Article Writers Για Πρόσληψη

 • Article Writing
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1466 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   desource2012
Πρόσλαβε τον/την   desource2012

  desource2012 desource2012

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  WE SPEAK YOUR LANGUAGE. WE SERVE YOUR INDUSTRY.
  Bangladesh
  "If you're planning on going global and don't speak the language, you might want to consider linking up with Desource Translation. With more than 10 years of experience, we represent a team of translators, writers, proofreaders, and transcriptionists dedicated to bringing your business to the world! When you have...
  "If you're planning on going global and don't speak the language, you might want to consider linking up with Desource Translation. With more than 10 years of experience, we represent a team of translators, writers, proofreaders, and transcriptionists dedicated to bringing your business to the world! When you have an amazing product or service gaining a lot of attention overseas, ensuring your website pages and legal documents translate properly is crucial to your "global transition" going smoothly. The ultimate goal of our company is to establish a long-term relationship with our clients and facilitate their integration into the global market by integrating their services and products. As the customer, you will decide whether DESOURCE will be the best translation agency for your needs, but rest assured that it is the cornerstone of our company's translation quality policy to provide the best translation service possible." λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την desource2012
 • Πρόσλαβε τον/την   adortalukdar
Πρόσλαβε τον/την   adortalukdar

  adortalukdar adortalukdar

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  ☑️Honest ☑️Skilled ☑️ Punctual ☑️ Professional
  Bangladesh
  I am Ador Talukdar, and I have been working on Freelancer.com for over 12 years. During this time, I have successfully completed a wide range of writing projects across various industries and topics including technology, finance, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and more. My experience spans...
  I am Ador Talukdar, and I have been working on Freelancer.com for over 12 years. During this time, I have successfully completed a wide range of writing projects across various industries and topics including technology, finance, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and more. My experience spans writing and rewriting articles, blogs, webpages, product descriptions, academic essays, research papers, literature reviews, research proposals, resumes, cover letters, motivational letters, LinkedIn profiles, and more. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adortalukdar
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   EmmaIon
Πρόσλαβε τον/την   EmmaIon

  EmmaIon EmmaIon

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Writer, Media Theorist, Journalist, Researcher
  United Kingdom
  When I started writing, I did it for an international contest. It had to be a two-page description of anything. I described an empty room with some rocks in the middle. I won. I imagined how much more I could write on a specific topic if I did that. The contest was twelve years ago. Since then, I am still writing....
  When I started writing, I did it for an international contest. It had to be a two-page description of anything. I described an empty room with some rocks in the middle. I won. I imagined how much more I could write on a specific topic if I did that. The contest was twelve years ago. Since then, I am still writing. What am I writing? Anything. I enjoy writing articles based on subjects from the sociological, psychological, ideological, and economic fields, or anything exciting. Also, I am interested in metaphysics, sociology, marketing, blogging, designing, video editing, publishing, ghostwriting, history, coloring, gaming, fishing, baking, traveling, and keeping up-to-date with technological innovations. During my Masters at the University of Greenwich, I successfully validated my hypothesis in my research and advanced the understanding of identity on social media. From my focus on media, researching behaviors, and societal issues in general to academic research, market research, reviews, scripts, and website content, I am interested in expanding my knowledge and consistently exploring new areas. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την EmmaIon
 • Πρόσλαβε τον/την   hidayatidian
Πρόσλαβε τον/την   hidayatidian

  hidayatidian hidayatidian

  Indonesia $30 USD / ώρα
  Virtual Assistant ♦ Graphic Designer ♦ Marketer
  Indonesia
  Hello! I am a versatile individual who possesses both creativity and a keen attention to detail. I've had the pleasure of satisfying clients from various countries around the world, including the US, UK, UAE, Australia, Singapore, and many more, in areas ranging from graphic design to marketing research. Do you have...
  Hello! I am a versatile individual who possesses both creativity and a keen attention to detail. I've had the pleasure of satisfying clients from various countries around the world, including the US, UK, UAE, Australia, Singapore, and many more, in areas ranging from graphic design to marketing research. Do you have anything in mind? Feel free to chat with me to begin a discussion! :) Service: 1. Graphic Design (logo, brochure, books, illustrations, PDF, PowerPoint, flash cards, etc.) 2. 2D Animation 3. Social Media Management & Content Creation 4. Digital marketing (Instagram Ads, Facebook Ads, TikTok Ads) 5. SEO Audit & Reporting 6. Video Editing 7. Virtual Assistance 8. Data Entry Experience: • 8 years of experience in graphic design, illustrations, video editing, animations, photography, taxation, and data entry. • 3 years of managing and creating content for an Instagram and Etsy account for a small business located in Indonesia. Achievements: • Successfully gained 15k real followers organically on Instagram in less than a year. • Brought a 300% increase in revenue for the small business compared to last year using Instagram and Etsy marketing. • Experienced in writing business plans and business analyses. • Won several awards in national business plan pitching competitions held in Indonesia. Software: • Adobe Illustrator • Adobe Photoshop • Canva • Adobe Premiere Pro • CapCut • Vegas Pro • Microsoft Office • WordPress λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hidayatidian
 • Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo
Πρόσλαβε τον/την   Freelancersedo

  Freelancersedo Freelancersedo

  Kenya $15 USD / ώρα
  Research Writer | SPSS | Social Media
  Kenya
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, case studies, financial projects, literature reviews, technical write-ups, business plans, research proposals, thesis, dissertations, Business...
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, case studies, financial projects, literature reviews, technical write-ups, business plans, research proposals, thesis, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, medical projects, law tasks comparative studies, and even project documentations. I am also good in STATISTICS with great experience of using SPSS, STATA, SAS, EXCEL etc. I believe in offering high quality, top-notch, original assistance at reasonable rates to my clients, and ensure on-time delivery. I always put the value invested in me through efficient output to ensure 100% client satisfaction. Hire me for an outstanding and excellent work. I am ready to make you ace your project. Just Click on the Hire Me button to get the best services. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Freelancersedo
 • Πρόσλαβε τον/την   globalsquares
Πρόσλαβε τον/την   globalsquares

  globalsquares globalsquares

  India $15 USD / ώρα
  SEO- SMO- 1st page Ranking- Link Building Experts
  India
  ✔ SEO - Get a #1 Ranking on Google. ✔ Result Oriented work ✔ Provide Guaranteed improvements ✔ Customer support after completion of the project Hello! My name is Deepak K., I have worked with 1655+ clients on freelancer to resolve their SEO problems and promote their business at the top position in Google with...
  ✔ SEO - Get a #1 Ranking on Google. ✔ Result Oriented work ✔ Provide Guaranteed improvements ✔ Customer support after completion of the project Hello! My name is Deepak K., I have worked with 1655+ clients on freelancer to resolve their SEO problems and promote their business at the top position in Google with Organic Traffic. My proven track record of 11 years in SEO, SEM & Digital Marketing Management makes me an ideal freelancer. I am confident that my skills and knowledge as an expert will deliver excellent results for your company. My areas of specialization include: ✪ Pure 100% White Hat SEO Service ✪ Affordable and white hat strategy for long Term Ranking ✪ Fully aware with Google updates & Guidelines. ✪ Using Ethical White Hat SEO Strategies. ✪ Have many references, check our reviews for references. ✪ Improve your site health to look better in the eyes of Google. My working hours are from Mondays to Saturdays from 10:00 AM to 7:00 PM (IST) ➞ Working 6 days: Support is available 7 days a week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την globalsquares
 • Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat
Πρόσλαβε τον/την   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqsaishrat
 • Πρόσλαβε τον/την   mzmira33
Πρόσλαβε τον/την   mzmira33

  mzmira33 mzmira33

  Indonesia $10 USD / ώρα
  Virtual Assistant I Customer Care I Content Writer
  Indonesia
  Dear Sir/Mam. I have a Bachelor's Degree in English Education and more than 15 years of teaching and copywriting in school and college. But after getting married and having a son I decided of being a full-home Virtual Freelancer... - Experienced 10 years in some Linguistic Projects like Translation, Transcription,...
  Dear Sir/Mam. I have a Bachelor's Degree in English Education and more than 15 years of teaching and copywriting in school and college. But after getting married and having a son I decided of being a full-home Virtual Freelancer... - Experienced 10 years in some Linguistic Projects like Translation, Transcription, and Proofreading, I develop my professional accuracy in words as my passion. - Experienced 15 years in some Customer Care projects, I developed my Professional Communication and Customer Problem Solving as my passion. My educational background, culture, and social understanding sharpen my natural people skill in dealing with various kinds of customer. - My skills working as a Virtual Assistant in the Travel and Retail industry from Data Entry, Lead Generation to Social Media Management will give the best result for developing your business. - My commitment to working in any time zone on Monday-Saturday for 30-40hr /week will benefit your company in Digital Marketing and Creative Writing. Though I serve my clients remotely and virtually, I am so eager to help you handle your small things for your bigger business progress... Please let me help you virtually so we can build your business much more efficiently, I'd love to do my best to support your best... Sincerely Yours, Mira Herawati, S.Pd λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mzmira33
 • Πρόσλαβε τον/την   QuickMentor
Πρόσλαβε τον/την   QuickMentor

  QuickMentor QuickMentor

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ''WRITING / GRAPHICS, WIKIPEDIA / AUTOCAD EXPERT''
  Pakistan
  ♥️ (With the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful) ♥️ My name is Abdul Rehman and I am a writing Gem with expertise in APA, MLA, Chicago, Harvard, IEEE, ACM, and OSCOLA styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have more than 3 years of Academic Writing experience. ✦︎✦︎My experience...
  ♥️ (With the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful) ♥️ My name is Abdul Rehman and I am a writing Gem with expertise in APA, MLA, Chicago, Harvard, IEEE, ACM, and OSCOLA styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have more than 3 years of Academic Writing experience. ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ * Accounting & Finance. *Resume and Cover Letter. * Blogs & Content Writing. *Report Writing. * Human Resources. *Literature and History. * Report Writing. *Essay Writing. * Blogs & Content Writing. *Dissertation & Thesis. * Case Study. *Proofreading/editing. I always deliver my orders well before the deadline to get my client’s satisfaction. My client is the most valuable person on this planet for me I always try to do something EXTRA for my clients such as; ✔️✔️24 Hours Availability ✔️✔️ ✔️✔️Plagiarism FREE Work ✔️✔️ ✔️✔️Revisions ✔️✔️ ✔️✔️Grammatically Corrected Solutions ✔️✔️ ✔️✔️Before Deadline Submissions ✔️✔️ Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. We always give you more than our standards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την QuickMentor

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""