Socket IO Developers Για Πρόσληψη

 • Socket IO
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 97 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  بسم الله الرحمن الرحيم LIVE EXPERTS; A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic...
  بسم الله الرحمن الرحيم LIVE EXPERTS; A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. Live Experts - Transforming ideas into reality **Academic Writing, Literature Review,Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. **Computer Science(Machine Learning,Deep Learning,Artificial Intelligence,Algorithms, Linux, Bash, Docker, Asterisk ) **Engineering(Electrical,Mechanical,Civil,Chemical,Software,Petroleum,Structural) **Statistics/Data Analysis (SPSS/Minitab/Weka/R Programming) **Big Data Analysis(Classification and Prediction,Hadoop,Spark ) **Game/Web development(3D,AR,VR,Unity 3D,IOS/Android Apps) **Software Development** **Matlab and Mathematica Python, Java, C/C++,C#, Arduino,Raspberry pi, Cloud Computing,3ds Max, Autocad,Solidworks,Revit Cisco,Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD,CAM,Abaqus, Arena,PCB, Hardware, EAGLE, Linux,Unix, Socket,Aspen,Hysys, TensorFlow,Keras,OpenCv,OpenGl,PLC λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   nitinsaluja98
Πρόσλαβε τον/την   nitinsaluja98

  nitinsaluja98 nitinsaluja98

  India $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer | DevOps & Big Data Engineer
  India
  ✅ 24*7 Availability ✅ 5 Star Rating ✅ 500+ Projects | ✅ 12+years Exp. I have 12+ years experience in Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI),Desktop Apps, Mobile Apps and Web Development. 100% Implement of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are our development...
  ✅ 24*7 Availability ✅ 5 Star Rating ✅ 500+ Projects | ✅ 12+years Exp. I have 12+ years experience in Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI),Desktop Apps, Mobile Apps and Web Development. 100% Implement of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design and Meet Deadline are our development focus. We always do our best to make clients satisfied with good quality and to meet timeline. Services:- ⭐ AWS Technologies : Cloud Formation, Cloud Front, Cloud watch, lambda, Api Gateway, S3, Dynamo db etc. ⭐ Python Backend Technologies: Django, Flask ⭐ PHP Backend Technologies: Laravel, CakePHP, Yii ⭐ Js Technologies : Node.js, React.js, Angular.js. ⭐ Big Data Skills : Hadoop, Hive, Spark, ETL, Apache Airflow, Sqoop etc. ⭐ CMS: Wordpress, Magento, Shopify. ⭐ Chrome ( V2 & V3 ) Browser Extension Development ⭐ Edge/Opera/Firefox Browser Extension Development ⭐ Android App Development ⭐ IOS App Development ⭐ Desktop Apps : Electron JS, C#, C++, VBScript ⭐ Databases : Mongo, Dynamo, MySql, PostgreSQL, Nosql. ⭐ Payment Gateways : Paypal, Stripe, Chargify, Payline, Ingenico, paddle ⭐ Email Autoresponders Integration : All ⭐ Project Management Software and Tools: BASECAMP, JIRA, TRELLO ⭐ Version Control: Git, GitHub, Bitbucket. We do our best for your success with your great idea. We are looking for long-term projects and do contract work. Looking forward to have a long term business relationship with you and your company. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nitinsaluja98
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 100+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any...
  We're a top Software development firm of over 350 highly-skilled professionals who have built web apps, mobile apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   AbazovicS
Πρόσλαβε τον/την   AbazovicS

  AbazovicS AbazovicS

  Serbia $30 USD / ώρα
  Computer Engineer | Full Stack & Blockchain Expert
  Serbia
  Hello, everyone. Highly professional blockchain developer with comprehensive accomplishments applying high-security smart contracts to ensure success and achieve goals. Strong experience in EVM - compatible smart contracts development. Demonstrated success developing and seamlessly executing smart contracts in complex...
  Hello, everyone. Highly professional blockchain developer with comprehensive accomplishments applying high-security smart contracts to ensure success and achieve goals. Strong experience in EVM - compatible smart contracts development. Demonstrated success developing and seamlessly executing smart contracts in complex DeFi and DEX structures. Recognized for maximizing performance through analysis of details to ensure quality control and an understanding of emerging technology. Expertise includes developing and auditing blockchain smart contracts for various Blockchain networks including Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon and Avalanche. Support the Front-end with React.js, Vue.js and Web3.js, and the powerful Back-end skill with Node.js, Golang, MongoDB, Mysql etc. Good experience with ecommerce website and blockchain integrating. Thanks. Best regards! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AbazovicS
 • Πρόσλαβε τον/την   elaslaouiabdou
Πρόσλαβε τον/την   elaslaouiabdou

  elaslaouiabdou elaslaouiabdou

  Morocco $25 USD / ώρα
  Wonder Maker - WEB/MOBILE Developer & Designer
  Morocco
  Hello there! I'm a competent and innovative web and mobile developer here to assist you in realizing your vision, whether you're an individual, a business, or an entrepreneur. I've created a variety of systems for some of the world's largest corporations, including e-commerce websites, online binding auctions, job...
  Hello there! I'm a competent and innovative web and mobile developer here to assist you in realizing your vision, whether you're an individual, a business, or an entrepreneur. I've created a variety of systems for some of the world's largest corporations, including e-commerce websites, online binding auctions, job portals, and social networking sites. Go no further if you need a skilled and dependable web and mobile developer to help you create your dream website and mobile app. Let's collaborate to make it happen! I have extensive experience and expertise in the following technologies: ? PHP frameworks such as Laravel/CI/Yii ? MERN, MEAN, MEVN stacks ? SQL and NoSQL (MySQL, MongoDB, PostgreSQL and Oracle). ? Flutter, React Native, Java ? Wordpress, Shopify, Woocommerce ? Python, Django, OpenCV ? API integration (Twilio, New Relic, Facebook ADs, Google Maps, Mandrill, LinkedIn, Mailchimp, Sailthru, Jetpay, eBay and custom Restful API development). ? ChatGPT, OpenAI ? UI/UX design λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaslaouiabdou
 • Πρόσλαβε τον/την   icedicey
Πρόσλαβε τον/την   icedicey

  icedicey icedicey

  Indonesia $8 USD / ώρα
  Full-stack developer and mobile developer.
  Indonesia
  Hi, I have more experience as a web developer than a mobile developer. You can visit my personal page: https://icedicey.com I have expertise in: - Next.js (JavaScript/TypeScript) - React (JavaScript/TypeScript) - Express.js (JavaScript/TypeScript) - PHP - Laravel
  Hi, I have more experience as a web developer than a mobile developer. You can visit my personal page: https://icedicey.com I have expertise in: - Next.js (JavaScript/TypeScript) - React (JavaScript/TypeScript) - Express.js (JavaScript/TypeScript) - PHP - Laravel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την icedicey
 • Πρόσλαβε τον/την   VladislavPronin
Πρόσλαβε τον/την   VladislavPronin

  VladislavPronin VladislavPronin

  Kazakhstan $30 USD / ώρα
  Blockchain | Full Stack
  Kazakhstan
  Web and Mobile developer who focused on Blockchain and Crypto-related projects, building custom Apps, Crypto Gambling and Betting platforms, Trading Platforms and Exchanges, crypto lending and payment solutions. Last 6 years I have worked on several successful DeFi and FinTech startups. Solutions I provide: ✔ DEX...
  Web and Mobile developer who focused on Blockchain and Crypto-related projects, building custom Apps, Crypto Gambling and Betting platforms, Trading Platforms and Exchanges, crypto lending and payment solutions. Last 6 years I have worked on several successful DeFi and FinTech startups. Solutions I provide: ✔ DEX and Centralized Crypto Exchange ✔ Advanced Trading Platform (Stocks, CFD, Forex, Option, Features...) ✔ Multichain Web and Mobile Wallet ✔ Crypto Betting and Casino ✔ Yield Farming Protocols ✔ Liquidity Mining Protocols ✔ P2P/Pool Lending and Borrowing ✔ Crypto Collectible Platforms and Non-Fungible Tokens ✔ Custom dApps ✔ ERC20, ERC777, ERC223, ERC721, ERC1155 Smart Contract Development ✔ ICO, STO, Blockchain Copyrighting and Whitepapers ✔ Token Design - Stabilcoins, Utility, Security, Investment, Dividend coins ✔ API Development and Integration: ✔ Blockchain stack : Solidity, Infura, Truffle, OpenZeppelin, MIST/Remix, BTC, ETH, TRON, USDT, YFI, Bel, Solana Web Stack: ✔ Web3.js, Ethereum, Solidity, Truffle ✔ PHP / Laravel / Yii (2) ✔ HTML (5), CSS (3), LESS, Sass, Bootstrap (3/4) ✔ JavaScript/ Typescript, Vue.js, React.js, Node.js, Python, Django ✔ MySQL, MongoDB, Redis ✔ 3rd Party API Integrations Mobile Stack ✔Android, iOS ✔ReactNative, Expo, Java, Flutter, Koltin λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την VladislavPronin
 • Πρόσλαβε τον/την   RedLayers
Πρόσλαβε τον/την   RedLayers

  RedLayers RedLayers

  Netherlands $105 USD / ώρα
  Here's to More Profit and the Future—a UK Ltd
  Netherlands
  You're one message away from out-competing, increasing revenue and lowering costs; we do app and web design and development and offer a free consultation. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can search for anything in any language...
  You're one message away from out-competing, increasing revenue and lowering costs; we do app and web design and development and offer a free consultation. Our solutions are different because we stay on top of the latest technologies and business strategies: What if your users can search for anything in any language and find accurate results even if they make typos? AI Search Engines make that possible, and shoppers are more likely to buy when they can find relevant products quickly. What if your hosting can handle 100,000 requests a second for 100$/month? Auto-scaling groups adjust the number of servers to match traffic load and avoid unnecessary costs. What if your users can customise, preview and even try on your products the same way they would at a physical store? AR Shopping is the future which is why Nike, IKEA and Apple are already using it. And the list goes on. Let's discuss your project. Mario Adabachy, Director at RedLayers London. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την RedLayers
 • Πρόσλαβε τον/την   braunerika75
Πρόσλαβε τον/την   braunerika75

  braunerika75 braunerika75

  Kazakhstan $30 USD / ώρα
  Full stack web developer!
  Kazakhstan
  I had been working as full stack web developer(and web designer) for 6 years in a personal company, but I retired there a month ago because I'd like to work alone without any pressure. So I became an individual developer. My skills include timeliness, work quality that boast of error-free grammar and language. My main...
  I had been working as full stack web developer(and web designer) for 6 years in a personal company, but I retired there a month ago because I'd like to work alone without any pressure. So I became an individual developer. My skills include timeliness, work quality that boast of error-free grammar and language. My main skills are as follows: React.js and frameworks(Next.js), Vue.js and Frameworks(vuetify), html, css, js, php, mysql, laravel, node.js, mongodb, python, wordpress, tailwind css, bootstrap, jquery, photoshope, figma, xd λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την braunerika75

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""