Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Δουλειές και Διαγωνισμοί

A shell script is a script written for the shell or the interpreter of the operating system. Shell scripts are usually used to automate some common tasks on UNIX-like operating systems. If you are into shell scripting and need help with shell scripts, you have come to the right place. Simply place your post detailing your shell script job and let experienced freelancers bid on your job post!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shell Script Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
Sending SNMP TRAP on event automatticlly Facts I installed NET-SNMP and configured it to monitor "httpd" process So when I run these commands: snmpwalk -v 1 localhost -c public UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.1 snmpwalk -v 1 localhost -c public UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.1 I get when httpd up: UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.1 = INTEGER: noError(0) UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.1 = STRING: I get when httpd down: UCD-SNMP-MIB::p... 8 Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 17, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €27
Bootable Linux Source Code Fork development. Requires extensive Buildroot, Debian, Ubuntu, Unix Shell Script, sh files & Compiler Knowledge. I am looking to commission the development of a fork of one of these 3 existing open source programs: - DBAN NWIPE SHREDOS Extensive knowledge of Buildroot, Debian, Ubuntu, Unix Shell Script, sh files, Compiler is all Required from my basic understanding. The outcome should be an ISO / bootable program that can be run like DBAN from a CD or USB stick. The objective is to automate the ... 5 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα 9ώρα €170
Use anaconda to install python packages via ssh..in linux cluster... using Anaconda to install all Python packages in the local user including tensorflow and jupyter notebook fix this error : IOError: [Errno 122] Disk quota exceeded (i still have a lot of space on my disc) install all the packages via ssh in preparation for deeplearning experimentation and training models 18 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Neural Networks Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα 7ώρα €105
run jupyter notebook on linux cluster via ssh and install python packages through anaconda fix this error : IOError: [Errno 122] Disk quota exceeded (i still have a lot of space on my disc) 8 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 16, 2018 Mar 16, 20185μέρα €27
simple bash script 1. Save the server return message into a $VARIABLE 2. There are a lot of /n and /t in the return message 3. I want the /n and /t to do their function instead of just output as a string 27 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Bash Scripting Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 21ώρα €16
PowerShell script Dropbox download for backup We are looking for a solution to backup several Dropbox Accounts (All Shared, Personal) objects on a nightly basis. Ideally this will be powershell or c# and can leverage existing DropBox's api's the script/program should execute nightly downloading or syncing all dropbox data so that veeam can pick up the backups for long term storage. 10 Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Windows Server, Powershell Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 11ώρα €320
Powershell Script In WFC a shared disk device has a dependency on a cluster resource like SQL Server. With the introduction of CSV (Cluster Shared Volumes) this dependency isn’t there any longer because we assume that a CSV is always there. That’s right (sometimes), but if a SAN failure happens, the CSV or several volumes presenting the CSV will be gone and SQL Server will start again. Ths brings SQL Se... 2 SQL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Microsoft SQL Server, Powershell Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 7ώρα €13
Setup uNOMP Mining Pool Looking for someone to setup a uNOMP mining pool ([το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε]) on Ubuntu box If you have setup any pools already, please note in your bid. 4 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, node.js Mar 15, 2018 Mar 15, 20184μέρα 1ώρα €125
Power Shell Scripting / Excel / CSV Modification Hi Guys, we need somebody who is skilled in PowerShell scripting. We get an *.xls file, which your script should: 1. convert to csv 2. one column (A3, B3, C3 and so on) contains values like 1,2 or 3. these should be multiplicated by 5; so add a column to the csv file where x = A3 * 5 3. save it as csv We have a lot of these small projects and tasks so if you are doing good, we are ... 27 Visual Basic, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 10ώρα €24
Link 2 apps together To link an email send out of customer survey system written in PHP to an online booking/diary system written in Perl. 12 PHP, Perl, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 8ώρα €1449
fix error: packet_write_wait: Connection to xxx.xxx.xxx.xxx port 22: Broken pipe(ssh error) Run jupyter notebook on gpu in Cluster via ssh (linux) check cuda/cudnn is correctly installed check tensorflow -gpu is installed correctly 8 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 14, 2018 Mar 14, 20183μέρα 7ώρα €28
Create setup script for Linux distro Create setup script for Linux distro. More details to be provided. 12 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Debian Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 20ώρα €30
Setup a video transcoder using VLC on (Ubuntu) Linux Setup a transcoder which will output RTSP video streams and can take any RTMP/RTSP stream using VLC on Ubuntu Linux and fix the following: - Force the aspect ratio to 4:3 - Force the audio to AAC format Provide 2 different outputs: - Output a HLS stream with minimal delay - Output a RTSP or RTMP stream If the source stream breaks, make sure the converter automatically restarts. The main conc... 9 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++ Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 11ώρα €163
write script read a excel file and do filtering print it in new file, matching the names in new file with its name in folder with bash 19 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Bash Scripting Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 5ώρα €19
Simple script on linux Hey, Because I do not know linux, so the description can be laconic. It is about creating a script (on Asus Tinker - linux), which will detect inserting a USB flash drive and copying the file from it. Since the file will be copied, you should call an event named "localhost". For this I need instructions - at least where the files are responsible for it and links to tutorials for this ... 11 Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu, Debian Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 4ώρα €105
Project for Tuan N. Hi Tuan N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. 1 PHP, Javascript, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Mar 13, 2018 Mar 13, 20185μέρα 2ώρα €12
123 flash chat ssl installation i want to install SSL on my 123 flash chat linux version. 13 PHP, Adobe Flash, Linux, Apache, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 13, 2018 Mar 13, 20182μέρα 1ώρα €14
Setup and write a setup script for an OpenVPN server that works natively for ChromeOS clients Note: ChromeOS support via .onc file importation is a critical requirement. You can download and run Neverware's CloudReady OS which is based off of ChromeOS in a VM, as a live CD on your computer, or fully install it to your computer so that you can experience ChromeOS without owning a native ChromeOS device. If you go this route, test your config by importing from the chrome://net-internals... 2 Linux, Chrome OS, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, OpenVPN Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 21ώρα €20
set up Tensorflow-gpu with CUDA and cuDNN on a cluster via ssh(linux) Run jupyter notebook on compute nodes in Cluster via ssh (linux) Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the nodes in cluster using the compute nodes for computation 4 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 12, 2018 Mar 12, 20181μέρα 14ώρα €24
Run jupyter notebook on compute nodes in Cluster via ssh (linux) Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the nodes in cluster using the compute nodes for computation 6 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 11, 2018 Mar 11, 201819ώρα 57λ €51
Groovy scripting language -- 2 I have a existing script already where I have to create a key like cl-contract-client-service-endpoints and value should be the existing value whatever was there at first place and also remove want to remove some parameters 2 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 11, 2018 Mar 11, 201817ώρα 26λ €24
Run IPython Notebook on a Cluster through PBS Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the cluster using the compute nodes for computation 5 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 11, 2018 Mar 11, 201815ώρα 12λ €185
Run IPython Notebook on a HPC Cluster via PBS Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the cluster using the compute nodes for computation 0 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 11, 2018 Mar 11, 201814ώρα 46λ -
Setup a printer in Ubuntu to print documents from Gestroi PRO system The printer works properly in OS Ubuntu. It can print text documents, LibreOffice docs, test page etc. Gestori PRO system works through putty terminal and noone document can be print from Gestori. There are no any errors as well. To perform this task remote control to access to computer with Ubuntu will be provided. 3 Python, Διαχείριση Συστήματος, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Mar 11, 2018 Mar 11, 20189ώρα 53λ €19
Linux Work HI there, I need a person who can identify vulnerabilities and bugs in a code and can write scripts. All you need is excellent knowledge with linux and programming skills in python. I can tell that this is not a hard work for a professional. I am willing to pay $20 for this small project. 19 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Mar 11, 2018 Mar 11, 20187ώρα 41λ €17
connecting to a compute node through ssh in a cluster Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the cluster using the compute nodes for computation forcing the use of the larger, faster nodes in a multi-core job, make sure you request 32 processors per node (e.g. qsub -q main -l nodes=2:ppn=32 ...). 3 Python, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Μάθηση μηχανής Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €20
PowerShell please bid if you have experience in powershell. 13 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell, Bash Scripting Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €92
Using compute nodes for computation in cluster via ssh Set up and configuration of the client server in ssh, running python script and training my model in GPU in the cluster using the compute nodes for computation forcing the use of the larger, faster nodes in a multi-core job, make sure you request 32 processors per node (e.g. qsub -q main -l nodes=2:ppn=32 ...). 2 Python, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €132
Email cleaning and verification application Hi , I have existing website / script which is just working prototype to validate emails id in slower rate I want to enhance this script which will do following page 1) validate emails at faster rate via multitasking/ threading expectation is it should expectation is it should atleast validate 10000000 emails per hour with below System Configuration 1GB RAM 10 GB SSD 1 CORE LINUX... 17 PHP, Linux, WordPress, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, HTML Mar 10, 2018 Mar 10, 2018Έχει λήξει €761
c# cAlgo Bot to communicate with external program on virtual machine Hello, I require a cBot to extract historical data ("Close") at end each bar and export into a text file onto a specified directory, then run with Putty/Plink a script located on a folder shared between the host (Windows) and client (Ubuntu). The running of the script generates an output file in which a trading decision is to be read. An order is then placed accordingly in cAlgo. The... 10 Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 9, 2018 Mar 9, 2018Έχει λήξει €27
Dos Script backup shell I have to realize a dos script shell in order to manage a files backup rotation using 4 Folders: Production, Today, Yesterday, Week. Each day I have to: - copy a file from Production to Today (overwriting the existing one) - compare the file in Today with the file in Yesterday (out of scope) - move the Yesterday file into Week folder addding its creation date (Eg: [το url α&p... 14 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Windows Server, DOS Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €33
WHMCS and FreeRadius Setup - open to bidding I bought WHMCS and the freeradius module, i have no background it setting this up. I am looking for an ongoing support and setup of radius to work within WHMCS, 2 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , WHMCS Mar 8, 2018 Mar 8, 2018Έχει λήξει €196
Read wav file into struct and rewrite in Linux Need a method to process wav files in C (in Linux), 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++, UNIX Mar 7, 2018 Mar 7, 2018Έχει λήξει €24
Build me a batch scripting I want a batch scripting (bat file) that captures a file and ignores the text if in the first position of each line find the word "total" or " " then make a new ".txt" file 11 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €14
Automate Master Branch Merge and Release Branch Clean-up Automate Master Branch Merge and Release Branch Clean-up 2 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Git Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €153
Tensorflow simple line of code - Fastest 100USD you will ever win Hi there, I have a BATCH script. For example let's say [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] Inside [το url αφαιρέθηκε, συνδ&... 12 Python, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Τεχνητή Νοημοσύνη Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €154
Write me a script Looking for a freelance developer that can write me a script based on the following criteria: - This script will generate hundreds to thousands of Nike SNKRs accounts and verify them with a phone number. - You can take a look at the account creation process here: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθ&epsil... 12 PHP, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 6, 2018 Mar 6, 2018Έχει λήξει €146
Make a Simulation of VPN using OpenVPN, protocole IPsec and SSL I want a simulation of VPN using OpenVPN, protocole IPsec and SSL write a short manuel to show how to setup the simulation and make a short video of simulation 3 Cisco, VoIP, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Διαχείριση Δικτύου Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €48
Shell/Expect or phyton script I need to automate a task: 1- Read a file to get info; 2- Use the info from 1 and do telnet to every line simultaneously; 3- Run some show, filter/compare output and use it in a new command; Chat me to more details. 28 Perl, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €23
Dnsmasq patch for execute external script I need a patch for dnsmasq It has a configuration options like below address=/[το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] But I dont want to add this directive to [το url αφαιρέθ&eta... 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, DNS, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 5, 2018 Mar 5, 2018Έχει λήξει €112
linux script not working #!/bin/bash date=`date "+%Y-%m-%dT%H-%M-%S"` backup=/share/MD0_DATA/backup1 targets="/bin /etc /lib /lib64 /opt /sbin /usr /var" mkdir -p $backup/logs rsync -a --stats --partial -h -H -A -X -x -R --log-file=$backup/logs/$[το url αφαιρέθηκε, &sig... 20 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Προγραμματισμός C++ Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €20
Perl script that reads id from CSV looks for it in an XML file and generates a new CSV with XML values Build a perl script that, given a csv file, takes the id, checks that this id is present in an xml file (online), if the id is present, the script, extrapolates the availability and other values and puts these in a new csv file. The XML file is available online and has already been implemented to authenticate and download this file 7 PHP, Perl, XML, Python, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 4, 2018 Mar 4, 2018Έχει λήξει €55
Proxy Script I am currently searching for a freelancer to create a script for me that can setup Squid3 on multiple Ubuntu 14.04 servers at one time. It must automatically log in to a list of servers that I will provide, set them up to match the give configuration file* add username and password authentication. I will be using the script on Windows. I have attached some relevant links so that you can gain a ... 5 PHP, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Mar 3, 2018 Mar 3, 2018Έχει λήξει €100
Write an easy PERL script I need an easy perl script to be coded. All the info is on the file attached. Project is easy. Message me for questions. 15 PHP, Perl, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Mar 1, 2018 Mar 1, 2018Έχει λήξει €17
Create bash shell script for linux mint Simple bash script that needs to be done quickly. not hard will talk more via messages. 7 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €18
Running script on linux (Python) You will need Python on your machine (Linux only) with -old PyQt4 not 5, including QtWebkit (which is a night mare to get on windows 7) to use QWebPage class, -bs4 (BeautifulSoup) -openpyxl, qmake + US VPN (use Hoxx vpn if you are outside USA) please We will provide the entire input_file and 3 scripts in python. -Your task is to run the script (should work! was working in 2017): python ... 16 Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €114
Powershell Training Require training in PowerShell Create users in active directory Modify users in active directory Create users in Active Directory by using a comma delimited csv file 11 Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Microsoft, Windows Server, Powershell Feb 28, 2018 Feb 28, 2018Έχει λήξει €13
Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu, Debian Feb 27, 2018 Feb 27, 2018Έχει λήξει
Linux Script I just need immediate help for writing a small script 21 PHP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €15
Kubernetes cluster script Need an Ansible/Bash script to setup Kubernetes cluster on RHEL 7 platform: Steps: 1- prompt for number of nodes (default one master and one node) 2- prompt for node names 3- install required packages and yum repos 4- setup master node with required network an storage drivers (using for example kubeadm, etc.) 5- join nodes, start them and have everything ready 6- create a file with... 10 Linux, Cloud Computing, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Red Hat, Docker Feb 26, 2018 Feb 26, 2018Έχει λήξει €185
Showing 1 to 50 of 251 entries
« 1 2 3 4 5 »