Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Δουλειές και Διαγωνισμοί

A shell script is a script written for the shell or the interpreter of the operating system. Shell scripts are usually used to automate some common tasks on UNIX-like operating systems. If you are into shell scripting and need help with shell scripts, you have come to the right place. Simply place your post detailing your shell script job and let experienced freelancers bid on your job post!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shell Script Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Ξεφυλλίστε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Rebrand pfSense 2.4.2 1. Rebuild pfsense to our own branding, including web ui, internals etc. 2. Create a new theme for the web GUI (All the necessary images / logos will be given) 3. Rebranded binary image for testing / validation. 4. Clean up any copyrighted material not conforming to the license and also remove any ports/package downloads from upstream server and point it to ours. 5 PHP, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, Διαχείριση Δικτύου Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €103
Ubuntu assistance-Need to make sure all steps are executed... Currently at stage where I am not sure why when I command "make" I am receiving an build-release error. 20 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 14ώρα €88
Helper Script To Automatically Split 7z/Zip Files On Server Then Update DB I have many 7z files above 3.5GBs that need to be split into (3) smaller files (~33.333% each). After they are split on the server, I want to update the 'filepath' columns in the database, and add another column for 'file_amount' so the site will know if there are multiple files available. Open for ideas. My server admin says I have 7za installed on my centos server that can... 7 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, MySQL Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 10ώρα €111
shell scripting shell scripting required centos server running whm/cpanel 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 9ώρα €97
Round-robin DNS - IPTV Streaming streaming server ip is being blocked by isp's. need a solution where the ip is hidden or can be changed automatically. im not sure how its done but it can be as others have found a way these are the thing ive heard about that may be the solution to my problem cloudflare, round robin, ip pooling, dynamic dns 5 PHP, Perl, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €114
Shell script from PHP I created a shell script that does a telnet connection. I need to get the output. When I run it via command line I get complete output. But when I run it from PHP using exec I don't get full output. Need help. 14 PHP, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €22
We have a Ubunto OpenVPN server that crashed when we were doing an update. We need help fixing it We have a Ubunto OpenVPN server that crashed when we were doing an update. We need help fixing it. Mention the word cat, so I know you read this post. 13 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €38
Need Perl Expert Help Needed..... I have some issues in script, I need to fixes these issues asap, Only Perl Cgi expert bid on my project. Note: Its most urgent task, I needed complete task next few hours. Thanks 2 PHP, Perl, Linux, Asterisk PBX, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 16, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €25
Residential Rotating pool ips Server integration with WHMCS Hello, you need to configure WMHCS and make some custom script (probably shell) that will make user authentication at pool ips squid server automatically after payment. Script also need to terminate user accounts at squid server if they don't pay for next month (in WMHCS). we need that kind of [το url αφαιρέθηκε, σ&u... 3 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, WHMCS Jan 16, 2018 Jan 16, 20185μέρα 21ώρα €120
Shell Script for Bounce Management I need a Script that export from [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] the Hard and Softbounces into a Excel. What Bounce. Is Hard or Soft, Count the Bounces and what Sender. 10 Perl, Python, Excel, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 23ώρα €22
Shell Script Telegram Programming Hi, I want someone versed at shell scripting to write a program for Telegram especially. Further details will be discussed later, but we would want to automate some of the features. Thanks! 15 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 15, 2018 Jan 15, 20184μέρα 19ώρα €4
Enviroment modules Need some one who can write environment modules ,experience with version control and can work on VM 8 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 14, 2018 Jan 14, 20184μέρα 12ώρα €94
Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell Jan 14, 2018 Jan 14, 20184μέρα 9ώρα
Docker Container - CRIU migration Hi, We are an Australian based IT company looking into Docker containers for our next generation of applications. As a part of our product development, we will be using container migration tool (eg: CRIU) to migrateclone running containers from one host to another while ensuring they can maintain their working condition on the destination device. We are looking for a professional develo... 12 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu, Docker, Bash Scripting Jan 14, 2018 Jan 14, 20183μέρα 19ώρα €389
PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 13, 2018 Jan 13, 20183μέρα 2ώρα
Perl Cgi Expert I have some issue in script need to fix asap. 6 PHP, Perl, Linux, Asterisk PBX, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 13, 2018 Jan 13, 20183μέρα 2ώρα €10
Creating customize email I need customize email close to 30 everyday 24 Javascript, Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 13, 2018 Jan 13, 20182μέρα 20ώρα €447
Streaming Server Setup Looking for simple streaming server setup for live, VOD/Catchup for unlimited users. Automatic record videos for every 30mins Apply Logo, EPG Automatic ability to adapt bitrate, video resolution (4k, Full HD, HD, SD) in case it detects low quality of the user's connection. Must be open source and support for Ubuntu/CentOS 4 Linux, Υπηρεσίες Βίντεο, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μετάδοση Βίντεο Jan 12, 2018 Jan 12, 20182μέρα 11ώρα €113
Build Packages for Linux packets delivered, requests ect. also it should have server config details and other controls like network card details, system controls etc. totally it would be a Dashboard of Linux based operating systems. Mainly it will communicate with BIND 9. 4 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jan 12, 2018 Jan 12, 20181μέρα 20ώρα €44
Software development I am looking for a programmer with advanced programming skills in shell scripting & or python ,preferably have an access to VM and knowledge of version [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] time sensitive project 20 Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 8ώρα €96
provide web based application for video files uploading and encoding for linux based wowza streaming engine 1. provide user authentication (active directory / pre-defined password) 2. if general user, provide web application tools to encode video files (FFMPEG to H.264 format from AVCHD and MPEG4), the encoded video files can then be uploaded to the pre-assigned directory location 3. if administrator, all user function + assign quota and directories for each user 4 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 11, 2018 Jan 11, 20181μέρα 2ώρα €951
Linux person need Hello, Need a linux person to develop something. I'll ask only one question to the person who I think is good for the job. If you are able to answer that correctly. I'll assume you have the knowledge. Please write "I can" in the start so I know you read this 56 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Jan 10, 2018 Jan 10, 20187ώρα 4λ €112
Creating Powershell scripts for Active Directory I need to create several scripts for Active directory Use, and for setting ntfs rights on folders 29 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Windows Server, Powershell Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €121
FestVox, Festival TTS Installation I need a script which setup text to speech platform ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) on google cloud (ubuntu). The script should install/configure/setup the framework and all the voices including indics. Details of... 3 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Jan 10, 2018 Jan 10, 2018Έχει λήξει €25
Run SSH Script as CRON Job We have a script written for SSH which executes perfectly but for some reason when we try to run it as a CRON job it gives us an error. We just need the script tinkering slightly so it runs as a 9am cron job each day or an alternative script provided which empties a database table, imports a CSV from a specified location to that table with fresh data. 40 PHP, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, MySQL Jan 9, 2018 Jan 9, 2018Έχει λήξει €23
Linex Kernel Module Write a Linux kernel module to collect information of current running processes. When the kernel module is loaded, it should search for all processes It should build a linux queue that includes the hardware counter details such as cpu clock cycles , cache references , cache misses , branch misses so on .Also, all these details should be printed to the system log. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €152
RHEL 6 Bash shell script, rewrite for RHEL 7 I have a CIS hardening script that was made for RHEL 6 and I need it to be able ot work with RHEL 6 and 7, so it does a OS check in the beginning. Also would like it cleaned up. 6 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 8, 2018 Jan 8, 2018Έχει λήξει €128
Create GUI for basic linux operations I require a web interface built for basic linux operations with files and folders * move/copy/modify * scp/rsync * custom commands The interface should be able to accomodate user input destination server addresses 18 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €8
linux shell scripting i want to learn and want to have a script which will give me the config output in a pre-defined template. e.g host name: Installed software: $rpm –qa Is GRUB password is set: Check the entry in /etc/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να &delta... 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €17
Shell Script to extract text from File HI - I am looking for a Shell Script which can extract Text from the file. I have a logfile with name Server.log. It contains logs of a process. On any incident occurrence one KeyLine is being printed in log file as "Process Ends With ID# <16Digit Process ID>" I want to find all the such occurrence in the file and extract 2000 lines before this KeyLine and 1000 Lines afte... 11 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 7, 2018 Jan 7, 2018Έχει λήξει €3
install on rasberry pi 3 linux system Looking for an install of a minimal linux system, no GUI. When it loads I want it to have VLC media player or similar, play the images in folder or mp4 files from a certain folder or flash drive full screen automatically on boot. Feature: Show Loading Screen image until video loads. ( No code displayed on boot ). Give details about setup/delivery method(s). 11 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €27
Linux iptables scripting wanted. I need the following scripts: 1. Script that sets up iptables for the 3 different servers 2. Script that will only allow access to selected interfaces to selected client via mac address. (example I want client1 to have access only to lan and client2 to to have access to lan and tun and client3 to have access to wan/lan ) 3. Script that will only allow access during particular times day/... 13 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu, Διαχείριση Δικτύου Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €43
FFMPEG WEBGUI Dear all First i would like to say that just who knows and has experience with FFmpeg to bid ONLY. I want a GUI interface for FFmpeg to make it as simple as possible for a live video transcoding. It must add as many channels as i want and to modify and to remove. It must auto start when system boots. A web interface is a must to control it with a username & password for security. There m... 14 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 5, 2018 Jan 5, 2018Έχει λήξει €146
Fix bug/Re-build an Iptables based authentication PHP Script I have a PHP script that connects links with a Linux server IPtables to authenticate IP in order to access a service. The problem is sometimes, an authenticated IP will just vanish and this is not reliable. I need a PHP expert and a Linux expert and IPTABLES to review this code and suggest how we can fix this permanently. An alternate solution to achieve the same result would be appreciated also. ... 7 PHP, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €21
Project for Kaloyan P. Hi Kaloyan P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, UNIX, Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €219
System call in Minix Create a system call in Minix 3.2.1 also a report is [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] info see doc 6 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Programming Jan 4, 2018 Jan 4, 2018Έχει λήξει €135
Php exchange script Write a PHP script by using [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] exchange library to achieve the steps below. The script that can take an appropriate command-line parameter to distinguish between either 1 or 2. 1. D... 53 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, JSON Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €379
OpenSSL handshake failure Hello, We need your urgent help regarding an issue with openssl connection to epp server port 700 with certifiocate pem file "[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]" located in "/home/vivostec/public_html/[&ta... 8 Διαχείριση Συστήματος, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , OpenSSL Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €30
LINUX SCRIPT we need a linux shell script when triggered from PHP script OS CENTOS x 64 LAMP creates : new subdomain and user (apache) vhost creates new database and database user copies files to that subdomain copies new data (files) to newly created subdomain -------------------------------------------------------------------------------------------- second script when executed from php deletes... 21 PHP, Linux, Apache, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, MySQL Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €138
Looking for Perl/Catalyst Expert I need Perl / Catalyst expert to help me to change some module in an hour. 9 PHP, Perl, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €83
Trainer for Linux / Unix, Shell Scripting & Python Scipting In-house Trainer required for conducting in-house training for our client 10 Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jan 3, 2018 Jan 3, 2018Έχει λήξει €1002
Linux project 1. write a shell script that displays various system parameters by using shell commands like who, whoami, date, hostname, etc. 46 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jan 2, 2018 Jan 2, 2018Έχει λήξει €14
Build a Web Application for Cryptocurrency Trading We are a company that works in cryptocurrency, we want to develop an interface for our traders to submit order tickets, view chart and view their account balances (Client Side). On our end we want an interface that shows each trader's orders, account value as well as summary for the whole bunch of traders. We are looking for a developer that can build this, and we want to a establish a lo... 28 Java, Python, SQL, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €3312
Create Shell Script to Auto Install Microsoft Drivers for PHP for SQL Server if not installed. I have a Laravel project using Laravel Homestead. The project uses SQL Server and requires Microsoft Drivers for PHP to work properly. Part of Laravel Homestead is an [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] file that allow yo... 7 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Jan 1, 2018 Jan 1, 2018Έχει λήξει €106
Script that generate Nike SNKRs Accounts (Phone Verification) Looking for a freelance developer that can write me a script based on the following criteria: - This script will generate hundreds to thousands of Nike SNKRs accounts and verify them with a phone number. - You can take a look at the account creation process here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsil... 4 PHP, Javascript, Python, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Dec 31, 2017 Dec 31, 2017Έχει λήξει €94
Powershell Scripts I need 3 PowerShell scripts that can run on Windows 2008 all versions, Windows 2012 all versions, Windows 2016 all versions. First script: generate a list of all the installed software Second script: Generate a list of all the installed drivers Third script: Generate a list of all the installed hotfixes Finally, an excel script/method is needed that will consolidate all the tables created on e... 24 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Microsoft, Windows Server, Powershell Dec 30, 2017 Dec 30, 2017Έχει λήξει €356
Software Script for Email Stuffing/Auto Inject Emails Into Webforms Hi, I am looking for a skilled coder to build a system for auto importing/injecting leads in Email Service Providers via webforms. The script must be able to add contacts to a webform on a website while make it look like an organic opt in. You should be able to have a list of email contacts in a CSV file and then be able to opt them into a single opt in webform. The contacts must not ... 13 PHP, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Διαφημίσεις email, Χειρισμός Email Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €493
Write tags to TIFF from PHP/Linux From PHP, under linux I need to be able to WRITE tags to a tiff file, replacing the existing ones. Currently I can READ tags calling tiffinfo command from PHP but cannot figure how to WRITE them. I can provide a tiff for making some text. I just need a very very simple php script that can do that. 9 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Dec 29, 2017 Dec 29, 2017Έχει λήξει €36
Installation of software on Server Installation on Linux with Ubuntu operating system open source software. Requires understanding of this system and directory design for application scripts. 48 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu, Debian Dec 28, 2017 Dec 28, 2017Έχει λήξει €86
Monero/cryptonight silent miner I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows. I need a Fud monero/cryptonight miner that starts on start up and connects to an admin panel that will show me if the miner is online and its hash rate etc. As well as being able to edit monero pool information. 3 Javascript, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ότι Να'ναι Dec 27, 2017 Dec 27, 2017Έχει λήξει €129
Showing 1 to 50 of 224 entries
« 1 2 3 4 5 »