, JSON. + MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Sybase + TFS, Git, SVN - Personal: + I'm motivated and willing to work very hard with my assigment. + Timekeeping is very important to me. I always try to complete my work on time and never handed my assigments in late. Give me a chance and believed in me. I will make you happy and satisfied because of that. I believe that the implementation will yield a value for you. Kind Regards, Kiet Le λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kietlt10988
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $20 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | ROR | ANDROID | iOS | IONIC
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Reaction commerce, Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""