Ηχητικές Υπηρεσίες MySQL Developers For Hire

 • Ηχητικές Υπηρεσίες
 • MySQL
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την TopDev23
  0.2
  1 αξιολόγηση $35 $ την ώρα
  , Swift, Java, C#), JNI, NDK (C/C++) - Hybrid: React, Xamarin, Titanium (HTML5, jQuery Mobile, C#) - Web service: PHP, JSP, XML/JSON, REST/SOAP - Video/ff0821610daudio054da1f167/image processing: OpenCV, GPU Image ... , CoreAudio, EZAudio, Pitch Control, Bass, AVFoundation - Vector graphics processing: SVG, SVGZ, Illustrator - Video/ff0821610daudio054da1f167 streaming, codec: Wowza, Red5, H.323, MPEG-4 - VOIP, Cloud Communication ... : Twillio, Heroku, Tokbox - ff0821610dMySQL054da1f167, SQLite, Oracle, SQL Server, ODBC - Cocos2D, OpenGL, Corona, Unity3D, Box2D - Mantis, JIRA, RedMine, BaseCamp, Huddle, Sprint.ly, Github, BitBucket, SVN - Cloud
  I am a Top notch mobile developer with over 8 years experience in mobile field. I have been working in mobile app development based on my mobile skills. In detail: - Native: iOS, Android(Objective-C, Swift, Java, C#), JNI, NDK (C/C++) - Hybrid: React, Xamarin, Titanium (HTML5, jQuery Mobile, C#) - Web service: PHP, JSP, XML/JSON, REST/SOAP - Video/audio/image processing: OpenCV, GPU Image, CoreAudio, EZAudio, Pitch Control, Bass, AVFoundation - Vector graphics processing: SVG, SVGZ, Illustrator - Video/audio streaming, codec: Wowza, Red5, H.323, MPEG-4 - VOIP, Cloud Communication: Twillio, Heroku, Tokbox - MySQL, SQLite, Oracle, SQL Server, ODBC - Cocos2D, OpenGL, Corona, Unity3D, Box2D - Mantis, JIRA, RedMine, BaseCamp, Huddle, Sprint.ly, Github, BitBucket, SVN - Cloud services: iCloud, Rackspace, Zoho CRM, Salesforce, Azure, AWS, EC2, Dropbox - Online Payment Gateway: PayPal, Authorize.net, Stripe, Venmo, Braintree, Payleap - Ubuntu Linux/ CentOS Thanks for visiting me. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""