Software Architecture Developers Για Πρόσληψη

 • Αρχιτεκτονική Λογισμικού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 731 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl
Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl

  rinsadsl rinsadsl

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Leader in Desktop, Web and App Development
  Sri Lanka
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not...
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not limited to, PHP, NodeJS, Angular, Flutter, React, React Native, C#, VB.net,WordPress,WooCommerce, Magento, PrestaShop, MySQL, PostgreSQL,ORACLE, SQL Server technologies, among others. We primarily focus on integrating marketplaces such as eBay, Amazon, Shopify, Wish.com, Lazada, Walmart, USPS, UPS, FedEx, DHL etc. using their respective APIs to make the sellers' life easy. However, we are always ready for a new challenge! But don’t just take our word for it, check out the examples of our work provided below. And let the work we do for you be the proof. You have our word that you will not be disappointed. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rinsadsl
 • Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43
Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43

  jaylancer43 jaylancer43

  India $60 USD / ώρα
  #1 in Excel-VBA Macros-Python-Web Scraping-Gsheets
  India
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various...
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex problems running on click of button. I build automated Web Scrappers by means of most efficient and fastest methods. I perform end to end functional testing of applications and websites. Additionally I have expertise in PHP, MySQL, HTML, CSS and Java too. I provide long term support for the developed solutions. I am always reachable on freelance chat. Please Hire Me if you would like to further discuss any prospect. Thanks, Jay λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jaylancer43
 • Πρόσλαβε τον/την   gangabass
Πρόσλαβε τον/την   gangabass

  gangabass gangabass

  Russian Federation $50 USD / ώρα
  Web scraping and automation specialist
  Russian Federation
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other technology is...
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can collect any data from any website. CAPTCHAs, AJAX, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). I will not work with school/college/university assignments/projects/coursework/labs and other types of prohibited projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gangabass
 • Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017
Πρόσλαβε τον/την   kaindo2017

  kaindo2017 kaindo2017

  Kenya $15 USD / ώρα
  Professional research | Article writer
  Kenya
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor degree in commerce. I...
  Hello welcome to my profile, I am guru in research writing, technical writing and SEO content writing. I have been doing this for more than you can imagine. I am a Bsc degree holder in computer science and a diploma in project management and CCNA certification. I also hold a Bachelor degree in commerce. I have more than 5 years experience in providing research writing, technical writing, word press, SEO article writing and content writing. Below are more services that i offer,  Article and Book Reviews  Finance, Accounting, Statistic and Economics Writing.  Case study analysis  Proposal writing  software requirements specification (SRS) and system design specification (SDS)  Project management (WBS, scheduling, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation)  Computer network && Cyber security  Database management && design(ERD design, Normalization, database schema )  Computer programming(Python, Java and Php )  Software Engineering (UML diagrams: Use Case, Class diagram, flowcharts, Sequence diagram)  Digital forensic  Etc. I believe in creating excellent services to my clients by understanding the instructions, thus providing well-versed results. As a researcher, I remain committed to delivering quality work, free from plagiarism, with proper grammar and intensive research. My key purpose in the freelance industry is to relentlessly and passionately deliver high-quality work. My core values are always  Commitment,  reliability,  time- conscious  honesty I am always open to invitations from clients who have confidence in my skill set and share the same interest in perfection and good working relations. Please click "Hire me" in my profile "https://www.freelancer.com/u/kaindo2017" and I will never disappoint you, thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kaindo2017
 • Πρόσλαβε τον/την   RedLayers
Πρόσλαβε τον/την   RedLayers

  RedLayers RedLayers

  Netherlands $105 USD / ώρα
  Here's to More Profit and the Future—a UK Ltd
  Netherlands
  You're one message away from out-competing, increasing revenue and lowering costs; we do app and web design and development and offer a free consultation. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can search for anything in any language...
  You're one message away from out-competing, increasing revenue and lowering costs; we do app and web design and development and offer a free consultation. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can search for anything in any language and find accurate results even if they make typos? AI Search Engines make that possible, and shoppers are more likely to buy when they can find relevant products quickly. What if your hosting can handle 100,000 requests a second for 100$/month? Auto-scaling groups adjust the number of servers to match traffic load and avoid unnecessary costs. What if your users can customise, preview and even try on your products the same way they would at a physical store? AR Shopping is the future which is why Nike, IKEA and Apple are already using it. And the list goes on. Let's discuss your project. Mario Adabachy, Director at RedLayers London. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RedLayers
 • Πρόσλαβε τον/την   masovanaa
Πρόσλαβε τον/την   masovanaa

  masovanaa masovanaa

  Ukraine $40 USD / ώρα
  ★ Blockchain Full Stack Developer★
  Ukraine
  I am Vladyslav from Ukraine, Taking web and blockchain development as a profession not only fulfils my pocket but also my heart because it has been my passion since my early teenage. During my career, worked as a full-stack(Frontend and Backend in Web & Mobile & Blockchain & NFT) lead/mid developer in many worldwide...
  I am Vladyslav from Ukraine, Taking web and blockchain development as a profession not only fulfils my pocket but also my heart because it has been my passion since my early teenage. During my career, worked as a full-stack(Frontend and Backend in Web & Mobile & Blockchain & NFT) lead/mid developer in many worldwide development teams and built lots of successful projects, and developed some innovative technologies. [ CORE SKILLS ] - Blockchain | Ethereum | Smart Contract | Solidity - React | Vue.js | Angular - HTML | HTML5 | CSS | SCSS | Bootstrap | Tailwind - JavaScript | jQuery | TypeScript - Next.js | Nuxt.js | Nest.js - MERN (MongoDB + Express + React + NodeJS) - MEVN (MongoDB + Express + Vue.js + NodeJS) - MEAN (MongoDB + Express + Angular + NodeJS) - React + Firebase | Vue.js + Firebase | Angular + Firebase - Laravel + React | Laravel + Vue.js | Laravel + Angular - MongoDB | MySQL | Firebase - NodeJS | Express | PHP | Laravel | CodeIgniter [ SPECIAL SKILLS ] - Prefer Backend Logic Build - Web Scraping - Stripe | Square |, etc. Payment API [ SERVICES ] - Responsible communication (any time). - Flexible Time Zone - Free DevOps | Git | Heroku | Docker - Deliver Daily or Weekly results. - Full Time(24/7) Development with a weekend. - Provide professional code like the unit test in RESTful API endpoint. I believe that people should do things in which they are good at or in which their heart lays. That’s why I chose freelance web development as my career because I believe I’m good at this and mas I am always honest and I am never afraid of doing hard work. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την masovanaa
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any...
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   graphicaa
Πρόσλαβε τον/την   graphicaa

  graphicaa graphicaa

  India $12 USD / ώρα
  Experts in PHP Magento WordPress CI Laravel
  India
  +You can avail on our team support for all PHP based CMS ( word press etc), e-commerce ( Magneto etc)sites, web application with MVC frameworks (CI, Laravel etc), API creation/implementations etc. + With our 13 Years experience, we understand clients and their Business needs better and adding good values to their...
  +You can avail on our team support for all PHP based CMS ( word press etc), e-commerce ( Magneto etc)sites, web application with MVC frameworks (CI, Laravel etc), API creation/implementations etc. + With our 13 Years experience, we understand clients and their Business needs better and adding good values to their ideas. + We keep client regularly updated on the project progress & accept addition, alteration comments for the betterment of the final product. + We provide service guarantee, post-implementation application support & long term maintenance supports. |> We don't work for Adult & Dating websites <| λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την graphicaa
 • Πρόσλαβε τον/την   denysdenysivanch
Πρόσλαβε τον/την   denysdenysivanch

  denysdenysivanch denysdenysivanch

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Deliver Great Result | King of Full Stack
  Ukraine
  Thank you for your visiting. I am honored to have a chance to introduce myself to you today. I always succeed in whatever I try, deliver satisfied work result. Here are my main skills, ✔️ HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, SCSS, Material Design ✔️ Javascript, Jquery, ReactJs/React Native/Redux/hook,...
  Thank you for your visiting. I am honored to have a chance to introduce myself to you today. I always succeed in whatever I try, deliver satisfied work result. Here are my main skills, ✔️ HTML/HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, SCSS, Material Design ✔️ Javascript, Jquery, ReactJs/React Native/Redux/hook, VueJs, AngularJs ✔️ PHP, Laravel, Symphony,CodeIgniter, Wordpress, Shopify, Drupal, Magento … ✔️ Node.js, Express.js, Nestjs, etc ✔️ Python, Django, Flask ✔️ MySQL, MongoDB, etc ✔️ 3th party, Blockchain, web3, Smart contract Finally, I wish the best of luck in everything you do! Best regards! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την denysdenysivanch
 • Πρόσλαβε τον/την   jastp
Πρόσλαβε τον/την   jastp

  jastp jastp

  India $20 USD / ώρα
  "Hear from Heart, Develop with Passion"- Try once!
  India
  Hi there! Thank you for visiting our profile! We, as a small team of expert developers, working on limited tech stack with perfection in each technology. We have developed around 300+ mobile apps for Android & iPhone using Native SDK & Flutter and 50+ projects in ASP.NET in past 14 years with a wide range of...
  Hi there! Thank you for visiting our profile! We, as a small team of expert developers, working on limited tech stack with perfection in each technology. We have developed around 300+ mobile apps for Android & iPhone using Native SDK & Flutter and 50+ projects in ASP.NET in past 14 years with a wide range of different features and skills. We have also developed a few Windows desktop apps. Rated as TOP 2% by Freelancer.com for Mobile apps and Website development. Our area of expertise includes Android (Java, Kotlin), iPhone (Objective-C, Swift), Flutter, ASP.NET , C#, MS SQL. - Our success story is published in Freelancer.com's community page: https://www.freelancer.com/community/articles/app-developer-builds-company-from-guts-and-passion - We are among the TOP 30 freelancers in the world -> http://issuu.com/freelancercom/docs/15mm_ebook/11?e=17194949/13137055 (Jas Panwar, Jaipur, India in link) For more details, please contact us via Freelancer chat. Thank you, Jas (Logictrix) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jastp

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""