Visual Basic for Apps Developers Για Πρόσληψη

 • Visual Basic για Εφαρμογές
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 104 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   paris2785
Πρόσλαβε τον/την   paris2785

  paris2785 paris2785

  Greece $30 USD / ώρα
  MS Office and VBA expert. Top 1% in Freelancer.com
  Greece
  Blessed to work in the field I love, I develop Microsoft Office applications by customizing and writing code in VBA. I have completed 400 successful projects on this platform in 8 years, and I keep going! Main Skills: * Excel * Access * VBA (Visual Basic for Apps) * Word * Microsoft Office * PowerPoint * Outlook *...
  Blessed to work in the field I love, I develop Microsoft Office applications by customizing and writing code in VBA. I have completed 400 successful projects on this platform in 8 years, and I keep going! Main Skills: * Excel * Access * VBA (Visual Basic for Apps) * Word * Microsoft Office * PowerPoint * Outlook * SQL Do you have a Microsoft application that slows your daily routine? Would you like to turn it into a business enhancement tool? Let's make it an efficient tool for you, a masterpiece! Feel free to contact me. I'm online from 7 am to 9 pm, Athens time (including weekends). To hire me, you can click on the Hire Me button to start chatting with me. In case you saw my bid on your project, click on the chat or award button to get started. I'm looking forward to hearing from you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την paris2785
 • Πρόσλαβε τον/την   rahul62544
Πρόσλαβε τον/την   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Expert in what I do.
  Pakistan
  ~~~~~~~~~~~~~~~Part of Freelancers' Top 1% Elite Group~~~~~~~~~~~~~~~ Hi there, It is my pleasure that you took a minute from your precious time to visit my profile, and if you are reading this it means that you are maybe not much but a little interested in working with me, so without wasting any time let me showcase...
  ~~~~~~~~~~~~~~~Part of Freelancers' Top 1% Elite Group~~~~~~~~~~~~~~~ Hi there, It is my pleasure that you took a minute from your precious time to visit my profile, and if you are reading this it means that you are maybe not much but a little interested in working with me, so without wasting any time let me showcase myself. I am Rahul from Pakistan, I am working here for approx 2 years now, and that's also my Experience Period (lol). Whatever tasks I get I do them with Perfection and in a very Less time possible, that also reflects in My Ratings and Clients' Reviews, which you can see just below. "My Focus Always is to Make my Client Happy with the Quality of work and Quick Turnaround." Skills Which I am very Good at are: ® Microsoft Excel --- Extensive Formulas --- VBA (Macro) --- Dashboard --- Charts and Pivot --- Analysis and Reports ® Adobe Acrobat and Adobe Livecycle Designer/AEM Designer --- Creating PDF --- Editing PDF --- Fillable Forms --- Fillable Forms with Expandable fields (based of text input) --- Javascript (for calculations and command buttons) ® Google Sheets --- AppScript --- Extensive Formulas --- Dashboard --- Charts ® Microsoft: Word, Powerpoint, Project and Visio (General) ®Web-Scraping (All Info and Images) ®Transcriber (Englsih, Urdu and Sindhi) There might be something I forgot to mention above, so please send me a message and I will let you know if your task falls in my Expertise. I am available here most of the time, if you are Texting me and don't get a quick reply, please wait for me i will reach out to you as soon as I can. Thanks For Visiting Me :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahul62544
 • Πρόσλαβε τον/την   periyannas
Πρόσλαβε τον/την   periyannas

  periyannas periyannas

  India $50 USD / ώρα
  Project Manager BE MBA PMP ITIL Tech. background
  India
  Basically a software/web applications developer with expertise in .net, opensource technologies, and backends. Have been managing projects for a wide range of customers. Looking forward to helping out employers over here in freelancers by taking their tasks and projects and to deliver it. I was with scriptlance some...
  Basically a software/web applications developer with expertise in .net, opensource technologies, and backends. Have been managing projects for a wide range of customers. Looking forward to helping out employers over here in freelancers by taking their tasks and projects and to deliver it. I was with scriptlance some ten years ago and was with more than 170 reviews with that, but was doing it for a company and not in my name, the projects I have dealt with that period were mostly open source and the projects were in PPC, Payment Gateway Integrations, Site generators, Joomla customisations, Search engine, Shopping carts, Custom web apps, visual studio desktop/web applications, etc., I have managed software projects, mobile application projects, ERP projects, and also was in-charge IT infrastructure in various capacities. I am a PMP & ITIL Foundation certified. I have expertise with technologies such as vb6, vba, crystal reports, classic asp, javascript as well. I have little experience in ifix proficy historian too. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την periyannas
 • Πρόσλαβε τον/την   shaktistanwar
Πρόσλαβε τον/την   shaktistanwar

  shaktistanwar shaktistanwar

  India $50 USD / ώρα
  Software Architect/Developer/Trainer Evangelist
  India
  I have more than 15 years of experience in software development and am a Microsoft certified professional. A Technology geek having good command over all existing and upcoming technologies including .Net,Adobe Air, Angular Js, MySql, Mobile applications using Cordova, Ionic, Xamarin, ,WCF,WPF,WF,Sharepoint Server...
  I have more than 15 years of experience in software development and am a Microsoft certified professional. A Technology geek having good command over all existing and upcoming technologies including .Net,Adobe Air, Angular Js, MySql, Mobile applications using Cordova, Ionic, Xamarin, ,WCF,WPF,WF,Sharepoint Server 2007/2010,Biztalk Server,SQL Server 2000/2005/2008/2010, AJAX,Silverlight done MCP, MCAD, MCSD, MCTS and MCPD in .Net and MCTS in SharePoint server possess INS21 insurance domain with companies like Quark Media House, CSC, and fiserv and RBS I'm highly qualified with proven track record & feedbacks, references, portfolio, and certification. Specialties: .Net, Adobe Air, Angular Js, MySql, Mobile applications using Cordova, Ionic, Xamarin, WCF, WPF, WF, Sharepoint Server 2007/2010,Biztalk Server, SQL Server 2000/2005/2008, AJAX, Silverlight done MCP, MCAD, MCSD, MCTS and MCPD in .Net and MCTS in SharePoint server possess INS21 insurance domain certification. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shaktistanwar
 • Πρόσλαβε τον/την   finecodervw
Πρόσλαβε τον/την   finecodervw

  finecodervw finecodervw

  India $25 USD / ώρα
  Programmer, Data Entry, Administrative Tasks
  India
  Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Convert of PDF to Excel, Word. Conversion of Catalogue. Extracting information from PDF files. Data Entry, Quality check tasks Content Writing VBA for Excel MS Access...
  Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Convert of PDF to Excel, Word. Conversion of Catalogue. Extracting information from PDF files. Data Entry, Quality check tasks Content Writing VBA for Excel MS Access VBA .Net C# VB.Net SQL Query, Stored Procedures SQL Server Oracle Python R PHP frameworks like CodeIgniter,Laravel, Zend, CakePHP, FuelPHP, Slim, Yii 2 (Developing login forms, filling online PDF forms, writing cron jobs, XML Parsing, sending e-mails, image processing, usage of regex, display add/edit/delete feature for the data on the grid, playing video files, creation of charts, paypal integration, facebook, Twitter, extracting information from URL, curl etc) -Website Design | HTML | CSS. -WordPress | Woocommerce -Shopify | Shopify Template -Website Speed Optimization -PHP | MySQL | Prestashop | Opencart -React.js | Vue.js | angular -Laravel | Bigcommerce | Opencart Scraping using various tools . I have done scraping from various social media platforms, eCommerce websites, publicly available government databases, online stock data, Twitter, historical weather data, racing data, LinkedIn Azure PaaS services like Logic Apps, Azure functions, Storage, compute etc. and have also called API through Azure functions. XPath, XML Google BigQuery, Hive, Pig NoSQL DB like MongoDB, CouchBase Google Sheets, Google App Scripting, Google Forms, Geocoding API Excel and its various features like Userforms, Pivot tables, HLookup, Vlookup, Countif, SUMIF, Left, Right, Index Match, drop down, filters, charts, graphs, conditional formatting, mail merge, dashboards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την finecodervw
 • Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl
Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl

  rinsadsl rinsadsl

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Leader in Desktop, Web and App Development
  Sri Lanka
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not...
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not limited to, PHP, NodeJS, Angular, Flutter, React, React Native, C#, VB.net,WooCommerce, Magento, PrestaShop, MySQL, PostgreSQL,ORACLE, SQL Server technologies, among others. We primarily focus on integrating marketplaces such as eBay, Amazon, Shopify, Wish.com, Lazada, Walmart, USPS, UPS, FedEx, DHL etc. using their respective APIs to make the sellers' life easy. However, we are always ready for a new challenge! But don’t just take our word for it, check out the examples of our work provided below. And let the work we do for you be the proof. You have our word that you will not be disappointed. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rinsadsl
 • Πρόσλαβε τον/την   wsh2
Πρόσλαβε τον/την   wsh2

  wsh2 wsh2

  United States $40 USD / ώρα
  Programming, Accounting, Tax Preparation, and Business System Experts - With decades of experience!
  United States
  Greetings from Easton PA, USA.. {smile} Highly experienced (25+ years) Business, Programming, and Database expert with Guru / Mentor level technical credentials at www.experts-exchange.com and www.vbcity.com. 25+years of Income Tax Preparation experience. Strong MsAccess, MsExcel, MsSQL, VB, VB.Net, VBA, and Windows...
  Greetings from Easton PA, USA.. {smile} Highly experienced (25+ years) Business, Programming, and Database expert with Guru / Mentor level technical credentials at www.experts-exchange.com and www.vbcity.com. 25+years of Income Tax Preparation experience. Strong MsAccess, MsExcel, MsSQL, VB, VB.Net, VBA, and Windows Scripting technical knowledge and skills. Strong Accounting, Finance, Inventory, Job/Project/Standard Costing, Manufacturing, Payroll+Time, Order Processing, Project Management, Sales & Marketing, Scheduling, Statistics, and Tax Preparation business knowledge and skills. MBA. BS Accounting. Marketing minor. Graduated 'Summa Cum Laude' (with the very highest of honors). USMC Combat Veteran. American Citizen. Well-written and well-spoken American English is my first and only language. Confidentiality guaranteed. Cheers. Respectfully, Bill. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την wsh2
 • Πρόσλαβε τον/την   SShtv
Πρόσλαβε τον/την   SShtv

  SShtv SShtv

  Ukraine $50 USD / ώρα
  Excel Expert, VBA Programmer and Data Analyst
  Ukraine
  Specialist in Excel and VBA Macro development. I have an engineering background and a PhD degree. My goal is to automate and streamline your tedious Excel processes. No project is too small or too big, and I guarantee you will be satisfied with my work, as are my current repeat clients. In projects I use VBA to...
  Specialist in Excel and VBA Macro development. I have an engineering background and a PhD degree. My goal is to automate and streamline your tedious Excel processes. No project is too small or too big, and I guarantee you will be satisfied with my work, as are my current repeat clients. In projects I use VBA to automate tedious and time consuming Excel tasks. Sample projects include: Report and Graph Generator, Sales Dashboards, Invoice Generator, Quote Generator, User Interfaces for data entry, and all types of client-specific projects. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SShtv
 • Πρόσλαβε τον/την   gr8tech
Πρόσλαβε τον/την   gr8tech

  gr8tech gr8tech

  Zimbabwe $30 USD / ώρα
  Excel/Software Developer/Python/Django/Networking
  Zimbabwe
  I provide Excel\Formulas\VBA solutions, including integration with Word, Powerpoint and Outlook, with experience in Telecommunications, Networking (Cisco Packet Tracer, GNS3) and programming using the following technologies; Python , VBA for Applications, HTML, PHP, Javascript. I also have experience in data entry,...
  I provide Excel\Formulas\VBA solutions, including integration with Word, Powerpoint and Outlook, with experience in Telecommunications, Networking (Cisco Packet Tracer, GNS3) and programming using the following technologies; Python , VBA for Applications, HTML, PHP, Javascript. I also have experience in data entry, processing and analysis using Latex. I strive to work hard and meet client requirements and deadlines, also continuously working to improve my capabilities. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gr8tech
 • Πρόσλαβε τον/την   aubrey03
Πρόσλαβε τον/την   aubrey03

  aubrey03 aubrey03

  Philippines $20 USD / ώρα
  Excel and Google sheets automation Expert
  Philippines
  My specialization is data analysis, reporting, spreadsheet automation using Excel VBA or Google scripts. I also have background in data analysis and creating dynamic dashboards in Google data studio, Excel and Google sheets. I love solving problems. I take pride every time I am able to turn a very tedious work...
  My specialization is data analysis, reporting, spreadsheet automation using Excel VBA or Google scripts. I also have background in data analysis and creating dynamic dashboards in Google data studio, Excel and Google sheets. I love solving problems. I take pride every time I am able to turn a very tedious work into a more efficient process. You may check my portfolio website here: http://aubreyfrancisco.pythonanywhere.com/ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aubrey03

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""