Research Writers Για Πρόσληψη

 • Research Writing
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 475 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   zohaab85
Πρόσλαβε τον/την   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Ghost Writer | Research Analyst I Business Writer
  Pakistan
  Happy New Year, 2022! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if...
  Happy New Year, 2022! Being artistic with the words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την zohaab85
 • Πρόσλαβε τον/την   topacademictutor
Πρόσλαβε τον/την   topacademictutor

  topacademictutor topacademictutor

  Pakistan $14 USD / ώρα
  WORLD'S NUMBER "1" WRITER
  Pakistan
  I am a Writing Master who has massive experience as a writer because I am working in this industry since 2009. I have done Chartered Financial Analyst (CFA) ® in FIRST Attempt. It means I am very good with Finance & Business related projects. Additionally, I am also managing a team of specialized writers who can help...
  I am a Writing Master who has massive experience as a writer because I am working in this industry since 2009. I have done Chartered Financial Analyst (CFA) ® in FIRST Attempt. It means I am very good with Finance & Business related projects. Additionally, I am also managing a team of specialized writers who can help you to write SEO-optimized articles & blogs. My Services Include; (1) - Articles & Bogs, (2) - Business Reports, (3) - Corporate Summaries, (4) - Resume & Cover Letters, and (5) - Anything Related to Writing. Why Choose us? (1) - I always fulfill my deadlines (2) - I provide super quality solutions (3) - I always offer reasonable prices than market (4) - I provide unlimited revisions. (5) - I remain 24/7 Online Disclaimer: I want to notify my respected clients that I don't take Academic Writing/Homework works. So, kindly don't contact me about this. It is a violation of Freelancer.com and my ethical Values. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την topacademictutor
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  A Helping Hand For You!!! :)
  Pakistan
  “Start with the name of Allah who is the Most Merciful” About MySelf; I provide Elite Class Jobs to my clients because of my VAST amount of experience as a professional writer. I opted for professional writing as my career in 2017, since then, I have achieved a huge amount of recognition in this industry. I have...
  “Start with the name of Allah who is the Most Merciful” About MySelf; I provide Elite Class Jobs to my clients because of my VAST amount of experience as a professional writer. I opted for professional writing as my career in 2017, since then, I have achieved a huge amount of recognition in this industry. I have completed over 2500 orders in this time span and achieved a 101% satisfaction level for my clients. About My Skills; {1} “Article & Blog Writing” {2} “Website & Content Writing” {3} “Research & Technical Writing” {4} “Marketing & Business Plans” {5} “Article & Research Summaries” {6} “Product Description” {7} “Book Writing” {8} “Corporate Case Studies’ {9} “Corporate Reports” {10} “SWOT and PESTEL Analysis” {11} “Resume & Cover Letters” {12} “Letters, Applications and Emails’ ““AND EVERYTHING RELEATED to WRITING”” I always provide a friendly environment to my clients so they discuss every point about their projects. Most importantly, I provide countless revisions to my clients because to me their satisfaction is my main responsibility. To place an order, click on the Hire HelpingHut button, and let’s talk. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   sdk2788
Πρόσλαβε τον/την   sdk2788

  sdk2788 sdk2788

  India $20 USD / ώρα
  Experienced & Highest Rated Academic Researcher
  India
  Welcome to this Profile! The blue badge above shows that am a verified freelancer, so you're into the right hands! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the...
  Welcome to this Profile! The blue badge above shows that am a verified freelancer, so you're into the right hands! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the number of reviews & ratings we have achieved over the years on this website. Achieving more than 2300 excellent reviews (the highest for any academic writer on this website) speaks for itself! Our success has been consistent & the testimonials of our clients have always been a motivational factor & proof of our credibility. This has driven us to such an extent that we are confident enough to say that we are here not for now, but forever. The reason behind our success is our continuous hard work, dedication, perseverance & our service guarantee which lasts even after project completion! Our motto has always been to deliver exceptional quality work along with timely submission of the same! We guarantee 100% non plagiarised work! With us, you can relax & let us do what we do in the best possible manner! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sdk2788
 • Πρόσλαβε τον/την   Ajazfreelancer2
Πρόσλαβε τον/την   Ajazfreelancer2

  Ajazfreelancer2 Ajazfreelancer2

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Business & Research Writer | Marketing Specialist
  Pakistan
  A Digital Marketer Guru and a creative business writer to the rescue. I am Ajaz Asghar, a person with a passion for art and the ability to write whatever comes my way. My journey as a Freelancer writer is spread over a decade where my writing was making a difference for people from all walks of life, but my inner...
  A Digital Marketer Guru and a creative business writer to the rescue. I am Ajaz Asghar, a person with a passion for art and the ability to write whatever comes my way. My journey as a Freelancer writer is spread over a decade where my writing was making a difference for people from all walks of life, but my inner instinct of learning pushed me to excel in the Digital Marketing industry. My Technological Expertise is: - FB, Instagram, LinkedIn management; - content plans; - social media pages set up with full configuration; - ad campaigns management; - copywriting; - social media tutorials; - technical troubleshooting; - Google Analytics; - Facebook Pixel; - LinkedIn Tracker. The journey at the London Business Schools gave me a sense of liberty and skill to create business documents that helped business owners achieve growth objectives. My ability to play with data and build concrete conclusions that help business owners change the business direction as per the current market position. I have the ability to write exceptionally well: 1. Business Plans. 2. Business Proposals. 3. Market Research Reports. 4. Marketing Plans. 5. RFP 6. RFQ 7. Grants. 8. Pitch Deck. 9. Sales Pitch. The documents will be professional, insights will be in-depth, and coupled with infographics that will be able to convey the message conveniently. This is not the end, if you also need to add a creative feel to your website and social media pages I am your choice for that. My knowledge is rich with the latest SEO and SMM standards that will help the brand to grow online and sell the products/services, while your competitors struggle your brand will fly if you hire me to write for your online platforms. I am able to provide the following services in copywriting: 1. Articles/Blogs. 2. Website content. 3. Whitepapers. 4. Social Media Captions. 5. Scripts. 6. Reel Scripts. 7. Screenplays. 8. Novels. 9. Stories. Let’s interact in the chat and get you sorted with any project that needs my attention. Thanks! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ajazfreelancer2
 • Πρόσλαβε τον/την   nibrahimm
Πρόσλαβε τον/την   nibrahimm

  nibrahimm nibrahimm

  United Kingdom $20 USD / ώρα
  #ContentWriter #AcademicGuru #Designer #Developer
  United Kingdom
  Delivering high-quality all kind of content, I am PhD from University of Minnesota which differentiate me from others in the field of Research and Academic excellence. Furthermore I can expertly handle the ideation and creation of compelling content including Blog posts, Article, social media content, eBook, Web copy...
  Delivering high-quality all kind of content, I am PhD from University of Minnesota which differentiate me from others in the field of Research and Academic excellence. Furthermore I can expertly handle the ideation and creation of compelling content including Blog posts, Article, social media content, eBook, Web copy and product description. With over 12 years of experience in writing and present-day knowledge of SEO techniques, I’ve helped multiple companies in improving their SERP and maintaining cohesive brand voice. I work little differently than other freelancers and try to deliver top quality work in the least possible turnaround time. Along with creative writing skills, I have extensive experience in graphic designing, allowing me to provide end to end solutions. Whether you need an eye-catching logo, browser compatible web design, or an online eCommerce store, I got you covered. I’m incredibly passionate about coding and developing smart websites. With my hands-on HTML, CSS, Javascript, WordPress, PHP and SQL, I develop fully customized high-end Websites tailored for users & optimized for conversions. Go through my work. My work definitely speaks for itself. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nibrahimm
 • Πρόσλαβε τον/την   EmmaWat
Πρόσλαβε τον/την   EmmaWat

  EmmaWat EmmaWat

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Developers|Designers|Engineers|Wikipedians|Writers
  Pakistan
  Mobile App Development | Web Development | Graphic Designing | Web Scraping | Lead Generation | Technical Writing | Research Writing | Wikipedia Page Creation | We are a team of Professionals working in the IT field since 2010 and have developed diverse mobile and web applications and completed some really amazing...
  Mobile App Development | Web Development | Graphic Designing | Web Scraping | Lead Generation | Technical Writing | Research Writing | Wikipedia Page Creation | We are a team of Professionals working in the IT field since 2010 and have developed diverse mobile and web applications and completed some really amazing projects as per the customers requirements. - Web Development Html, CSS, Javascript, Jquery Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) Custom, MVC PHP / MySQL Web Application Development (Laravel, Codeigniter, CakePhp, Symfony, Zend) Python, Django , Flask Web Development and Scraping. NodeJS Express API development C#, ASP.NET Google firebase API Integration SQL / NoSQL Database Design, Optimization - Mobile Development Android, iOS, React Native, Flutter/Dart Ionic framework, Java, Kotlin, Swift, Object-C λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την EmmaWat
 • Πρόσλαβε τον/την   IdealExpert
Πρόσλαβε τον/την   IdealExpert

  IdealExpert IdealExpert

  Pakistan $5 USD / ώρα
  ⭐ Pro-Writing GEM ⭐
  Pakistan
  ⭐⭐⭐⭐⭐"اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً"⭐⭐⭐⭐⭐ "O Allah indeed I ask you for beneficial knowledge, and a good Halal provision, and actions which are accepted." I am writing since 2015 and I have reached to the PERECTION in that time period. I have more than 120+ excellent reviews....
  ⭐⭐⭐⭐⭐"اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً"⭐⭐⭐⭐⭐ "O Allah indeed I ask you for beneficial knowledge, and a good Halal provision, and actions which are accepted." I am writing since 2015 and I have reached to the PERECTION in that time period. I have more than 120+ excellent reviews. Writing is my passion since my childhood. I'm a pro writer in this era. I have been writing different Advice Column in the local newspaper and received huge amount of fame by the people. I have super grip on different areas including; ⭐ ARTICLES & BLOGS ⭐ CONTENT WRITING ⭐ BOOK WRITING ⭐ PRODUCT DESCRIPTION ⭐ CRITIC & BOOK REVIEW ⭐ CONTENT WRITING ⭐ RESEARCH WRITING ⭐ BUSINESS PLANS ⭐ RESUMES & COVER LETTERS ⭐ EMAIL WRITING ⭐ REPHRASE & PROOFREADING I can manage big tasks in short deadline with super quality against very reasonable and affordable prices. Thank you for reading my profile. You may also check the samples attached at my portfolio to evaluate my writing skills. :-) I only provide ethical writing services. I do not provide services for academic writing projects. Kindly, do not message me for academic writing projects. Thank you λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την IdealExpert
 • Πρόσλαβε τον/την   anumaijaz11
Πρόσλαβε τον/την   anumaijaz11

  anumaijaz11 anumaijaz11

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Creative Blogs, Company Profiles & Web content
  Pakistan
  We’ve all been there, right? You are looking for content with a punch, content that draws in the reader, content that is informative and devoid of fluff, but what you get is substandard, rehashed, and superficial content. Heartbreaking, right? Well, this is where I get in. Need content that is well researched,...
  We’ve all been there, right? You are looking for content with a punch, content that draws in the reader, content that is informative and devoid of fluff, but what you get is substandard, rehashed, and superficial content. Heartbreaking, right? Well, this is where I get in. Need content that is well researched, provides value, and converts? I’m your go-to person. I am a top rated freelancer with a strong sense of discipline, a penchant for pushing myself to the limits, and near military discipline when it comes to meeting deadlines. I strive to deliver work that is interesting, rich in information, captivating, and with a touch of creativity. My 5 years plus as a content writer has contributed immensely to my expertise and by extension a long list of satisfied clientele. I do not compromise on quality, understand that quality work is the rule rather than the exception and always strive to deliver highly researched content. My well of imagination and creativity runs deep and I continue to use this very important attribute to meet and exceed the expectations of my clients. Entrust me with your project and you will never regret! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anumaijaz11
 • Πρόσλαβε τον/την   innovativekey1
Πρόσλαβε τον/την   innovativekey1

  innovativekey1 innovativekey1

  Pakistan $15 USD / ώρα
  #ResearchSpecialist#ContentWrting#digitalmarketer
  Pakistan
  We’re a team of professional Content and Research Writers & proofreaders, with extensive experience in website designing & development. Whether it is a blog post, article writing, eBook or web content, we can expertly create compelling, powerful & well-researched content for a variety of niches. In simple terms,...
  We’re a team of professional Content and Research Writers & proofreaders, with extensive experience in website designing & development. Whether it is a blog post, article writing, eBook or web content, we can expertly create compelling, powerful & well-researched content for a variety of niches. In simple terms, helping clients positioning their brand, increase conversion & website traffic is our forte. Our exposure to the digital world does not end here. With our hands-on Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma & many more, we create fully customized, user-friendly & interactive web designs with fast load times. No matter you require an online eCommerce store, app design or landing page, all of our work is always detail-oriented & flawless. Besides, creative writing & designing skills, our core competencies lie in developing fully functional, secure & browser compatible websites with clean & responsive codes. Hire us and have a look at our mind-blowing work… λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την innovativekey1

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί offline freelancers που ταιριάζουν ""