Ethereum Developers Για Πρόσληψη

 • Ethereum
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 308 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   KimKirill
Πρόσλαβε τον/την   KimKirill

  KimKirill KimKirill

  Kazakhstan $100 USD / ώρα
  The most important thing is your satisfy,
  Kazakhstan
  I am a versed full stack developer with over 7 years experience in web and mobile development from initial concept to design, development and maintenance. Also, I 'm a software engineer and a professional content writer geared up with 5+ years of experience in numerous niches. My versed skills are as follows: ✅ Html,...
  I am a versed full stack developer with over 7 years experience in web and mobile development from initial concept to design, development and maintenance. Also, I 'm a software engineer and a professional content writer geared up with 5+ years of experience in numerous niches. My versed skills are as follows: ✅ Html, CSS, Bootstrap, Material UI, Sess, Sass, JavaScript, jQuery ✅ PHP, Laravel, WordPress, CodeIgniter, Yii, CakePHP, Symfony ✅ React.js & Redux (Sag and Thunk), AnuglarJS, VueJS, node.js & express ✅ React Native, Flutter and IONIC, Native mobile app(Android, iOS) ✅ Python, Rub on Rails, Django, Flask ✅ C/C++, C#, Java, VB.NET ✅ ASP.NET CORE/MVC, Unity 2D, 3D Game development & Game design ✅ E-Commerce including Prestashop, Shopify ✅ Git, Jira, Trello, Asana, Bitbucket in a team environment. ✅ MySQL, Oracle, MongoDB, MsSQL. ✅Familiar with SEO writing I focus on customer's satisfaction, and when he got neat results from his projects and profits from his business, I consider the project is complete. As a challenging developer, I proceed with our projects with confidence in our skills and abilities and passion for tasks and will work for not only project's completion but real benefit. I propose to start our common journey where business becomes a hobby rather than a job. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την KimKirill
 • Πρόσλαβε τον/την   MelkonyanM
Πρόσλαβε τον/την   MelkonyanM

  MelkonyanM MelkonyanM

  Armenia $30 USD / ώρα
  Senior Web | App Developer
  Armenia
  Hi, thank you for viewing my profile. I am Mher Melkonyan from Armenia, and awarded Bachelor of Science from Yerevan State University. Programming Languages: JavaScript, Typescript, Python, PHP, Java, Golang, Rust, Solidity, C++, C# Backend Frameworks: ASP.NET Core, NodeJS/Express, Django, Flask, Spring, Symfony,...
  Hi, thank you for viewing my profile. I am Mher Melkonyan from Armenia, and awarded Bachelor of Science from Yerevan State University. Programming Languages: JavaScript, Typescript, Python, PHP, Java, Golang, Rust, Solidity, C++, C# Backend Frameworks: ASP.NET Core, NodeJS/Express, Django, Flask, Spring, Symfony, Laravel Frontend Frameworks: TailwindCSS, Bootstrap, Angular, React/Next/Gatsby, Vue/Nuxt Database: MS SQL, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis DevOps: AWS, Azure, GCP, Docker, Kubernetes Web3: Smart contracts and Dapp (Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Fantom, Solana, Near) I will do my best for your success on this platform. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MelkonyanM
 • Πρόσλαβε τον/την   milosgojko
Πρόσλαβε τον/την   milosgojko

  milosgojko milosgojko

  Serbia $40 USD / ώρα
  Professional IT Developer
  Serbia
  I am a specialist on web developing ground and got a profound knowledge of doing anything related to this platform. Also, I have got an impressive urgency of learning and gaining new skills and knowledge with total ease. I am skillful at programming and coding languages and other skills given bellow: 1....
  I am a specialist on web developing ground and got a profound knowledge of doing anything related to this platform. Also, I have got an impressive urgency of learning and gaining new skills and knowledge with total ease. I am skillful at programming and coding languages and other skills given bellow: 1. Cryptocurrencies, NFT marketplace, Defi games, Swap, Farms and Staking, Tradingview chart in bitcion, ethereum, polygon, Fantom, etc. 2. Solidity, C/C++, JavaScript(Vue, React, ...), Python, Php, QT, etc. 3. Laravel, Wordpress, Codeigniter, CakePHP, etc. Project Management: Trello, Asana, Jira Version Control: Git(github, gitlab, bitbucket) CI/CD: Jenkins, CircleCI, Hosting: AWS, Godaddy Understanding the preference of the clients 1. work best to uplift the position of the company 2. Arranging meeting and help out doing analysis of data I have honored by bachelor’s degree on Software Engineering. My previous clients have rated me with highest rank and recommended me with the highly positive reviews. 1. Meet deadline, hire rate >=31% 2. Entrusted with big companies like (write down the name of the companies) 3. Give the level best at any job without hesitation. Thank you for the visit to my profile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milosgojko
 • Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1
Πρόσλαβε τον/την   Daneilka1

  Daneilka1 Daneilka1

  Serbia $40 USD / ώρα
  Full Stack Blockchain Developer
  Serbia
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior Blockchain & Machine Learning developer with over years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. --- Blockchain (4 years) ✔ DEX and Centralized Crypto Exchange ✔ Advanced Trading Platform (Stocks / Forex / Option / Futures) ✔...
  Hi, I am Danijel Ilic from Serbia. As a senior Blockchain & Machine Learning developer with over years of experience, I am specialized in custom cryptocurrency and blockchain development. --- Blockchain (4 years) ✔ DEX and Centralized Crypto Exchange ✔ Advanced Trading Platform (Stocks / Forex / Option / Futures) ✔ Smart Contract Development(ERC[BEP]20/777/721 /1155 ) ✔ DeFi development(Pancake Swap / Uniswap / Curve / Compound / Mooniswap / Sushi Swap / Polkadot) ✔ NFT Minting/Staking/Marketplace/Metaverse ✔ Blockchain stack (Web3 / Ethers / Solidity / Rust / Infura / Truffle / OpenZeppelin / Remix) ---Machine Learning (7 years) ✔ Super-resolution pipeline based on SRGAN ✔ High-speed image retrieval system based on SIFT and FAISS ✔ Custom training pipeline for NER using Spacy ✔ Crowd-detection model using M-SegNet ✔ Damaged QR code detector using YOLO ✔ MLOps using docker and k8s for GCP, AWS, Azure, and SAP Kyma ---Deep Learning ✔ Custom OCR pipeline * DNN-based OCR pipeline for curved text in wild * Deployment to GCP ✔ Human eye tracking system for shelf-off webcam( Error is about 5cm at 60cm-distance) * Mirror-based camera and monitor-camera calibration system * Appearance-based gaze tracking system with few-shot calibration --- Others (7 years) ✔ Python (Django / Flask), C/C++, Java / Spring Boot, Ruby on Rails ✔ Automation, Web & Data Scraping, Web & Google Search, Data Mining, Data Processing ✔ JavaScript / Typescript, Angular, React, Vue.js, Node / Express, Electron, UI / UX design ✔ Git, AWS, 3rd Party API Integrations, Docker, Linux ✔ Kotlin, Swift / Objective-C, React Native, Flutter I'm looking forward to helping your crypto business grow! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Daneilka1
 • Πρόσλαβε τον/την   yauhenispoda
Πρόσλαβε τον/την   yauhenispoda

  yauhenispoda yauhenispoda

  Belarus $45 USD / ώρα
  Full-Stack Web engineer & Blockchain expert
  Belarus
  I am a full-stack blockchain & web developer, Yauheni Spoda. I am working on the creative and technical projects all around the globe for almost 20 years now. I have a wealth of experience and skills working on many projects related to eCommerce, defi, NFT marketplace and has received good reviews and trust from...
  I am a full-stack blockchain & web developer, Yauheni Spoda. I am working on the creative and technical projects all around the globe for almost 20 years now. I have a wealth of experience and skills working on many projects related to eCommerce, defi, NFT marketplace and has received good reviews and trust from customers. My Gold Services: ✅Design and implementation of modern and complete Back-ends and Front-ends for eCommerce ✅Design and implementation of the 99.99% up-time REST API for the business-critical online service, that provided critical connectivity channel for distributed functionality and increase system cohesion keeping manageable code complexity. ✅Fully automated infrastructure and environments cloud provisioning related to the critical external web app resulting in reduce of servers and infrastructure administration by 99%. ✅Revamping UI, UX and overall design aesthetic of the business-critical customers-facing portal, resulting in 84% increase in sales and product revenue. ✅Reviewing the quality of code for the mission-critical online service maintaining code and design consistency across different team members. My goal is time and quality, to best satisfy customer needs. Let's begin the glorious journey of working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την yauhenispoda
 • Πρόσλαβε τον/την   DanyloNovykov
Πρόσλαβε τον/την   DanyloNovykov

  DanyloNovykov DanyloNovykov

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Solidity + Web3.JS Expert with MERN Stack
  Ukraine
  Hello,I hope everyone is well. I'm Danylo Novykov, an expert on the MERN Stack. Especially I am expert in Custom Token and Stable Coin Stacking Development. Also, I have strong experience with PHP frameworks such as Zend and Laravel, but with the modern development of web programs for SPA, I switched myself from PHP...
  Hello,I hope everyone is well. I'm Danylo Novykov, an expert on the MERN Stack. Especially I am expert in Custom Token and Stable Coin Stacking Development. Also, I have strong experience with PHP frameworks such as Zend and Laravel, but with the modern development of web programs for SPA, I switched myself from PHP developer to Blockchain + MERN developer. Love new technologies,Overpower difficulties,Go ----> Succcess Hope to have longterm relationship with several people. Happy to be here! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DanyloNovykov
 • Πρόσλαβε τον/την   petarmilenkovic
Πρόσλαβε τον/την   petarmilenkovic

  petarmilenkovic petarmilenkovic

  Serbia $30 USD / ώρα
  Full-Stack & Blockchain Developer.
  Serbia
  Dapp | Smart Contracts | ERC20 / ERC721 / ERC721A / ERC777 / BEP20 | Solidity | Rust Technologies I am comfortable with:- Frontend - Angular, React, Styled Components, HTML, CSS. Backend - NodeJS, Java, C++, PHP(Yii, Laravel), Microservices, MongoDB. Blockchains - Quorum, Hyperledger, Corda, Ethereum, Bitcoin,...
  Dapp | Smart Contracts | ERC20 / ERC721 / ERC721A / ERC777 / BEP20 | Solidity | Rust Technologies I am comfortable with:- Frontend - Angular, React, Styled Components, HTML, CSS. Backend - NodeJS, Java, C++, PHP(Yii, Laravel), Microservices, MongoDB. Blockchains - Quorum, Hyperledger, Corda, Ethereum, Bitcoin, Multichain, Hashgraph, Solana, etc. DevOps - AWS, Docker, Kubernetes, Digital Oceans Security Measures - SmartCheck will be used for security analysis of Ethereum and Solana smart contracts I'm a software developer with commercial development experience. I can provide secure, ultra-fast, scalable. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την petarmilenkovic
 • Πρόσλαβε τον/την   TosheStojev
Πρόσλαβε τον/την   TosheStojev

  TosheStojev TosheStojev

  Macedonia $50 USD / ώρα
  Web & Blockchain Developer
  Macedonia
  Web & Blockchain Expert -React.js, Vue.js, Angular.js -Node.js, Laravel, PHP -MERN, MEAN stack -Blockchain, Smart contract, Solidity, Web3.js -Shopify, Wordpress I would love to work with you if you provide a clear communication and think of time as the most valuable. My versed skills are enough to serve my...
  Web & Blockchain Expert -React.js, Vue.js, Angular.js -Node.js, Laravel, PHP -MERN, MEAN stack -Blockchain, Smart contract, Solidity, Web3.js -Shopify, Wordpress I would love to work with you if you provide a clear communication and think of time as the most valuable. My versed skills are enough to serve my customers with great efficiency and best quality and always continuously eager to expand my skills that would supply somewhat you feel of lack. Let me get included in your project or team then you will get high quality service. Pay me, serve you ! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TosheStojev
 • Πρόσλαβε τον/την   NikMart
Πρόσλαβε τον/την   NikMart

  NikMart NikMart

  Kazakhstan $50 USD / ώρα
  World-top Blockchain Developer
  Kazakhstan
  WE ARE A TEAM OF BEST FRIENDS. 1. Block chain Skills: Solidity, Javascript, node.js, React.js, C/C++, OOP/UML, ... Specialty: DAO, NFT game Unlike others: We VERIFY the logic of our smart contracts. 2. Machine Learning Skills: Python, MatLab, TensorFlow; SGD, NLP, VAE, GAN, RL-GAN, ... Specialty: Algo-Trading,...
  WE ARE A TEAM OF BEST FRIENDS. 1. Block chain Skills: Solidity, Javascript, node.js, React.js, C/C++, OOP/UML, ... Specialty: DAO, NFT game Unlike others: We VERIFY the logic of our smart contracts. 2. Machine Learning Skills: Python, MatLab, TensorFlow; SGD, NLP, VAE, GAN, RL-GAN, ... Specialty: Algo-Trading, Football Betting, Unlike others: We have TRUE insights and intuitions of ML models. PLEASE HIRE US TO GROW, SO WE CAN GROW, TOO. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NikMart
 • Πρόσλαβε τον/την   ilcekrstev
Πρόσλαβε τον/την   ilcekrstev

  ilcekrstev ilcekrstev

  Macedonia $30 USD / ώρα
  Senior Blockchain Developer | PM
  Macedonia
  Hello. Thanks you for your visiting. I am working as fullstack developer for 8 years. Recently, I am working as blockchain developer | PM for almost 4 years. I like to learn new tech and challenge. My blockchain skills - DEX, DeFi, DAO, ICO, Dapp, Marketplace - web3, ether.js, binance apis(morails, binance, coin,...
  Hello. Thanks you for your visiting. I am working as fullstack developer for 8 years. Recently, I am working as blockchain developer | PM for almost 4 years. I like to learn new tech and challenge. My blockchain skills - DEX, DeFi, DAO, ICO, Dapp, Marketplace - web3, ether.js, binance apis(morails, binance, coin, etc) - Ethereum, Polygon, Solana - ERC20 / ERC721 / ERC721A / ERC1155 / ERC1155D / BEP20 - Solidity, Truffle, hardhat My core skills are : - C | ASM | Java | Rust | GoLang | Python - HTML | CSS | Javascript | Typescript | Nodejs | Express - Mern | Mean | Mevn | Django | RoR stack - NFT | DEFi | DEX | Dapp | Smart contract | Ethereum | Solana - Android | iOS | React Native | Flutter | Xamarine - Selenium | Scrapy | BS4 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ilcekrstev

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""