Κλειστό

HubSpot Onboarding Leader

Please Do NOT apply for this unless you have at least three years of specific HubSpot experience.

We recently signed on to the Professional MarketingHub platform of HubSpot and are seeking an onboarding expert to assist with mapping out a documented strategy that can help our publishing company attain desired results.

The consultant will also set up Ticket Assignment Rules, Workflows, Tasks, Service Pipeline Development, as well as Integration of other platforms and data cleansing etc.

This is a remote opportunity and the timeline is quite flexible. There is a good chance this will be ongoing.

The successful candidate will be responsible to spearheading training for the staff and be "on call" for help as needed once the platform is up and running.

Ικανότητες: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Hubspot Marketing, Εξόρυξη Δεδομένων, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων

About the Client:
( 1 αξιολόγηση ) Thornhill, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #32637468

8 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $32/ώρα για αυτή τη δουλειά

(36 Αξιολογήσεις)
7.2
liveexperts123

Hi there, I have read your project description and i'm confident i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the Περισσότερα

$50 USD / ώρα
(70 Αξιολογήσεις)
7.6
developer2581

Hi, This is M Zahid I went through the details of your project and would like to offer our services. We have over 10 years of experience working with clients from all over the world in numerous niches including, but Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
6.9
tangramua

Hello Media M.,   We have 20 years of strong experience in Software Architecture, Data Mining, Database Administration, Hubspot Marketing, as a result, we can successfully complete this project.   Please, review our pr Περισσότερα

$35 USD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
6.5
(9 Αξιολογήσεις)
6.2
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
nehatripathitx

Hi, I am a HubSpot certified marketing professional. I have 6 plus years of experience in HubSpot Implementation and Management. I am well versed in the HubSpot CRM philosophy. Using my years of expertise in marketing Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TransfunnelTeam

Hi There, ********HubSpot Diamond Partner******* Yes, I am an expert in inbound and automation marketing also Diamond Partners to HubSpot and the only AIC partners to HubSpot in India and SEA. I can be your one spot Περισσότερα

$35 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0