Κλειστό

Wu hacking tool

7 freelancers are bidding on average $683 for this job

HugeWave

Dear sir. I read your project description carefully and I can understand what you want. So now I can start your project and until you are satisfy, I will provide full service and do my best for you. Please con Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.4
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.7
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.1
Beannsofts

our sample sites include [login to view URL], [login to view URL] and many more web based applications like college/school management portal, financial management applications for saccos and banks, POS systems, Hotel Management Syste Περισσότερα

$350 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 18 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.6
shadman7

Hello, this is Shadman Tanjim. I am Certified Ethical Hacker (CEH) and OWASP International Member. I am a multiple Exploit and CVE Author. I think I am 100% Qualified for this job. I am the Leader of Secupent Cyber Sec Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
$666 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0