Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 debian δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Jitsi Meet server Έχει λήξει left

  Εγκατάσταση του Jitsi Meet σε VPS (με Debian ή Ubuntu) με ενεργοποιημένo το token authentication ώστε να συνδέεται από το Moodle. Θα προτιμηθούν προσφορές από Ελλάδα για έκδοση τιμολογίου.

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ... - Γνώση ενσωμάτωσης πολλαπλών πηγών δεδομένων και βάσεων δεδομένων σε ένα σύστημα - Γνώση πιστοποίησης χρηστών και παραχώρησης δικαιωμάτων πρόσβασης σε διαφορετ&i...

  €3643 (Avg Bid)
  €3643 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Website Server Migration 6 μέρες left

  Hello, I need to migrate from one server to another for a travel website in PHP with an SQLite database and a MySQL database. This involves moving from an installation of the current server under CentOs 8 and without a control panel to a server under Debian 11, with a control panel. Understanding of English and if possible French. Possibility of additional PHP and javascript programming work after this project.

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές

  I need help installing on my self-hosted Ubuntu server via SSH. The server has root access and the primary purpose of this installation is for online streaming services. Key requirements: - Proficient in Linux server administration - Experienced in installing software from GitHub repositories - Familiar with Ubuntu/Debian Linux distributions Please reach out if you have experience in this area and can help with a smooth installation.

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I've been struggling with getting the internet up and running on my physical RockyLinux server. I chose this OS for its stability and compatibility with CentOS, but I'm unable to activate the internet on it. I need help ...but I'm unable to activate the internet on it. I need help from a Linux expert who can guide me through this process. Key Tasks: - Troubleshoot and identify the root cause of the internet connectivity issue - Provide step-by-step guidance to activate Wired Ethernet connection Skills and Experience: - Extensive experience with Linux server administration, particularly with RockyLinux, CentOS or Debian. - Solid understanding of networking concepts, especially with regard to Wired Ethernet connections. - Proven track record of resolving connectivity...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  i need a person with the following have deep debian knowledge know how to setup a cron service know how to setup log rotation know how to deploy a laravel 11 application Must work via anydesk If you can talk via zoom while working it will be better

  €54 (Avg Bid)
  €54 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I am searching for a Linux proficient SLAX expert to perform advanced system integration tasks. Key Services Required: - System configuration on Linux OS using SLAX (DEBIAN) - OPENVPN & NETWORKMANAGER MODULES. Ideal freelancers should display: - Proven expertise in SLAX and Linux. - MUST BE ABLE TO CREATE CUSTOM MODULES - Extensive background in system configuration. - Up-to-date knowledge of advanced integration methods. Take note: This project requires more than basic or intermediate configurations and solutions. Only advanced SLAX SKILS are acceptable for the unique complexity of this task.

  €262 (Avg Bid)
  €262 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Web Development with Python 3 Έχει λήξει left

  I am seeking a Python developer with expertise in using Python 3 for web development tasks. Your key responsibility will be creating and enhancing several aspects of my website using Python 3. Required functionalities include: Chromebook recently updated the Linux container from Debian 11 to Debian 12 (Bookworm). When I run python3 -V in a terminal, the new upgrade indicates Python 3.11.2. I was running Python 3.73 in the previous build. Python upgrade commands fail. Can you fix this issue? More details will be provided to selected developer If you have a proven track record with Python 3, web development and troubleshooting skills, I welcome your bid for this project.

  €129 (Avg Bid)
  €129 Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Debian Expert Only Έχει λήξει left

  Debian 12 (Bookworm) now installs with non-free drivers included. Apparently there's a way to modify the installation so that it doesn't include non-free drivers, but I can't figure out how. I tried adding "firmware=never" in the installation's boot parameters (before --quiet), but that didn't work. If this is possible, I simply need someone to write instructions for me. Note that I'm installing from DVD. Please: this is for a Debian expert only (all the instructions I've found on forums haven't worked, so I don't want someone who's merely copying that stuff). Thanks!

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  VPS Server OVH Plesk Έχει λήξει left

  I have a VPS Plesk server at OVH running on OS: Debian 10.13 I'm looking for someone to check the settings of my server and correct them, because lately I've been getting frequent messages about exceeding the allowed CPU " cpu .usage higher 75 - currently: 100" and not how to locate the cause of these cpu overloads. On this server I have two stores running on PrestaShop and two blogs on wordpress and I want to configure this server for prestashop so that the stores run as fast as possible and not overload the cpu. Sometimes a 502 error appears in the backend of the store but after refreshing the page it disappears. Please give me a quote and best regards Luke

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  We're looking for somebody who will be able to migrate the following web apps from one server (Linode) to another (Hostinger VPS) on behalf of our charity: - Planka - EspoCRM - BookStack Some of these apps on our current server are dockized, some are based on Apache/MySQL (MariaDB). These servers all run on a version of Debian/Ubuntu. During the migration the domain will need to remain the same on the new server which runs a version of EasyPanel. Our budget is tight, at around £30. However, our timeframe is very flexible.

  €148 (Avg Bid)
  €148 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  ...script to monitor for volume changes on Debian. The relevant code looks like this: pactl subscribe | grep --line-buffered "sink" | while read -r UNUSED_LINE; do /home/user/.local/bin/ ; done; This script worked fine on the first computer I used it on. However, on a second computer, it's not working well. The problem seems to be that on the second computer, volume changes are detected twice. For example, when I click the "Volume Up" button on my keyboard, the initial 2 lines of output from command "pactl subscribe" are duplicates: Event 'change' on sink #1 Event 'change' on sink #1 On the original computer, there was only one line of output for each "Volume Up" click. Note that both these computers have the same...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Mailcow Installation on Linux Έχει λήξει left

  Installation mailcow auf Debian Server

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  PHP Developer for REST API & MySQL Έχει λήξει left

  I'm currently in need of an experienced PHP developer with a firm understanding of creating REST APIs, working with MySQL databases, and navigating Ubuntu/Debian CLI. Here are the critical tasks you'll work on: - Develop a REST API tailored toward web service integration. - Handle user data in a MySQL database setup. - Expertly utilise your Ubuntu/Debian CLI knowledge to manage the system. You should be proficient in PHP, REST APIs, MySQL, and Ubuntu/Debian CLI. This proficiency encompasses having a sound understanding of best practices, and significant hands-on experience. Familiarity with handling user data in a relational database context is key and knowledge in web service integration via REST API is crucial.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  104 προσφορές

  Project Description: We are seeking a software developer to compile the ARM64 code, based on Go, from GitHub. The goal is to ensure the Velociraptor server operates on the Odroid N2+ platform (4GB RAM), by creating an installer or Debian package (.deb) that functions flawlessly on Debian Ubuntu 20.04 (MATE Desktop). This project involves adapting the Velociraptor software, an open-source security tool , to work seamlessly on the Odroid N2+ platform, a powerful ARM-based single-board computer. The primary goal is to ensure that Velociraptor runs efficiently on Odroid N2+, leveraging the device's capabilities for security monitoring and digital forensics operations. For more details on the platform, visit: Objectives:

  €1258 (Avg Bid)
  €1258 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Servidor Debían 12 OPENVPN Έχει λήξει left

  Necesito a alguien que sepa de servidores Debian, actualmente tengo un servidor corriendo una instancia de Openvpn que ya no es muy de utilidad, la idea es levantar una segunda instancia en paralelo para que llegado el momento dar de baja la instancia 1. Ya está avanzada la instancia 2 pero no logro que ejecute necesito asesoría.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  I'm looking for an Ansible/DebOps expert who can help improving script used to configure our Debian servers. It uses DebOps for the Ansible Playbooks. So you need to know it very well. !!!!!!! The work has to be done remotely using anydesk or another remote control software. !!!!!!! We have the complete Ansible playbook currently. We need to apply two fixes: enforce server to reboot after one task; disable one setting in the nginx config. **Requirements:** - In-depth knowledge of Ansible for automation. - Experienced with Debian server management.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  ...when I try to resolve telnet 587. The exact message I'm receiving is 'Connection timed out'. On the other hand, telnet localhost 587 is functioning properly on Debian 11 with Postfix Dovecot running ISPConfig. In addition, I'm also in need of help for some minor fixes. I'm not exactly sure if any recent changes in my network configuration or firewall settings have triggered these issues. I'm looking for a skilled freelancer with vast experience in Debian and Postfix Dovecot who can troubleshoot and resolve these connection issues efficiently. Skills and Experience Required: - Proficiency in Debian 11 and Postfix Dovecot - Experience in troubleshooting connection timeout issues - Knowledge in ISPConfig and network configurations -...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I have a VPS with Contabo. We tried to upgrade MySQL 5.7 and it crashed. The VPS goes offline. We apply a rescue mode in Debian to access. I need someone who can fix it and finish the MySQL update. Write I know LINUX in your description. I need someone who can deliver FAST.

  €39 (Avg Bid)
  €39 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  This is the work that has to be done in a university's VPS: DSPACE INSTALLATION ⁃ Installation of the operating system for the Debian or Ubuntu server or similar. ⁃ Java installation. ⁃ Apache Tomcat server installation. ⁃ Installation of the PostgreSQL database engine. ⁃ Deployment of DSPACE 6.3. ⁃ Cronjobs for updating the OAI-PMH. ⁃ CSS style sheet for the repository. ⁃ Configuration for integration with ALICIA and RENATI according to ALICIA-CONCYTEC specifications. ⁃ Metadata entry (ALICIA/UNDQT). ⁃ Creation of communities and subcommunities. ⁃ Enable HANDLE redirection (with subdomain ). ⁃ Enable AWStats or Google Analytics system to show statistics associated with the repository. Write to me if you have the knowledge please

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  I need an expert in Squid v4 who can successfully set it up to integrate with Active Directory (AD) on Windows Server 2022 for user authentication. Details: ====== We have a functioning Squid v4 installed on a Debian Linux Bullseye server and need an expert to adjust its authentication settings. The essential requirements for this project are: The ideal freelancer for this job should possess: - Deep knowledge and robust experience in Squid v4 deployment and configuration - Familiarity with Windows Server 2022 - Proven track record in integrating Squid with AD This task is very definitive and can be just a few minutes if you are familiar with this. The Squid server is essentially working with the Windows Server AD already because applications on Windows clients can already connec...

  €79 (Avg Bid)
  €79 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I am in need of an expert to create an interactive bash script, compatible with a Debian 12 operating system. This script will be used to install ERPNext based on this: Key project aspects include: - The script should request some user inputs during execution for things such as domain name, passwords, database setup etc etc - The bash script should install all the requirements in frappe for ERP Next. - Yarn often needs to be installed before frappe and not included, this can be done with 2 commands. sudo apt-get install yarn sudo npm install --global yarn - System should also install Let's Encrypt with snap The ideal freelancer

  €135 (Avg Bid)
  €135 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I have a particular project requiring expertise in Freeswitch, preferably with exposure to a Debian Linux environment. The key objective is to use Freeswitch for answering machine detection. The main requirement is to capture and analyze voicemails. We want to build a custom module or ready solution which can detect human or machine on the outbound dialer. The solution should work on any freeswitch version and without any licensing restriction. Please note, we have already used AVMD module and it just detects beep. We want to detect the machine or human from the initial screening of voice only. Skills and Experience Needed: - Solid experience with Freeswitch answering machine detection - Familiarity with working on Linux systems - Ability to effectively capture and analyze audio...

  €586 (Avg Bid)
  €586 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I have a functioning Squid v4 installed on a Debian Linux Bullseye server and need an expert to adjust its authentication settings. The essential requirements for this project are: - Deep understanding of Squid v4 configuration - Knowledge in working with Debian Linux Bullseye - Experienced in setting up communication between Squid v4 and AD in Windows Server 2022 The scope incorporates tweaking the current Squid v4 configuration to fix a problem for NTLM authentication with the Windows Server 2022 AD. Proficiency in managing Linux servers and understanding of AD authentication is a must for a successful project completion. Direct, clear communication skills are also a plus. Our task is very definitive and can be just a few minutes if you are familiar with this. The Squid...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer proficient in Bash to create a highly functional installimage tool. The tool should be capable of: - Facilitating Linux OS installations (for Ubuntu, CentOS, and Debian specifically) - Performing password resets efficiently - Implementing a rescue mode functionality A developer with demonstrated experience creating similar tools will be considered highly. Familiarity with Linux system administration can prove to be advantageous as well. Your skills in Bash scripting should be excellent as this project needs a precision-involved, error-free deliverable. Let's bring this installimage tool to life!

  €106 (Avg Bid)
  €106 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I'm looking for an expert who can develop a custom Debian 11 installation installer. This project will focus mainly on: - Creating an installer that is compatible with Debian 11. There are no specific hardware requirements so flexibility is key. - Developing a command line interface (CLI). This needs to be user-friendly and intuitive, designed with the end user in mind. Ideal Skills: - Proficiency in operating systems and software engineering, particularly Debian 11. - Experience in building CLI for a broader range of users. - Excellent understanding of hardware and software compatibility issues. The resulting product must offer a seamless installation process for Debian 11 using a CLI, with an emphasis on usability and compatibility. Looking forward t...

  €95 (Avg Bid)
  €95 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  Estoy buscando un freelancer con experiencia en la instalación de la solución de biblioteca libre Koha en un servidor VPS con Debian. La versión específica que requiero instalar es la 22.05. Detalles adicionales: - No es necesario proporcionar capacitación o documentación después de la instalación - El freelancer debe tener experiencia previa con instalaciones de Koha y preferiblemente en VPS Debian. Habilidades ideales: - Amplio conocimiento de Koha y sus requerimientos de instalación - Experiencia con servidores Debian - Conocimientos de VPS y su configuración - Eficiente, detallista y capaz de entregar el proyecto en el tiempo acordado. Espero encontrar la persona adecuada para llevar a cabo es...

  €145 (Avg Bid)
  €145 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  ...3. The Topliste has a lot of anti bot security measures, you need to be able to bypass all of them 4. Target website is: 5. The bot should support Proxy(Username:password@ip:port format), the proxy should be loaded via a txt and it should rotate through all proxys inside the txt 6. I prefer the bot written in nodejs, so that I can run it on linux(debian) 7. Every thread should simulate an complete browser, every new thread should create an new browser 8. The Script should be optimized to reduce the proxy usage 9. You need a way to bypass cloudflare turnstile captcha challenge 10. The script needs ether capsolver/capmonster or 2captcha built in to solve recaptcha(I prefer capmonster or capsolver) 11. I provide Proxy, Capsolver/Capmonster/2captcha

  €237 (Avg Bid)
  €237 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  I am urgently in need of an expert to help me migrate my Debian VPS on DigitalOcean. The migration should be done without using the snapshot option. Although I'm not facing any issues with my current setup, I lack specifics regarding the main applications running on my server. Therefore, the freelancer should have: - Extensive experience with Debian VPS migration on DigitalOcean. - The ability to diagnose the running applications on a VPS. - Ability to maintain constant communication and provide project updates. - Capable of completing this project ASAP. Your expertise in this area would be vital in ensuring a successful and smooth migration with minimal disruption.

  €75 (Avg Bid)
  €75 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am currently in the process of setting up PPOE on a Debian-based Linux distribution, with the end goal of establishing internet connectivity for a larger network of 1K+ devices. To accomplish this, I am seeking a proficient freelancer who ideally has: - Expertise in Linux administration, notably Debian - In-depth understanding and experience with PPOE setups & Linux - Experience in networking, able to support a large number of devices A sound understanding of security protocols for the task would be advantageous. The ideal candidate will ensure seamless internet connectivity across all devices in the network through the PPOE setup.

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές

  Location: HCMC, Vietnam I'm looking for a proficient Software Developer with a specialty in mechatronics and motion control for an industrial project. This is a full-time position for 2-4 months, based in Vietnam, and offers an excellent opportunity to work on a cutting-edge production line control system. Technical Requirements: Stro...including dealing with serial ports, systemd, and SSH. Version Control Proficiency: Familiarity with Git, GitHub, and GitLab. Modbus Protocol Experience: Experience with the Modbus protocol, including both TCP and RS485. Experience in Mechatronics: Knowledge of mechatronics, particularly in motion control actuators in an industrial setting. Technical Stack: Operating System: Linux, specifically Debian/Ubuntu. Programming Language: Rust. GUI F...

  €2416 (Avg Bid)
  €2416 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm looking for a skilled Linux administrator with experience in deploying Squid proxies and integrating open-source solutions with Windows server environments, specifically Windows Server 2022 Active Directory (AD). The scope of the project is: - Setting up Squid 4 on a Debian server - Enable this Squid instance to join a Windows Server 2022 AD setup Key Skills: - Linux (specifically Debian) administration - Squid proxy setup and management - Deep understanding of Windows Server (2022 AD) - Experience in cross-platform integration. Please bid if you are confident in deploying and troubleshooting these specific systems. I look forward to working together.

  €101 (Avg Bid)
  €101 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am currently seeking an experienced RapidPro expert to handle the installation, configuration, and ongoing support of RapidPro on a Linux or Debian virtual server hosted on Azure. This project requires someone with extensive knowledge and proven experience in successfully implementing RapidPro multiple times. Here's a breakdown of the tasks involved: Installation and Configuration: Deployment of RapidPro on a Linux or Debian virtual server hosted on Azure. Customization of settings to optimize performance and ensure security. Integration with other tools or services as required. Ongoing Support and Maintenance: Prompt assistance to resolve any technical issues or queries related to RapidPro. Regular maintenance to keep...

  €1161 (Avg Bid)
  €1161 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  ...project, I am looking to migrate my existing DigitalOcean VPS to a new account. This has to be done without utilizing the snapshot option. The running operating system on the VPS is Debian. The VPS is mainly being used as an application server and I require an expert who can ensure a successful migration without disrupting the functionality of the applications being served. Seeing as certain applications and services might have specific configurations on the existing server, it would be ideal if the freelancer has: - Strong knowledge and experience in working with DigitalOcean VPS. - Deep understanding of Debian as an operating system. - Proficiency in transferring VPS to a new account without using snapshots. However, during this process, there was no specific instru...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  I urgently need someone experienced to install a Kamailio session border controller with a webgui on a Debian operating system. Your familiarity with Debian and Kamailio is essential. Key tasks include: - Kamailio SBC installation on Debian - Setting up a functional webgui - Provision of post-install maintenance guide As the main function of the SBC wasn't specified, a general SBC setup is anticipated. However, we may discuss specific requirements before or during the project. Please respond promptly, as this is time-sensitive.

  €363 (Avg Bid)
  €363 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Finalizing Debian Server Setup Έχει λήξει left

  With this project, I'm in need of a professional individual who can assist me in completing the setup of my local Debian server. Here are some specifics: - The successful freelancer will help me install software packages; particularly, I want PHP version 7.4 and Composer & Elasticsearch installed on the server. - Also, I need assistance with configuring network settings for optimum functionality of the server. And the ability for SSH / FTP from outside. Ideal Skills and Experience: - You need to be well-versed in server setup and management - Specific expertise in Debian servers is required - A deep knowledge of PHP and Elasticsearch installation is essential.

  €22 / hr (Avg Bid)
  €22 / hr Μέση Προσφορά
  64 προσφορές

  I am looking for a Linux Debian Systems Engineer who can expertly install, configure, troubleshoot and debug my Linux Debian system. My project is very much like a remote control scooter project. The technical parts I use: - Raspberry pi zero 2w - Waveshare sim7600g-h 4g usb modem I have made progress so far with these parts. The system automatically connects to 4g internet and chooses 4g as the main internet output (ip route add default dev ppp0) and automatically connects to a wifi address that the Raspberry pi can access, but sometimes the system behaves like this. I have an active ppp0 connection everything looks correct but I can't connect to the internet then I have a service that auto restarts the wvdial service that restarts itself many times and at some point...

  €143 (Avg Bid)
  €143 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Seeking NFTables, Debian based pfSense Firewall Centralization and Management Freelancer Description: We are currently seeking a highly skilled freelancer to centralize and manage our firewall infrastructure using Proxmox, pfSense and GitLabs. This position requires expertise in setting up and configuring NFTables on Debian, pfSense and GitLab in conjunction a single IP addresses. We have a single IP Address which is Proxmox (Virtualization) debian based, utilising NFTables this then NAT's to pfSense. pfSense then NAT's to GitLab. All infrastructure is based on cloud-based servers, specifically Virtual Dedicated Servers (VDS). Responsibilities: 1. Check over network settings: - Ensure proper IP address assignments for Proxmox, then create/check over virt...

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  ...the description. You have to know python, linux,Tensor Flow lite and Docker. Frigate NVR. I am looking for a qualified professional to develop a comprehensive surveillance system that integrates Debian, Frigate NVR and Coral TPU to effectively perform license plate reading and object detection. Core Objectives: • Implementing video surveillance from multiple feeds (1-5) with a mix of both indoor and outdoor sources. • Monitoring and reading vehicle license plates effectively. • Implementing successful object detection. Required Skills & Experience: • Strong knowledge and hands-on experience with Debian, Frigate NVR, and Coral TPU. • Proven experience in developing video surveillance systems. • Expertise in license plate detection and rec...

  €23 / hr (Avg Bid)
  €23 / hr Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  Estoy buscando un freelancer con experiencia en la instalación de la solución de biblioteca libre Koha en un servidor VPS con Debian. La versión específica que requiero instalar es la 22.05. Detalles adicionales: - No es necesario proporcionar capacitación o documentación después de la instalación - El freelancer debe tener experiencia previa con instalaciones de Koha y preferiblemente en VPS Debian. Habilidades ideales: - Amplio conocimiento de Koha y sus requerimientos de instalación - Experiencia con servidores Debian - Conocimientos de VPS y su configuración - Eficiente, detallista y capaz de entregar el proyecto en el tiempo acordado. Espero encontrar la persona adecuada para llevar a cabo es...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές

  ...with configuring FreeSWITCH and FusionPBX on my Debian server. Here's a brief rundown of what I expect: • Installation and configuration of FreeSWITCH and FusionPBX on a pre-existing Debian server. Operating the server is not part of your scope. • I am the only end-user. Therefore, the set-up should be tailored around my requirements and preferences. • As for functionality, I aim to utilize SIP trunking, Voice Over IP (VoIP) services, and Multi-Tenant PBX services with FreeSWITCH and FusionPBX. However, I'm interested in leveraging the complete capabilities these tools offer, so your input on additional beneficial features is welcome. To best fit this project, you should have demonstrable expertise with FreeSWITCH, FusionPBX, and Debian...

  €140 (Avg Bid)
  €140 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Redesign adult website Έχει λήξει left

  ...redesign one of our websites. Design, graphics design and function changes are all needed. I'm looking more for a long time relationship with the developer / agency because there are other tasks and websites are in the pipeline, so a month or week based quote would be nice. Used frameworks, languages and software: Backend: PHP 7.4.33, Laravel 8, MariaDB Frontend: HTML, CSS, Javascript-JQuery Server: Debian 11 Website: What I would like to change on the website: The whole website should be usable both from desktop computer and mobile phone. Home page: - some of the text needs to be changed for sure, but I can do that on my own - the design should be changed, especially the mobile version, right now there is no incentive for a visitor to proceed with registration or anythi...

  €477 (Avg Bid)
  €477 Μέση Προσφορά
  120 προσφορές

  I am looking to have FreeSwitch installed, configured with MariaDB, and integrated with FusionPBX for GUI access on a Debian Linux operating system. Key Requirements: * Install the latest version of FreeSwitch latest version. * Configure FreeSwitch with MariaDB for smooth operation * Setup FusionPBX to allow GUI access to FreeSwitch Integration part we can do later, Ideal Candidate: * Extensive experience with FreeSwitch and FusionPBX * Strong knowledge of Linux operating systems * Knowledge and experience in working with MariaDB and PostgreSQL * Forward-thinking approach, with the ability to suggest and implement beneficial features.

  €38 / hr (Avg Bid)
  Επείγον
  €38 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm currently in need of help with my Linux operating system coursework which centers around writing shell scripts. need to know how to run MS-DOS operating system by using an emulator within a Debian OS running on a virtual machine. Perform several tasks as monitor resources, execute applications and games, benchmarking and performance evaluation.

  €167 (Avg Bid)
  €167 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I need a tech-savvy professional to set up DNS on my Debian server while also moving my domain. I have a domain name that is currently registered with squarespace. I've build a new wordpress site which is on a VPS running Debian 12 and Apache. I need someone to help me point my domain name and my website. from what I understand I need to setup the nameservers/dns on my Debian server. Once moved over I also need to ensure that SSL is working. Please only bid if you can do this job straight away!!

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Tengo un servidor de seafile corriendo bajo Debian Linux. El servidor funciona correctamente , sin embargo cuando se cambia la configuraciòn de nginx para incluir cifrado SSL no puedo subir ningún archivo. Adjunto la configuraciòn de mi nginx server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; server_name ; access_log /var/log/nginx/; error_log /var/log/nginx/; # rewrite ^ https://$http_host$request_uri? permanent; # Forced redirect from HTTP to HTTPS # server_tokens off; # Prevents the Nginx version from being displayed in the HTTP response header #} #server { # listen 443; # server_name ; # ssl on; # ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/alimecseafile

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Tengo un servidor de seafile corriendo bajo Debian Linux. El servidor funciona correctamente , sin embargo cuando se cambia la configuraciòn de eginx para incluir cifrado SSL no puedo subir ningún archivo aparece el mensaje de error netwok error. Mi servidor no està conectado directamente en ip pública. Se accede a èl mediante un firewall que hace un reenvío de puerto al mismo. Como dije anteriormente todo funciona bien mientras no se habilite el SSL .

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  We utilize Orange Pi 3 LTS devices as cost-effective thin clients, connecting them to Microsoft Windows Remote Desktop Servers. Presently, we seek a streamlined Linux variant to serve as a thin client operating system. This system should initiate with a custom splash screen and subsequently establish a remote desktop connection to a predetermined IP a...remote desktop connection to a predetermined IP address. Importantly, the IP address should be configurable solely by us through a designated configuration file, so that users will not have the ability to change it from the RDP client. The following OSs are compatible with the Orange Pi 3LTS: Debian and Ubuntu are the preferred choices.

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές

  I am looking for a skilled freelancer who can set up an SMTP server on my Linux Debian VPS. Here's what you'll do: - Install and configure an SMTP server - Implement SSL/TLS encryption for security - Configuring the server to handle multiple domains Inbox access, email forwarding, or spam filtering, though useful, are necessary as well. Skills and Experience Required: 1. Proven experience in Linux server administration 2. Knowledge of SMTP server setup 3. Experience with SSL/TLS encryption An understanding of email domain handling is also helpful, but not strictly necessary. Professionals that can offer quick and efficient setup are warmly encouraged to bid. Thanks for considering this project.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for an Ansible/DebOps expert who can help automate the SSL certificate renewal process for 1-5 Debian servers. This task involves ensuring each server's Let's Encrypt SSL certificate is renewed smoothly every three months without manual intervention on my part. Additionally, I would like to set up an automated email notification system to alert me every time a renewal is successfully completed. It uses DebOps for the Ansible Playbooks. So you need to know it very well. !!!!!!! The work has to be done remotely using anydesk or another remote control software. !!!!!!! We have the complete Ansible playbook currently. However, we have tried various ways to renew Let's Encrypt SSL certificate automatically. But it does not work. After the renewal, som...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  42 προσφορές

  Κορυφαία debian Άρθρα Κοινότητας