Clean Technology Experts Για Πρόσληψη

 • Καθαρή Τεχνολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 4 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   alisiblini11
Πρόσλαβε τον/την   alisiblini11

  alisiblini11 alisiblini11

  Finland $65 USD / ώρα
  Top Rated Developers - Verified by Freelancer.com
  Finland
  Hello, Thank you for taking the time to visit our profile and consider us for your project! I am a Professional and Verified Business Developer who, with a team of 6 other outstanding professionals, works with clients to create all kinds of Web, App and Graphic Design assets and deliverables. The aim of our services...
  Hello, Thank you for taking the time to visit our profile and consider us for your project! I am a Professional and Verified Business Developer who, with a team of 6 other outstanding professionals, works with clients to create all kinds of Web, App and Graphic Design assets and deliverables. The aim of our services is to provide best UX/UI solutions, Mobile Responsive sites and programming experiences for users so that our clients’ websites can gain maximum traffic and visibility while delivering a truly inspiring branding experience. We offer a large inventory of different services, including (but not limited to): ● Logo and Branding Design ● WordPress Themes/Plugins Customization and creation from scratch ● Mobile App Mockups (Android/IOS) & Wireframe ● Responsive Website Design/Bootstrap/HTML5/CSS3 ● Adobe Photoshop/Illustrator/XD and MAC Sketch App ● PHP MVC Laravel/CodeIgniter ● Linux & Windows Servers Management When we take on a project involving any of our services, we focus on providing 100% customer satisfaction. This incorporates consistent communication and updates, 24/7 availability, and an understanding that while we are the experts, you are the visionary, and the best possible product is one involving both of us. If you’re interested in our work, please take the time to check out our portfolio and ratings/reviews. We’re incredibly proud of the work we do, and we’d love for you to give it a look and see exactly why we’re the team for you. Thanks, and hope to hear from you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alisiblini11
 • Πρόσλαβε τον/την   DrSyafiq
Πρόσλαβε τον/την   DrSyafiq

  DrSyafiq DrSyafiq

  Malaysia $50 USD / ώρα
  PhD | Full-Stack | Captain | 100% Success
  Malaysia
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring...
  Greetings! I am a Techpreneur that have more than 9 years expertise working in varied applications of Internet of Things (IoT) which includes UI/UX Design, Web/Mobile App Development, Automation, API Integration, Embedded System, Business Intelligence, Smart Buildings, Supply Chain Management, Tracking/Monitoring System, VR/AR Applications, Desktop/Mobile Game Simulators, Green Solutions, FinTech, Drone Software and many more. I have work across all industries with small, medium and large businesses. My skills include but are not limited to: Programming Language: • PHP (Laravel, Codeigniter, Yii, Cakephp) • HTML • CSS • ASP.Net • C++ • C# • Visual Basic • Javascript (Node.js, Vue.js, Vanilla.js, Electron.js, Express.js, Angular.js, React.js, Next.js) • Flask • Django • Python • CMS Framework: • Odoo (ERP) • Wordpress/Woocommerce • Joomla • Drupal • Magnento • Pretashop • Shopify • Moodle • Koha Library • Mobile Framework: • Native iOS (Swift) • Native Android (Java/Kotlin) • Flutter • Ionic • Phonegap • React Native • Xamarin • WebRTC • Jitsi-Meet • Zoom API • BigBlueButton • Agora • Game Development / Augmented Reality (AR) / Virtual Reality (VR): • Unity3D • Unreal Engine • ARKit • ARCore • ARFoundation • Vuforia • Hologram • Three.js • HTML5 • Blender • Engineering / Geolocation Software: • Autodesk (CAD, Revit, Maya, 3ds Max, Forge API, Dynamo) • QGIS • SGlobe • Flightradar24 • SCADA • HMI • PLC • UI / UX Prototype: • Figma • Balsamiq Mockup • Adobe XD • Computing Software: • MatLab • Wolfram Mathematica • Origin Pro • Excel • Tableau • R-Programming • LabView • OpenCV • TensorFlow • Database: • MySQL • MSSQL • MongoDB • SQLLite • PostgreSQL • Google Firebase • Server: • Linux • Windows • MacOS • Cpanel • Cloud AWS (EC2, Lightsail, S3) • Management Tools: • Microsoft Projects • Bitbucket • Gitlab • Hardware: • Drone/UAV • Smartwatch • Sensor • Arduino • High Power Laser • GPS • CCTV • ADSB Radar • Classic Bluetooth/Bluetooth Low Energy (BLE) • I have successfully received a PhD in Physics, Major in Artificial Intelligence and I am actively involved in engineering and scientific research. If you are interested with any of my services, please do not hesitate to contact me. I will Guarantee you will have a Friendly Experience. Let's Digitize your Dreams..!! Warmest regards, Dr. Syafiq Affandi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DrSyafiq
 • Πρόσλαβε τον/την   Joshua777
Πρόσλαβε τον/την   Joshua777

  Joshua777 Joshua777

  India $10 USD / ώρα
  Data Entry + Web Search Expert
  India
  Hi, This is Joshua. Highly skilled+experienced computer savvy professional. Always render more and better service than is expected of you. My Services: ✔ Finding Email Address of CEO/Director - Top Level key executives. ✔ Manual Data Collection / Data Mining / Web Research. ✔ PDF to Excel / PDF to Word - can be...
  Hi, This is Joshua. Highly skilled+experienced computer savvy professional. Always render more and better service than is expected of you. My Services: ✔ Finding Email Address of CEO/Director - Top Level key executives. ✔ Manual Data Collection / Data Mining / Web Research. ✔ PDF to Excel / PDF to Word - can be done with 100% accuracy. ✔ Email Campaign - Mailchimp. ✔ Mobile Visibility WordPress Web Design. ✔ Quality Internet Marketing (SEO services) at affordable prices. ✔ Business card entry in Excel sheet ✔ Can do any urgent projects. ✔ Long term Maintenance works. ✔ Image Editing - Photoshop ✔ 24/7 available. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Joshua777
 • Πρόσλαβε τον/την   aditya099
Πρόσλαβε τον/την   aditya099

  aditya099 aditya099

  India $45 USD / ώρα
  #1 New Product Development
  India
  Obsession with quality, Expertise in New Product Development, Available during EST Now that you know all the important stuff, let's delve into the details. As a product development expert, I offer a complete solution that takes care of every aspect of the development process from start to finish. I understand the...
  Obsession with quality, Expertise in New Product Development, Available during EST Now that you know all the important stuff, let's delve into the details. As a product development expert, I offer a complete solution that takes care of every aspect of the development process from start to finish. I understand the importance of quality, which is why I prioritize it in every step of the way so that you don't have to worry about it. One of the key benefits of working with me is that you don't need a technical background to bring your product to market. I handle everything, including design, engineering, prototyping, feasibility studies, patent drawings, technical writeups, and manufacturing, so you can focus on what you do best - growing your business. In essence, my value proposition is to make your product development journey as seamless and stress-free as possible, while ensuring that the end result meets your expectations and exceeds your customers' needs. So, if you're looking for a reliable and experienced partner who can take care of everything and deliver high-quality results, look no further than my services. If you don't see relevant samples in my portfolio, please don't hesitate to ask. While some clients prefer not to have their products featured in my portfolio, I have likely worked on something similar to what you are looking for so please feel free to reach out to me. Let's connect today and start building your product together. Click "Get a quote/Hire me" on the right to get started, with no upfront deposits required. Best regards, Aditya 3D Modelling, Assembly, 2D & 3D CAD, Manufacturing drawings, Blueprint, Technical Drawings, FEA, Simulation, Analysis, CFD, Solid model, x_t, IGS, IGES, STEP, STL, DXF, 3D printing, CNC/Laser/Plasma cutting, AutoCAD, Solidworks, Keyshot, Product Design, Product Development, Visualization, Rendering, Product Animation, Design, Textile. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aditya099

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""