Ιατρική Internet Marketing Specialists Για Πρόσληψη

 • Ιατρική
 • Διαδικτυακή Διαφήμιση
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

 • Προσλάβετε τον/την darker83
  3.1
  2 αξιολογήσεις $15 $ την ώρα
  I'm a professional Translator, Web Developer, SEO Expert I own Globtech Plus that provides Complete Web Solutions - 7a34690e90Internet1643ee8dba 7a34690e90Marketing1643ee8dba & Translation Services. At Globtech Plus - Your Gate to IT ... and CSS modifications to deliver the websites meeting our client's expectations. - 7a34690e90Internet1643ee8dba 7a34690e90Marketing1643ee8dba & SEO: Successful completion of SEO campaigns, keyword researches and Social Media 7a34690e90Marketing1643ee8dba over ... specialized in Legal, 7a34690e90Medical1643ee8dba, Technical and of course General Translations. - Web Development: accomplishment of different websites using WordPress and latest techniques we have done the required PHP
  I'm a professional Translator, Web Developer, SEO Expert I own Globtech Plus that provides Complete Web Solutions - Internet Marketing & Translation Services. At Globtech Plus - Your Gate to IT World - we have successfully completed several projects of different fields such as: - Translation: Translation of different languages projects including (Arabic - English - French - German); we are specialized in Legal, Medical, Technical and of course General Translations. - Web Development: accomplishment of different websites using WordPress and latest techniques we have done the required PHP and CSS modifications to deliver the websites meeting our client's expectations. - Internet Marketing & SEO: Successful completion of SEO campaigns, keyword researches and Social Media Marketing over Facebook, Twitter and Instagram; that involved Motion Graphic Videos. _ Web Scrap & Data Entry: Me and my team have successfully completed huge web scrapping projects with high customer satisfaction. λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την samydsarticles
  0.3
  1 αξιολόγηση $14 $ την ώρα
  websites, excel/data entry and product listing (Ebay), and 7a34690e90internet1643ee8dba 7a34690e90marketing1643ee8dba. - I possess good communication skills - I have very high attention to detail - I am reliable and trustworthy - I can clearly follow instructions ... documents that are delivered to me I have a couple of specialities: technical manuals, chemical and 7a34690e90medical1643ee8dba labels, software user interfaces, automotive instructions, IT data sheets and surgical
  I am a Dutch native, living in the UK, with many years of experience in the translation of documentations from English to Dutch (Netherlands). Even though I can professionally handle a variety of documents that are delivered to me I have a couple of specialities: technical manuals, chemical and medical labels, software user interfaces, automotive instructions, IT data sheets and surgical instruments. Please check out my translators profile on Proz https://www.proz.com/profile.php/1652366 Further I have experience with being a virtual assistant as well as building and managing Wordpress websites, excel/data entry and product listing (Ebay), and internet marketing. - I possess good communication skills - I have very high attention to detail - I am reliable and trustworthy - I can clearly follow instructions λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την BrandyB211
  0.0
  1 αξιολόγηση $17 $ την ώρα
  I am an extremely hardworking individual. I have experience as a virtual assistant for hire; which includes all admin/clerical duties. I have over 15+ years in various industries 7a34690e90medical1643ee8dba ... , manufacturing, construction. Some of my best skills are 50-70wpm data entry/10 key, sales/7a34690e90marketing1643ee8dba via social media, email, conference calls, over the telephone (personable and great at follow-up), arranging ... travel plans, customer service and support, scheduling meetings/events, lead generation by 7a34690e90internet1643ee8dba research, intermediate skills using Microsoft office (excel, word, notepad, power point etc
  I am an extremely hardworking individual. I have experience as a virtual assistant for hire; which includes all admin/clerical duties. I have over 15+ years in various industries medical, manufacturing, construction. Some of my best skills are 50-70wpm data entry/10 key, sales/marketing via social media, email, conference calls, over the telephone (personable and great at follow-up), arranging travel plans, customer service and support, scheduling meetings/events, lead generation by internet research, intermediate skills using Microsoft office (excel, word, notepad, power point etc). Anything you need help with feel free to contact me and we can work out the pricing that works for us both. I am here to help you succeed! Thank you and I am looking forward to speaking with you soon. Take care! λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την aurorus
  4.7
  3 αξιολογήσεις $30 $ την ώρα
  full time with technologies like PHP, ASP, C#, ASP .NET, JSP, AJAX and AS. Also at same period I am working 7a34690e90Internet1643ee8dba 7a34690e90Marketing1643ee8dba, SEO, PPC and SEM, custom and open source CMS, CRM, HRM and PM ... applications, e-Commerce Systems, 7a34690e90Medical1643ee8dba and Insurance Software, Web Site Analysis, Lead and Customer Relations Analysis as well as Graphic and Web Design, 3D modeling and video data processing, editing, pre ... -production and production. I am well-experienced in: - Project Management - Digital 7a34690e90Marketing1643ee8dba - Social Media Management - Search Engine Optimization - Back-end and Front-end Web Development (HTML/CSS/JS/PHP) - Responsive Web/Mobile Design - Graphic Design
  My beginnings as a Designer, Programmer and Art Director of several Daily Newspapers and Magazines are back to 1998. At 2004 I am starting with Freelance Outsourcing for US and EU Companies, working full time with technologies like PHP, ASP, C#, ASP .NET, JSP, AJAX and AS. Also at same period I am working Internet Marketing, SEO, PPC and SEM, custom and open source CMS, CRM, HRM and PM applications, e-Commerce Systems, Medical and Insurance Software, Web Site Analysis, Lead and Customer Relations Analysis as well as Graphic and Web Design, 3D modeling and video data processing, editing, pre-production and production. I am well-experienced in: - Project Management - Digital Marketing - Social Media Management - Search Engine Optimization - Back-end and Front-end Web Development (HTML/CSS/JS/PHP) - Responsive Web/Mobile Design - Graphic Design λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την anilkuma786g
  0.0
  1 αξιολόγηση $8 $ την ώρα
  I have 5+ years of extensive experience in 7a34690e90Internet1643ee8dba 7a34690e90marketing1643ee8dba. I have expertise in digital 7a34690e90marketing1643ee8dba to provide you various techniques like SEO, SMM, PPC, web designing. During this tenure; I have ... worked on several niche businesses such as lead generation, e-commerce, real estate, 7a34690e90medical1643ee8dba, health, affiliate 7a34690e90marketing1643ee8dba business campaigns etc all around the globe. I had set up successful campaigns ... & optimized with Online 7a34690e90Marketing1643ee8dba latest updates and use many strategies provide the better result within the given time and desire budget. I’m able to do work on Organic and Paid techniques: 1
  I have 5+ years of extensive experience in Internet marketing. I have expertise in digital marketing to provide you various techniques like SEO, SMM, PPC, web designing. During this tenure; I have worked on several niche businesses such as lead generation, e-commerce, real estate, medical, health, affiliate marketing business campaigns etc all around the globe. I had set up successful campaigns & optimized with Online Marketing latest updates and use many strategies provide the better result within the given time and desire budget. I’m able to do work on Organic and Paid techniques: 1. Search engine optimization (SEO) 2. Local SEO 3. Pay Per Click (PPC) 4. Social Media Marketing (SMM & SMO) 5. Wordpress Optimization λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την gravityjackinc
  7.4
  2 αξιολογήσεις $62.50 $ την ώρα
  including firewalls, Exchange and SMTP servers, 7a34690e90Internet1643ee8dba testing/development, project and product management, packet analysis, market development, assembling, troubleshooting and configuring IBM compatible ... interfacing, i80x86, IBM, MQ series, MQSeries, PC, Tom Cat, VisualAge 3.02, WebSphere, AD, IBManager, ICMP, Icon Design, Icons, IDE, IDEF0, IE, 7a34690e90Internet1643ee8dba Explorer, IGMP, Ignacio's, IIS, 7a34690e90Internet1643ee8dba Information ... 8080/Z80, Intel Signal Processing Library, Interactive Voice Response s, Interbase, Firebird, Interbase/Firebird, interface graphics, Internationalization training, 7a34690e90Internet1643ee8dba, Interface, plugins
  BIO Highly motivated self starter, as well as a seasoned and accomplished Information Services Executive. 15 years experience as an Entrepreneur and Programmer with in-depth proficiency in programming, business process improvement, network design, relational database modeling, foreign import procedures and relationships, needs analysis, strategic and tactical business / technical planning, creative problem solving, delegation, staff development, accounting, banking relationships, user interface design, ActiveX development (using C++ and VB), netw ork administration, network security including firewalls, Exchange and SMTP servers, Internet testing/development, project and product management, packet analysis, market development, assembling, troubleshooting and configuring IBM compatible and Apple personal computers both hardware and software. I am your liaison to Gravity Jack, Inc. a Spokane Washington based team of programmers that can perform any technical or programming need. Area\'s of Expertise iAd, iPad, Android, Droid, iPhone, i-Phone, Liferay, (Sun/AIX/Linux), .ASP, .NET, C#, compact framework, environment, Framework, Project, programmer, Remoting, windows, services, 16-bit, C, 2000, Server/Advanced, 2000/XP/2003, 2003, WDM, 2d/3d design, 2k, 32-bit, 3D, animation, Design, script, Engines, Graphics, Modeling, Studio Max, StudioMax, 3dsmax, 8031, 8051, 8086, 95, 98, A+, ABAP, ABAP/4, Access, add-ins, accounting, invoicing sys, Acrobat, Action script, Active Directory, Object-Oriented, Active Perl, Active Server Pages, Active X, Active Threed, Control, ActiveX, Plug-in, ActiveX/COM APIs, AcuVoice, ADO, ADO.NET, Adobe, After Effects, Go Live, CS, Image Ready, In Design, PageMaker, Photoshop, Premier, ADOX, ADSI, Advance Networks, Advantage, AIX, Alchemy Catalyst, Algorithms, Allaire JRun, Alpha, ANSI C, ANSYS, Apache, mod\\_alias, API, DBF, APIs, App Forge, Apple, Applet, Development, Integration, level, application, security, Skins, Applications, architecture, pal, ArcIMS, Arc, Objects, SDE, ARM SDT, ARP, Art Direction, AS/400, ASIC, ASM, MASM, ASP, vbscript, ASP.NET, MSSQL, Jscript, JSP, PHP, Mail, ASPX, Assembler, x86, I80x86, assembling, Assembly, (8085), ATG Dynamo, ATL, ATL/COM, ATL/WTL, Audio, compression, Audio/Signal Processing, Authorization, Data Protection, Authorware, Automation, systems, AVR Ethernet, AW Maya 6.0, awk, Axialis Icon Workshop, back end, web, Back-End, banking relationships, Banner, Basic, BAT files, Batch Files, BC++ 3.1, BDE, Bea, M3, Tuxedo, WebLogic, Beans, BeOS, Berkeley DB, Beta, bind, BIOS & DOS interrupts, Biz Talk, Blitz3D, BlitzBasic, Bloodshed Dev-C++, Booch, bookkeeping, bootp, BORLAND, Builder, Delphi, (VCL), Jbuilder, Kylix, Linux, Pascal, BoundsChecker, BpWin, Certified, Brainbench, broadcast conferencing, Browser Helper Objects, Bryce, Bugtracking, Builder 6, Business Consulting, process improvement, language, Metrowerks Codewarior, Sharp, Standard, Library, Mono, VB.NET, Builder, C/C++, MSVC6.0, Visual Basic, CodeWarrior IDE, compilers, Microsoft VC++6.0, MFC, ATL, STL, managed, VC, (Win32/Linux), C++, 4/5/6, RADs, client side, COM+, Win32C++/Java, CADDS5, Calendar, Widget, calendars, Carbon, CASL, Catena Networks, CATIA, CBuilder, CCAI, CCNA, CDO, CDONTS, CE, CE.NET, Certificates:, CF, CFMX, CGI, Character Studio, Chats, Cisco, Citrix, Clarion, classic, ClearCase, Client Server, Client/Server, clients, Client-Server, Client-side scripting, Clipper, CMIP, COBOL, COBRA, Cocoa, code remediation, codec, CodeWarrior, Mac, Coding languages, Coldfusion, COM, Add-ins, DLLs, COM/ActiveX, COM/COM+, COM/DCOM, COM+, Comm. IO, command line utility, commercial application, communication, communications, Compilers for Math expressions, Complex, Technologies, Components, Computer, analytic computations, Fundamentals, port (COM / LPT), Computer Science, telephony, computers, CompuWare BoundsChecker, concept, Configuration, Management, Configure Samba, Connectivity, console, constituent segmentation analysis, cookies, Cool Edit, CORBA, Corel Draw, CorelDraw, Corporate Identity, CP/IP/UDP, CP/M, Cracking, problem solving, Creative, Credit-card, Crescent QuickPak Profession, CRM, Cross-Browser Compatibility, Crypto, cryptography, Crystal Reports, 8.0/9.0, CSocket, Csound, CSS, DHTML, CSS/SSI, Custom, localization tool dev, network communication, software, spooler compo, CVI, CVS, cygwin, DAO, DarkBasic, Darktree, data acquisition, analysis, Conversion, Dynamics ActiveReports, Entry, sources, Data structures, Database, class libraries, web sites, front-end, integration, intensive, relations, Database-driven, Databases, ODBC, databasing, DB, DB2, Dbase, DBLIB, DBMS, DCOM, DCOM servers, DDK, DEC, Decompiling, DeepPaint, DejaVu, delegation, Delphi, Pascal, code for 9x, components, WIN32, Delphi/Object, Delphi/Win32, Delphi5 and MSVC6.0, design/development., designing user Interfaces., desktop, Distributed, publishing, utilities, Dev Primavera P3, real-time simulation, developed applications, develop, drivers, firmware, developer, integration, extensions, phone, hardware, device, DevTrack, DHCP, DHTML, Dialogic Card, Digi Design ProTools, Digital, certificates, Color Experts, Imaging, Performer, Signal Processing, TV, Direct X, Director, Director/Lingo, DirectShow, DirectX, Direct-X, 7.0+/OpenGL, DirectX/DirectShow, discussion groups, DLL, Dlls, DLL\'s, DNS, DOM, DOM/SAX Parsers, Domino Designer, DOS, DOS/C, DOTNET/C# and Perl, DR DOS, Dreamweaver, driver, DSDM, DSL, DSP, DTS, DTS packages, Dynamic, driven, Dynamic HTML, EAI, E-Business, Eclipse, ECMA, Ecommerce, e-commerce, EJB, Elan Speech, email, E-MAIL, forwarder, hosting and integration, embedded, devices, system, Encoder/Decoder pairs for Vi, Encryption, Energy consumption and production, enterprise, Environments, EPL, EPOC, ER diagrams, ER Studio, ERStudio 3.5, ErWin, ERwin 4.0, eSendMail, e-shop, etc, Ethernet, event logging, EVEREST ERP implementation, Exceed 4.0, Excel, Exchange, SMTP servers, Exchange/ListServer Mailing, FarPoint Spread, Flat FASM, fax, File, filtering routers, Final Cut Express, financial transactions, FINGER, FireBird, firewall, firewalls, Fireworks, Flash, Flash., Fmod 3D, foreign import procedures an, Forensic packet monitoring u, Formula One First Impression, Fortran, Micros, forwarding, Foxpro, Free DOS, FreeBSD, Freehand, Frontpage, FTP, FTP/TFTP, WU-ftpd, Game, Engineering, Games, gcc, toolchain, GDI, GDI+, General data/text/image comp, Genetic, Algorithms, Gif Movie Gear, GIS, Globalization process consulting, GNU, GOF and GRASP Design Pattern, Google Appliance, GPS, Graphic Design, graphic designer., Graphic Processing 2D, Graphical user interface, Graphics, Graphics localization, Great Plains, group conferencing, GUI, guru, GWBASIC, Hacking, Handheld, install and troubleshoot, Hayes modem, Hibernate, HomeSite 4.0, HP, HP Vee, HP-UX, HSQLDB, htaccess, HTC, HTML, Sun, JavaScript, Java-Script, HTML/DHTML, CSS/DOM, HTML-help, HTTP, I/O interfacing, i80x86, IBM, MQ series, MQSeries, PC, Tom Cat, VisualAge 3.02, WebSphere, AD, IBManager, ICMP, Icon Design, Icons, IDE, IDEF0, IE, Internet Explorer, IGMP, Ignacio\'s, IIS, Internet Information Server, ILASM, Illustration, Traditional, Illustrator, Image Optimization, Image processing, Imageready, IMAP, IMAP4, implementation, Authentication, InDesign, index rebuilding, Index Server 3.0, Infomaker, Information Exchanges, information system professional, Informix, Infrastructure, Ingres, Inno Setup, InnoSetup, Innovation DDK, Install Shield, Installable, InstallShield, Intel 8031/8051, Intel 8080/Z80, Intel Signal Processing Library, Interactive Voice Response s, Interbase, Firebird, Interbase/Firebird, interface graphics, Internationalization training, Internet, Interface, plugins, toolbars, testing/development, Tools, Internet/Intranet, Interprocess communications, intrusion detection, Inventory control/point of s, ions from Intel, IP, ipfw, IPlanet, IPX/SPX, IRC, Irix, Isam, ISAPI, (Internet Information), ISP connectivity, ISpace 1.5, IT consulting for local ISP\', ITP Filter Pack, J#, J/Vb, J2EE, EJB, Web-Logic, J2ME, J2SE, Jabber, Java, [Swing], AWT, Beans, ME, SE, shop, SWING, Java/JavaScript, JavaBeans, Javascript., JAXP, Jboss, Jbuilder, JDBC, JDEdwards, JET, Jet-Letter, JFC (Swing 1.0), JINI, JMail, JMS, JNDI, JNI, jpeg, JS, Jscript, JSP, JSP/Jservlet, JXTA, Kerberos, Kernel, Kilyx, Kinetix 3D Max, KQML, L2TP, LAN and WAN, LAN/WAN, Multi-threading, Larcom and Young Resize OCX, LDAP, Lightwave 8.0, Lingo, (SunOne ASP), Solaris., RedHat, RH, Linux., Linux/Solaris, Linux/UNIX, Linux/Win32, LISP, LiveScript, Load Runner, Localization, Testing, Logo, Branding, Lotus Notes, low, routines, Lua, MAC, OS, OS X, platforms, U/I design, PPC, Macintosh, MacOS 7/8, Authorware, Backstage, Director, Macromedia, Homesite, Magic Enterprise 8.0, mail distribution (LISTSERV), Main, Mainframe, manage DNS, Mandrake, MAPI, MAPI32, Maple, market, Marketing, analysis and planning, Analysis Application, Markup languages, MASM, masm32, MATLAB 6.5.1, Maxon Cinema 4D, Maya, MCP, MCSD, ME, Media Cleaner Pro, Medical practice, MetaCard, MFC, API., MFC Applications, support, MFC/WTL, MGCP/RTP, Microsoft SQL Server, Microangelo Studio, microcode, Microsoft, Access, Unix, CDO for NTS, Microsoft Certified, Solution, Solutions, Dev Studio 6.0, DNA, Exchange Server, IIS, Macroassembler MASM, Managements Consol, Office, Word, Add-ons, P2P, Sites, Server, SQL, VC 1.2, Visual Studio, Microsoft.NET, MIDL Microsoft Interface Development language, minidev, MIPs assembly, Miraplacid, Text Driver, MLS (IDX Integration), MMC, Snap-Ins, MMS, MMX, Computing, MobileVB, mod\\_auth, mod\\_perl, mod\\_php4, ModelMaker, Modems, Modula2, Motorola 6800/68000, Mozilla, mpeg, MQ Series, MQ-Series, MS, 7-2000, mbd-file, Commerce Server, Excel, FrontPage, server-side script, Message Queue, Paint,Terminal, Transaction Server, VC++, VC6.0, Visual Basic, Visual C, Visual C++, J++, Visual Modeler Erwin/ERX, Visual Studio, Visual Studio.NET, 3.x/95/98/2000/20, 98/2000/ XP, Forms, XP/2000/NT/95/98/, MS/PC DOS, MSAccess, MS-Access, MSAccess/MSOffice, MS-DOS., MSF, MSHTML, MSJSDK, MSMQ, MSN, MSSQL 7.0/2000, Interbase, KDevelopment, MSSSL, MSVC, MSVC language, MSVC++ 6.0, MSVFP6, MSXML2, MTS, multi-language utilities, Multilingual content, multimedia, educational, CD, Command Interface, Presentations, Multiplatform applications, multiprocess, Multipurpose, Multithreaded, Multi-Threaded, Multi-threading, Music Composition and Sound, namespaces, Native, NT, Firebird, needs analysis, Net Objects Fusion, NetAP, Netbeans, Netbeens, NetBEUI, Netscape, Navigator, network, host assessments, architecture design, Monitor, protocols, security, firewalls, sockets, Network/Internet related app, Network+, networked, Networking, Ethernet, OS -Windows 95-M, Networks communication, nfs, NICs, nix, nMS Visual C++, Nomad2 on IBM, non-compressed jpegs, Non-standard, notebook, Novell, NSAPI, NSBasic, NSLock, NT, DDK, NT/2000/XP, NT4.0/2000/XP, N-Tier architecture, Nullsoft installer, NuMega BoundsChecker, SoftICE, Numega SoftIce for , Object Orientation, Object Oriented, Object Pascal, Objective C, C++/MFC, Objective-C. Netscape Plug-in, Object-oriented, Objectory, Occam networks, OCI, OCX/ActiveX Custom Controls;, ODBC, compliant, connection, ODL Object Definition Language, Office Tools, OLE, OLE/COM/DCOM/ActiveX, OLEDB, OMT, Online Application Development, Online B2B and B2C Procurement, Online Catalog/Inventory Man, Online media, OOA, OOD, Open GL, Open Inventor, OpenBSD, OpenGL, OpenGLLupHomesite 5.0, OpenSource, OpenVMS Vax/Alpha, Opera, Operating, TCP/IP an, Optimiser, Optimizeit 3.0, 7.0/8.0/8i/9i, 8/9i, 8i+, 9i, backend servers, D2K, DBA, Reports, ORACLE, IIS4, ORBacus, broker, ordering and selling business, OS level dev mainly, OS/2, OS: AS400, OS: DOS, OS: Novell, Palm, Solaris, Unix, 95/98/NT/Me/2000, CE, OS9, OS\'s, OSX, outlook, Outlook express, OWL, packet analysis, Pagemaker, Paint Shop Pro, PaintShopPro, Palm and Pocket PC using a V, Palm OS, Palm Pilot, Palm/PocketPC, PalmOS, Paradox, parallel port, Pascal, Pascal(OOP), Pascal/ MSDOS for IBM PC, PASCAL/Object, DELP, Passport, Password, Payment Gateways, PC, PCMCIA cards., PDF\'s, Peak and Deck, peer-2-peer protocols, penetration testing, Pentium processors , Perl, Personal Web, Pervasive, PGP, Photography, Analog & Digital, Photoimpact, PhotoLine, PHP4, Physical simulations, PIC 16F84 microcontrollers, PIC, PICK Basic, Pico, PING, Pixar Renderman, Oracle, Platform-independent, PlayStation2, Pocket, PC, PocketPC, PocketStudio, Poll systems, POP, POP/SMTP, POP3, Portals, porting, POS System design and integration, Poser 3D, Postgres, PostgreSQL, PostgresSQL, Postscript, Power Basic, Power Builder, Power Objects, PowerBasic, PowerPlant, PowerPoint, PPP, PPTP, pre-fab packages, Premiere, Print, Art, printers, Pro/Engineer, Pro-C., production planning, professional , programming, Languages, Programs, statistical con, Builder, Analysis, planning, Prolog, propeller heads Reason, Protocols, TCP/IP, Protools, PSP, PureCoverage, Python, Python., QA testing, QBASIC, QNX, Quality System ISO 9000, Quantify, Quark, Express, files, Xpress, QuickBasic 4.5, QuickBooks SDK, Quicktime VR, Rapid, RapidQ, RARP, Rational, Purify, Robot, Rose, Suite, Unified Process, XDE, RAW, win32-api, RCS, RDBMS, RDMS\'s, RDO, RealAudio/RealVideo, RealBasic, Red Hat, RedHat, relational, modeling, Remote Access, Replication, Requirements, requisite pro etc, resource compilers, Resume collecting and process, Reverse engineer jobs, RIM (Research In Motion), RIPE, RMI, RoboDemo, RoboHelp, Rockwell 6502 Assembly Language, Rogue Wave Foundation classes, Rotor, routers, RPG, RPG-I/II/III, Run and Maintain, Run-time graphical, RUP, SADT, Sage Line 50, samba Ethernet, SAP, SAPI, SAS, SAX2, scanners, Schlaer-Mellor Design patter, SCO, Screen savers, Screensaver, script languages, Scripting, SDLX, Search engine, installation, Optimization, Section 508, Secure File Transfer, Security, Penetration Testing, security architecture, Security Architecture Design, sed, Seibel, sendmail, SEO, serial port, Serial/infrared comms, serial-port, Server Maintenance, Business needs anal, Servlets, Serv-u, SET, SGML, Sharepoint, Shell, Sheridan Data, Shockwave, Shopping, Shortly: Language - c/c++, SIEBEL, SilverStream, SIMD, Sites, site-to-site VPN, skins for Slackware, Smart Card, Smartcards, SMB, SMS, SMTP, SNMP, SOAP, SOAP-WebServices, Socket, Softimage XSI, Softimage XSI 4.0, Development Methodology, Engineer, localization, Metrics, Rasterizering, Verification and Validation, SoundForge, SourceSafe, Structured Query Language, speech compression, splash screens, Splash Screens Design, Anywhere, Client/Server, Plus, administration, SQLBase, SQLDMO, squid, SS7, SSADM, SSH, SSI, SSL, stand alone, Statistics, Steinberg Cubase, Stingray Library, STL, STL., Stored procedures, PL/SQL, strategic and tactical, streaming audio/video, Street Sweeper, studio.net, StyleSheets, Subversion, SunOne Studio, SunOs/Solaris, Sun\'s JDK, Survey Tools, Swift 3D, Swift 3D Max, Swing, Swing & JFC, Swish, switches, Sybase Adaptive Server, Sybase backend, Sybase Informix, Sybase Power Designer, Sybase, SQLServer, Symbian, Micro, System Architect, T/SQL, TADS, Tango Enterprise 3.51, TAPI, TASM, TASM 5.0, TcL, TCP, TCP/IP, TCP/IP QOS, TCPIP, Technical Support, Technical Writing, technology, integration, TELNET, Terradata, Testing, Text Processing, Textpad, threads, Threads & synchronization, TIBCO, Together, Tomcat, Tornado C++, TRACEROUTE, Trados Workbench, Transact*SQL, Transact-SQL, Translation, Translation: Korean, Translation: Spanish, travel, troubleshooting and configuration, TrueCoverage, TrueTime, TSQL, T-SQL,Turbo Pascal, TWAIN, Typeface Design, UDP, protocols, UML, UNICODE compliance, Unified Modeling Language, Unigraphics, unitool, UNIX, (FreeBSD), (Linux/IRIX/AIX), standard ftp server, uploading HTTP, Usability, usb, user & groups, user interface design, utilities, Vantive, VB, audio vide, Script/PHP/Java Script/AS, VBA, VBA/Excel, VBE, VC, VC#(.net), VC.NET, VC/VC++, VC++, VC++/MFC, VC++/MFC/Windows98, VC, VCL, OWL, Vecta 3D ROSI , Vector graphics, Velocity, VHDL, video, Audio, Videography and Video Editing, vi-editor, Virtual Printer Driver, VisiBroker, Visigenics, Visio, Visual Basic, Visual.net, Embedded, extensively., on request, Visual Basic.Net( VB.NET ), Visual, C++/COM/DCOM/COM+/ATL, C++/MFC/COM/ATL, Foxpro, Interdev, Java++, Source Safe, SourceSafe, Visual Studio, gcc under, VisualBasic-6 for DCOM object, VisualC 6, Voice XML, VOIP, VS 6.0, Vsam, VSS, W3C, WAN and LAN., WAP, Watcom C++, Wave Burner, Based MIS Reports using, Broker and WebSnap, design., Web, Hosting, localization, exposed by WDSL, Trends, web/e-commerce, Web-based, web-design, Web-development HTML, web-environment, WebForms, WebLogic, Commerce Suite 4.1, WebLogix, webMethods, Integration Serve, WebObjects, Webservers, WEBSITE, Website, WebSphere, WebsSphere, WHOIS, WIA, Runner, Win2000/XP/CE, Win2k, kernel, Win32SDK, Win95, Win98, WinAPI, WinCE, IIS, 3.1, SDK, 3.x/9x/Me/NT40/2000/, 3.x/9x/NT, 32, 95, 95/98/ME, 95/98/NT/2000/, 98, Driver Development, 9x/2000/XP, 9x/Me, 9X/NT/2000/XP, 9x/NT/2k/XP, 9x/NT/ME/200x/XP, based, CE/PocketPC, COM, DDK, DNA, Embedded, explorer, Forms, Image Acquisition, media, Mobile, NT, Host, SDK, Server2003, Windows2000, Windows32, Windows-based, Winforms, WinInet, WinME, WinNT 4.x, WINS, Winsock, 2.0+, Winsock/Internet Protocols, WIN, WinXP, WinXX, Wireless, protocols, Wireless/Mobile, Wise Install Master, Wise Installer, WMA, WMI, WML, WML/Wap, WMLScript, Word, processing, macros, working knowledge of x86, Written, English, Russian, WS_FTP, WScript, WSDL, WSH, WTL, X.500, protocal, X10 home,xBase, XCode, XDE, XHTML, XML, DOM 4, Schema, dynamically drive XML/SOAP, XML/XSL, XML/XSL/HTML, XP, XSD, schemas, XSL, XSLT, XTreme Toolkit, XWindows, λιγότερα
 • Προσλάβετε τον/την trackdigital
  3.8
  1 αξιολόγηση $30 $ την ώρα
  10 years experience in Study Management for Cosmetics Industry : Coordinator of Clinical Trials for Cosmetics, Food Supplements, 7a34690e90Medical1643ee8dba Devices, Well-Being, Cosmeto-Textiles. More than 300 studies ... undertaken since 2002. 5 years in Real Estate (transaction, 7a34690e90marketing1643ee8dba) for Professionals (commercial leases). Development of several national retailers. Property & land search for Photovoltaic ... /French Translation, Communication, Market Research, 7a34690e90Internet1643ee8dba Research, Consumer Tests, Self-assessment Questionnaire, Survey, Panel Opinion, Customer Service, Computing & Software (Windows, Linux
  10 years experience in Study Management for Cosmetics Industry : Coordinator of Clinical Trials for Cosmetics, Food Supplements, Medical Devices, Well-Being, Cosmeto-Textiles. More than 300 studies undertaken since 2002. 5 years in Real Estate (transaction, marketing) for Professionals (commercial leases). Development of several national retailers. Property & land search for Photovoltaic Projects in France. Beginner Investor. Main skills and interests : Recruitment Campaigns, Panel Management, Data Treatment, Scientific Research, Writing Protocols & Study Reports, English/French Translation, Communication, Market Research, Internet Research, Consumer Tests, Self-assessment Questionnaire, Survey, Panel Opinion, Customer Service, Computing & Software (Windows, Linux, Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Photoshop, Illustrator) Economy, Financial Education, History, Geopolitics Last but not least : I'm a big audiophile. I can advise you on the choice of music for your business (customizing the soundstage, economic interest in the use of music in places frequented by consumers) I am ready to help you in a variety of fields ! I'm known to produce high-quality documents (form and substance) and to be detail-oriented. I will be glad to work for your interests with reliability and very good quality service. Seriousness and confidentiality guaranteed. λιγότερα

Hey , here are some offline freelancers

Hey , here are some offline freelancers matching ""