Electrical Engineers Για Πρόσληψη

 • Ηλεκτρική μηχανολογία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 277 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Lightcanon
Πρόσλαβε τον/την   Lightcanon

  Lightcanon Lightcanon

  Egypt $40 USD / ώρα
  Software Engineer | Computer Vision | Electronics
  Egypt
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Rust Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Rust Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Lightcanon
 • Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188
Πρόσλαβε τον/την   victoromondi188

  victoromondi188 victoromondi188

  Kenya $50 USD / ώρα
  ELECTRICAL | MECHANICAL | ARCHITECTURAL | DESIGN
  Kenya
  ELECTRICAL , MECHANICAL , ARCHITECTURAL , ENGINEERING, DESIGN As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am...
  ELECTRICAL , MECHANICAL , ARCHITECTURAL , ENGINEERING, DESIGN As a highly skilled and experienced engineer, I am excited to offer my expertise to clients in need of innovative solutions and top-quality engineering services. With a passion for problem-solving and a deep understanding of engineering principles, I am committed to delivering exceptional results that meet and exceed your expectations. Whether you need assistance with design, analysis, or project management, I am dedicated to providing the highest level of service and support to help you achieve your goals. TRIAD LISTENS, DESIGNS & DELIVERS Services: ☑️ MEP : ELECTRICAL, MECHANICAL AND PLUMBING ☑️ ELECTRICAL : ELECTRICAL PLAN, POWER DISTRIBUTION,WIRE SIZING, PANEL SCHEDULE, LOAD CALCULATION, SINGLE LINE DIAGRAMS (SLD) ☑️ LIGHTING DESIGN (DIALUx Evo and AGi32) ☑️ FIRE ALARM SYSTEM AND FIRE PLANS ☑️ PLUMBING : COLD & HOT WATER SUPPLY, DRAINAGE, GAS SUPPLY ☑️ELECTRICAL PERMIT DRAWINGS AND PE STAMP -USA ☑️ AUTOCAD AND REVIT PROFESSIONAL ☑️ ARCHITECTURAL PLANS ☑️ CIVIL PLANS ☑️ CAD/CAM ☑️MECHANICAL ENGINEERING : ENGINEERING DRAWING, SOLIDWORKS, HVAC ☑️ RENEWABLE ENERGY (PHOTOVOLTAIC PV SYSTEM , WIND FARM DESIGN, Pv Syst) ☑️EV CHARGING STATIONS ☑️WE HANDLE RESIDENTIAL, COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROJECTS λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την victoromondi188
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Web | Apps | Blockchain| AI/ML | Devop | PCB | PLC
  Pakistan
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in...
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   alizunair111
Πρόσλαβε τον/την   alizunair111

  alizunair111 alizunair111

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Aerospace,UAV,ML,AI,RL,Python,Controls,CAD,CFD,FEA
  Pakistan
  I am an Aerospace Engineer with Masters in Flight Dynamics and Controls. I have years of experience in Design Modelling and Simulation. I have done projects related to Fixed-Wing Drones, Quadcopters, Aircraft Design, Aircraft Performance, Flight Dynamics, and Autopilot System Design. In addition, I have ample of...
  I am an Aerospace Engineer with Masters in Flight Dynamics and Controls. I have years of experience in Design Modelling and Simulation. I have done projects related to Fixed-Wing Drones, Quadcopters, Aircraft Design, Aircraft Performance, Flight Dynamics, and Autopilot System Design. In addition, I have ample of experience in CAD modelling using CATIA and SOLIDWORKS. I have excellent hands on all modules of Ansys especially ICEM, Fluent, Acoustic and Static Structural. Other than this I am also providing Services on AI and Machine Learning. I design controllers using Supervised Learning as well as Reinforcement Learning. My Software Expertise/Skills includes 1. CFD (Ansys, Star CCM+, COMSOL) 2. FEM (Ansys, Abaqus) 3. Control system design (Classical and Robust) 4. System Dynamics 5. Aircraft Design and Performance 6. MATLAB 7. Simulink 8. Simscape 9. SolidWorks 10. AutoCAD 11. CATIA 12. Optimization (meta heuristic) 13. Plane Maker aircraft layout Design 14. DATCOM 15. JAVA foil 16. Raymer Design Software (RDS) 17. X PLANE Flight Simulator I have done many project during the last 4 years, some of which are highlighted below. 1. Use of UAS for Inflight Piggyback Model Evaluation 2. Robust Control of Inverted Pendulum 3. Design And Fabrication Of Test Rig For Aircraft Inlet Recovery Testing 4. Design and Development of a Heat Exchanger based on a Geothermal Reservoir 5. Design & Modelling of Ventilation System for Human Cough 6. Aerodynamic Analysis of a Light Aircraft using Computational Fluid Dynamics 7. CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbine 8. Autopilot Design for Cessna 172 9. Flight Controller Design for Trajectory Tracking of a Micro Quadcopter Using PID λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την alizunair111
 • Πρόσλαβε τον/την   JaneBurke
Πρόσλαβε τον/την   JaneBurke

  JaneBurke JaneBurke

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Licensed Architect/PE/ME team at USA+Canada+Aus.
  Bangladesh
  I'm Neamat manager of a specialized Architect & structural designers team. My team is highly qualified and experienced in architectural, structural, and MEP design and conceptualization of ideas. We can design and review any kind of Architecture, Structural or CIVIL and MEP design and give you PE STAMP from licensed...
  I'm Neamat manager of a specialized Architect & structural designers team. My team is highly qualified and experienced in architectural, structural, and MEP design and conceptualization of ideas. We can design and review any kind of Architecture, Structural or CIVIL and MEP design and give you PE STAMP from licensed engineers USA, Canada, Australia, and UK. Licensed & Registered Professional Engineer (P.E.) and Architect in team at; AL, AR, AZ , CA , CO , CT , DC , DE , FL , GA , HI , ID , IN , IO , IL , KS , KY , LA , MA , MD , ME , MI , MN , MO , MS , MT , NC , ND , NE , NH , NJ , NM , NV , NY, OH , OK , OR , PA , RI , SC , TN , TX , UT , VA , VT , WA , WI , WV, WY on USA and AB, BC, NB, NS,PEI in addition to ON CANADA. ✅ COMMUNICATION is essential in this field. We believe that any issue could be solved with proper communication and setting up times and tasks beforehand. ✅ TOP QUALITY is assured as soon as the work contract starts. My reviews are solid proof that this is 100% guaranteed. ✅ FAST DELIVERY is a must. We can multitask and work under strict deadlines, either alone or as part of a team I and my team offer personalized services, optimal communication, quality & efficiency. We make sure to provide an experience, more than just a simple design with our proposals: comfort is our main goal. Our real mission is to satisfy and delight our customers. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JaneBurke
 • Πρόσλαβε τον/την   macroenergy
Πρόσλαβε τον/την   macroenergy

  macroenergy macroenergy

  Turkey $25 USD / ώρα
  Electronics Engineer
  Turkey
  DearSir, My background is related with: -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -PowerElectronics -Renewable energy -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of hardware For each concept descriptions are as follows: Digital Motor Control: -3-phase induction motor vector control drive -Flux...
  DearSir, My background is related with: -Digital Motor Control -Analog Design -Electronic Design -PowerElectronics -Renewable energy -PCB design -Embedded system -Matlab -Simulation of hardware For each concept descriptions are as follows: Digital Motor Control: -3-phase induction motor vector control drive -Flux estimation algoritm generation -DSP(TMS320) implementation on motor drive -Low speed application -Torque and speed loop generation -Control algoritms -BLDC motor -Step motor -DC motor Analog design -Low power distribution -Noissless special opamp based analog circuits -Analog filters -Orcad simulation of several circuits Electronic Design -RF transmitter and receiver -Bluetooh reade rand transmitter -Magneticreader PowerElectronics -Implementation motor drive -AC/DC converter -DC-DC converter -Battery charger -Solar inverter -Renewable Energy -Uninterruptle power supplies PCB design -Schematic design by Altium -PCB design by Altium -Power board design -SMPS board design -Easyeda -CAD files of manufacturers Embedded system -ESP32,ESP8266,modules -Bluetooth and Wifi -PIC18,PIC24,PIC30 and dsPIC applications -Ardino -MSP430 -Atmel -DSP(Texas Instruments) -Renesas -STM32 -C2000 Matlab -Power Electronics simulation -Motor drive -WindEnergy -Solar Energy -Control applications Simulation of Hardware -Orcad Simulation (TI,National, LinearTech, Maximlibraries) -LTI -National -Matlab -Easyeda λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την macroenergy
 • Πρόσλαβε τον/την   Sukanta0110
Πρόσλαβε τον/την   Sukanta0110

  Sukanta0110 Sukanta0110

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  PCB Designer⚡Embedded Hardware & Firmware Engineer
  Bangladesh
  ✋ Hi! this is Sukanta Mazumder. I have been working as a Professional PCB Designer and an Embedded System Expert for almost 4 years. I have been working in the field of Designing & Implementing : ☑️ Circuit , PCBs for both Commercial and Industrial purpose. ☑️ Microcontroller Based Projects. ...
  ✋ Hi! this is Sukanta Mazumder. I have been working as a Professional PCB Designer and an Embedded System Expert for almost 4 years. I have been working in the field of Designing & Implementing : ☑️ Circuit , PCBs for both Commercial and Industrial purpose. ☑️ Microcontroller Based Projects. ☑️ Arduino & IOT based automation Projects. ☑️ Projects Related to Robotics. ⚡I have completed my graduation in Electrical & Electronic Engineering (EEE). ⚡I am also a robotics enthusiast and an electronics components researcher. ☑️ Through this profile, I Provide the Following Services: ✔ Schematic Design ✔ PCB Design (1/2/4/6/8 Layers) ✔ Gerber Export ✔ BOM Validation ✔ 3D CAD Design of PCB (.obj /.step) ✔ Reverse Engineering (PCB to New Schematic) ✔ Custom Symbol & Footprint from Datasheet ✔ Microcontroller Based PCB Design ✔ Writing code using Arduino IDE for the microcontroller ☑️ I had implemented lots of Microcontroller based projects using Arduino, ATMEGA328p, NODEMCU, ESP8266, ESP32. Some of them are: ✔ Smart Wheel Chair ✔Android App Based Automation Project ✔ PID based line follower ✔ PID based wall follower ✔ Object detector for vision impaired person ✔ SMART Timer ✔Automatic Sow Seeding Robot ✔ IOT based Water, Gas and Power Consumption monitoring System ✔ Smart Multimeter with Oled display and so on ☑️ Here are my Industrial Projects: ✔ SSR Controller ✔ Stepper Motor Controller with STM32 ✔ 3 Phase Non Insulated AC to DC Conversion & Relay Control ✔ Power Distribution PCB for 3D Printer and so on. ☑️ I can also provide good quality Engineering Report service using: ✔ Latex ✔ MS Word Why You Should Hire me: : ☑️ On time delivery with Best quality for every project at reasonable rate ($) . ☑️ Assist On PCB Fabrication. ☑️ 100% Guarantee on Customer Satisfaction. ☑️ 24/7 Support After Project Completion (Free of Charge) So, what are you waiting for?? If you have any Idea and PCB Design related projects or any Microcontroller based projects give me a knock as early as possible. I assure you, an unforgettable great experience you are going to get. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sukanta0110
 • Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim
Πρόσλαβε τον/την   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aqibnasim
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts
 • Πρόσλαβε τον/την   noumanmehtab86
Πρόσλαβε τον/την   noumanmehtab86

  noumanmehtab86 noumanmehtab86

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Product Development Company
  Pakistan
  Looking for Solution to your IT or Electronics based Problems?? If Yes than You are on the right Place. I'm Electronics Engineer having Experience of 12+ years of Working in the field. I'm running my own company now named as "Falcon Systems". I have teams of highly skilled and professional people having experience in...
  Looking for Solution to your IT or Electronics based Problems?? If Yes than You are on the right Place. I'm Electronics Engineer having Experience of 12+ years of Working in the field. I'm running my own company now named as "Falcon Systems". I have teams of highly skilled and professional people having experience in the field of Electronics,IT,Telecommunication, Design,Embedded System, Signal and Systems,Internet of Things (IOT) ,App Dev, Web Dev and Image Processing. We are here to solve your problems and bring your thoughts to reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την noumanmehtab86

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""