Microsoft Access Developers Για Πρόσληψη

 • Microsoft Access
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 178 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas
Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas

  ParisPallas ParisPallas

  Greece $42 USD / ώρα
  Access | Excel | VBA | Power BI | Top 1%
  Greece
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas,...
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas, including (but not limited to): ● Excel ● Access ● VBA (Visual Basic for Apps) ● Power BI ● Word ● Microsoft Office ● PowerPoint ● Outlook Microsoft is one of the most used software suites used by professionals daily. If you’re using it and find yourself losing time through specific processes, my services will give you the efficiency and ease of use to return that wasted time! If you’re interested, I work from 8 a.m. to 9 p.m. Athens time and will quickly answer your requests and inquiries! I love bringing on new clients and can’t wait to show you how I can streamline your business today! Thanks, and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParisPallas
 • Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43
Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43

  jaylancer43 jaylancer43

  India $60 USD / ώρα
  #1 in Excel-VBA Macros-Python-Web Scraping-Gsheets
  India
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including VBA/Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex...
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including VBA/Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex problems running on click of button. I build automated Web Scrappers by means of most efficient and fastest methods. I perform end to end functional testing of applications and websites. Additionally I have expertise in PHP, MySQL, HTML, CSS and Java too. I provide long term support for the developed solutions. I am always reachable on freelance chat. Please Hire Me if you would like to further discuss any prospect. Thanks, Jay λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jaylancer43
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   finecodervw
Πρόσλαβε τον/την   finecodervw

  finecodervw finecodervw

  India $50 USD / ώρα
  Programmer, VBA, Google Sheets, Access, Power BI
  India
  Power BI, DAX Calculations, Dashboard VBA for Excel MS Access VBA .Net C# VB.Net SQL Query, Stored Procedures SQL Server Oracle Python R Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Google Sheets, Google App Scripting, Google...
  Power BI, DAX Calculations, Dashboard VBA for Excel MS Access VBA .Net C# VB.Net SQL Query, Stored Procedures SQL Server Oracle Python R Python, C# .Net, VB.Net , Web API ASP.NET MVC , WCF, LINQ, Entity FrameWork ,JQuery, CSS, Bootstrap, XML, SQL Server, MS Access, MongoDB Google Sheets, Google App Scripting, Google Forms, Geocoding API, creating charts, custom functions, linking Google spreadsheets etc. Convert of PDF to Excel, Word. Conversion of Catalogue. Extracting information from PDF files. Data Entry, Quality check tasks Content Writing PHP frameworks like CodeIgniter,Laravel, Zend, CakePHP, FuelPHP, Slim, Yii 2 (Developing login forms, filling online PDF forms, writing cron jobs, XML Parsing, sending e-mails, image processing, usage of regex, display add/edit/delete feature for the data on the grid, playing video files, creation of charts, paypal integration, facebook, Twitter, extracting information from URL, curl etc) -Website Design | HTML | CSS. -WordPress | Woocommerce -Shopify | Shopify Template -Website Speed Optimization -PHP | MySQL | Prestashop | Opencart -React.js | Vue.js | angular -Laravel | Bigcommerce | Opencart Scraping using various tools . I have done scraping from various social media platforms, eCommerce websites, publicly available government databases, online stock data, Twitter, historical weather data, racing data, LinkedIn Azure PaaS services like Logic Apps, Azure functions, Storage, compute etc. and have also called API through Azure functions. XPath, XML Google BigQuery, Hive, Pig NoSQL DB like MongoDB, CouchBase Excel and its various features like Userforms, Pivot tables, HLookup, Vlookup, Countif, SUMIF, Left, Right, Index Match, drop down, filters, charts, graphs, conditional formatting, mail merge, dashboards. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την finecodervw
 • Πρόσλαβε τον/την   freelancerabdu34
Πρόσλαβε τον/την   freelancerabdu34

  freelancerabdu34 freelancerabdu34

  Pakistan $22 USD / ώρα
  EXCEL | Word | Google Sheets | PDF Wizard
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 5-Stars Rated Freelancer on Freelancer.com Greetings, If you’re looking for a solution to the long time taken or manual tasks that take so much time for you to finish, you’re in the right place. I’m a Data Analyst having an enriching experience in Microsoft Excel, Google Sheets, Google Docs, Word, Access, and...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ 5-Stars Rated Freelancer on Freelancer.com Greetings, If you’re looking for a solution to the long time taken or manual tasks that take so much time for you to finish, you’re in the right place. I’m a Data Analyst having an enriching experience in Microsoft Excel, Google Sheets, Google Docs, Word, Access, and PowerPoint ready to provide you with top-notch services and bring your time-taking tasks to the next level of automation. ⭐ Below is my level of expertise including but not limited to: ⭐ 1️⃣ Microsoft Office: o Excel basic and complex automation o Advanced Excel formulas, functions, interactive Dashboards, Data Cleansing, Formatting, Macros, and VBA Scripts. 2️⃣ Google Suite: o Google Sheets formulas, functions, dashboards, data cleansing and formatting, App Scripts, and automation. o Google Docs formatting, and automation. o Google Forms 3️⃣ Data Entry & Statistics: o Delivering top-notch data entry work with the utmost professionalism and with accuracy o Deals in SPSS Statistics, Statistical Analysis, and Tableau This is not the end! I'll provide you with top-notch post-service support and make sure you receive the product of choice that you're looking for! I am very excited to start your project and bring my expertise to create some magic in your work. Thanks for visiting my profile, let's collaborate for our long-lasting partnership. Commitments: 1. Timely delivery 2. High quality results 3. Reasonable prices 4. Workaholic Thank you so much!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την freelancerabdu34
 • Πρόσλαβε τον/την   abatsis
Πρόσλαβε τον/την   abatsis

  abatsis abatsis

  Greece $50 USD / ώρα
  SQL | Access | Excel | VBA | Web Aps | Top 1%
  Greece
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales,...
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales, etc.). I also program with T/SQL through stored procedures and table triggers. I have also created many projects in MS Excel and MS Access. I guarantee 100% quality execution of your project. I can work 20/30 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abatsis
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   divumanocha
Πρόσλαβε τον/την   divumanocha

  divumanocha divumanocha

  India $15 USD / ώρα
  | Full Stack Developers | Mobile Applications |
  India
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative...
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative ideas. Our team consistently generates impactful solutions to enhance your online presence. Proficient in Mean Stack, E-commerce Development, Python, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence, Flutterflow, and Training Models, we excel in providing tailored solutions. Our capabilities extend to developing customized plugins for enhanced functionalities, addressing bug fixes, and managing website maintenance. Our specialization lies in Python and its frameworks, along with a deep proficiency in JavaScript and its frameworks. Furthermore, our portfolio includes substantial experience in Android app development using Java/Kotlin, as well as expertise in Ionic, Native, React Native, and Flutter for mobile app development. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την divumanocha
 • Πρόσλαβε τον/την   manojmalviya93
Πρόσλαβε τον/την   manojmalviya93

  manojmalviya93 manojmalviya93

  India $50 USD / ώρα
  System/NetAdmin | Azure | DevOps Professional
  India
  ✓ Azure Certified Engineers with a proven track record: https://www.credly.com/badges/ee1f696e-c262-4ae2-b14f-e8a39150bbda ✓ MongoDB Ops Manager Expertise: - Proficient in deployment, monitoring, backup, and scaling of MongoDB on your infrastructure. ✓ Apache Guacamole Specialists: - Certified Engineers and...
  ✓ Azure Certified Engineers with a proven track record: https://www.credly.com/badges/ee1f696e-c262-4ae2-b14f-e8a39150bbda ✓ MongoDB Ops Manager Expertise: - Proficient in deployment, monitoring, backup, and scaling of MongoDB on your infrastructure. ✓ Apache Guacamole Specialists: - Certified Engineers and Developers with over 10 years of hands-on experience. ✓ Proficiency in a Wide Range of Technologies: - Android App Development - Node.js, Next.js, Nest.js, and Full Stack Development - Software Development - Web Scraping - Server Scripting - Linux Administration - Cyber Security - Virtualization - Cisco Security and Routing & Switching - KVM, Open Source Solutions - Cloud-Based Networking (AWS Cloud, Google Cloud, Azure) - Windows Administration - VMware, ESXi - OpenStack ✓ Comprehensive IT Services: - Skilled troubleshooting and resolution of IT-related challenges. - Proficient in managing a wide array of server-related issues. ✓ A Trusted Partner for 8 Years: - With a successful history spanning the last 8 years in this industry, you can place your trust in our expertise. ✓ Passionate About New Projects: - We're always enthusiastic about engaging in exciting new ventures. - Let's discuss how we can collaborate to achieve your goals. Let's connect and explore opportunities together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την manojmalviya93
 • Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553
Πρόσλαβε τον/την   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ώρα
  PYTHON|R|SAS|POWER-BI|TABLEAU|EXCEL|R|VBA|Coder
  India
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την schoudhary1553

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""