Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Δουλειές και Διαγωνισμοί

A shell script is a script written for the shell or the interpreter of the operating system. Shell scripts are usually used to automate some common tasks on UNIX-like operating systems. If you are into shell scripting and need help with shell scripts, you have come to the right place. Simply place your post detailing your shell script job and let experienced freelancers bid on your job post!
Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε a Shell Script Developer; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
convert shell/perl into python convert shell/perl into python 18 Perl, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €20
convert shell script and perl script into python convert shell script and perl script into python 10 Perl, Python, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 22, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €22
Linux script and xml to csv conversion There are files of a certain type . There is linux tool that converts headers of theese files to xml files. I need a script that will convert all the a.m. files to csv choosing some of xml tags. 34 PHP, Python, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 21, 2018 Jun 21, 20185μέρα 21ώρα €324
Confluence server issues - confluence will not start anymore (linux) I have an issue where confluence will not start anymore. When I open confluence I get a proxy error. So the job is to get confluence running again asap 17 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX Jun 20, 2018 Jun 20, 20185μέρα 2ώρα €86
Resource utilization - Linux The task is described in parts for better understanding. 1) To know the maximum Disk I/O rate (summation of read and write). Considering this value to be 100%. 2) Writing a script, that can generate user-defined configurable disk i/o rate for a specified duration of time. To log the output of the real-time disk i/o rate simultaneously in a file. The disk i/o rate should be in terms of 10%, 20%,... 8 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, UNIX, Ubuntu Jun 20, 2018 Jun 20, 20184μέρα 12ώρα €17
Modify A Shell Code Modify a shell code to add csv file attachment 13 Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 7ώρα €12
powershell scripting powershell script needed to complete on keyvault. 5 Εγκατάσταση Δέσμης Εντολών, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Windows Server, Powershell Jun 18, 2018 Jun 18, 20183μέρα 6ώρα €24
NodeBB [Installation/Setup on Ubuntu] Pretty straightforward. Trying to get NodeBB installed and properly set up on an Ubuntu 16.04 server. I've probably reinstalled the OS 100 times now trying to get it installed properly. Every time after about an hour of messing around on it I end up getting "Internal Server Error" or just errors in general with the build process. I'm looking for someone that's used and p... 14 Λογισμικό Φόρουμ, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, node.js, Ubuntu, Εγκαταστάσεις Jun 18, 2018 Jun 18, 20182μέρα 11ώρα €27
Residential Rotating pool's Proxies & 3G/4G Pool Proxies - Proxies Servers Hi, you need to configure WMHCS and make some custom script (probably shell) that will make user authentication at pool ips squid server automatically after payment. Script also need to terminate user accounts at squid server if they don't pay for next month (in WMHCS). we need that kind of [login to view URL] automatic develop ips pools on the Linux servers and create rotating proxies ( ... 2 PHP, Linux, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 21ώρα €192
Web based UI for Perl scripts Need a Web based UI for existing Perl scripts 4 PHP, Perl, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 19ώρα €28
Edit ISO CD FreeBSD /Manage .sh installer file Hello looping for Prince with linux freeBSD edit ISO and remaking new one also we have installer file .sh get files form remote I want make it local 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Ubuntu Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 18ώρα €13
Perl proxy rotator so basically a module where it changes original ip outgoing connections addresses to socks address. Socks5 could be added into input file, from Public socks5/free socks list if the sock dies its removed from the list 1 PHP, Perl, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή Jun 17, 2018 Jun 17, 20181μέρα 17ώρα €47
Powershell and shell script expert needed - urgent task..... Details will be shared with winning bidder.. please bid if you have experience. 23 Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell Apr 10, 2018 Apr 10, 20182μέρα 16ώρα €37
Powershell and shell script expert needed - urgent task.... Details will be shared with winning bidder.. please bid if you have experience. 13 Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Powershell Apr 10, 2018 Apr 10, 20182μέρα 16ώρα €41
Showing 1 to 14 of 14 entries
« 1 »