Κλειστό

Need Web Application Developer API

We need an web application written in any language that communicates data through http authentication and rest format How it works is businesses inputs data on our application and it sends data to another system. Experience with api and we applications apply only. Include your prior work with bid proposal please. Thanks

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: javascript api list, rest api, api example, web api, what is api, restful api, how to use api, free apis for developers, need desktop application developer, need web content developer vietnam, web design developer work need com, need blackberry application developer, need application developer, need iphone application developer, need mobile application developer, need web services developer, i need application developer, need a web platform developer, need an application developer for fuel management system, need android application developer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 48 αξιολογήσεις ) san jose, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17589558

138 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2284 για αυτή τη δουλειά

winmaclin

Hi Tu T, After reviewing your job description, We're experts in Web application development. So, we can surely help you develop your desired web application & desired custom API as per your needs with our extensive Περισσότερα

$3000 USD σε 60 μέρες
(932 Αξιολογήσεις)
9.6
meet2amitvw

Okay i am good to write web application from scratch with features as you requested on your project description for api development .. can we discuss more on freelancer inbox to get detail understanding about projec Περισσότερα

$2055 USD σε 30 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
9.3
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience: Travel app [login to view URL] Live TV [login to view URL] Insuran Περισσότερα

$2700 USD σε 30 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
9.1
contact2phpsl

Please confirm: What sort of data would be there? I AM AVAILABLE HERE FOR DISCUSSION AND CAN START WORKING IMMEDIATELY. I have 6+ years' experience in "ASP.NET DEVELOPMENT with C#" have developed many Applications Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(833 Αξιολογήσεις)
8.8
Reflexlogic

Hi, We have great expertise in APIs and can build application to communicates data through http authentication and rest format but in language PHP or using any powerful MVC PHP framework like CodeIgniter, Laravel, e Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
8.8
rinsadsl

Hi There, I have worked many different APIs such as Payment Gateway, Travel, Accounting like Tally, and some more other APIs. I am good in both Rest and Soap API. We can discuss more in detail Thank You

$1944 USD σε 30 μέρες
(1132 Αξιολογήσεις)
8.9
monitrix

Hi, I am experienced developer having vast experience with API development and integration, have done lots of projects based on this task. please share the detail requirement as per your requirement will share samp Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(438 Αξιολογήσεις)
8.8
KESHAVINFOTECH

Hi There, Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. We need an web application written in any language that communicates data through http authentication and rest format How it works i Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(655 Αξιολογήσεις)
8.6
giviniinternet

Hi, sure, I have done such API work before, my latest API project can be found below. [login to view URL] I have 8+ year exp. in asp.net mvc c#, web api 2.0, Rest Web development and Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
8.2
r4rony

__AWAITING YOUR RESPONSE__ WEB AND API DEVELOPMENT EXPERT HERE !! Hello, Previously developed websites with API integration: • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] • Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.5
ahmadayaz

Hi sir, I’m Experienced web and mobile APP Developer & Programmer.I am very well versed with web applications and API integrations, I have delivered large scale applications in different domains. I can surely Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
8.2
sptechnocrats

Hi there, I hope you are doing well, I am Readily available to start working on your project! I am having few questions for you, it will be great if you can answer the few questions so that will be given more cl Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.6
akash9958

Hello, I can provide you web application written in PHP language that will communicate data through http authentication exactly same as you desire. Do check my recent PHP works: [login to view URL] http:// Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(254 Αξιολογήσεις)
8.3
omairusaf

Hello, I can create an app for you as per your requirements. As i am experienced and had created apps for many companies. I believe that i can create a an app that is easy to use and has professional yet welcoming d Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
7.9
agilepksolutions

Developed these kind of APIs in .NET C# many times. So can handle easily your requirements. My main and only skill is C# Desktop and Web using MVC on .NET and developing from more than 6 years. 99% projects on portf Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.9
ptiweb

Hi, The application will deal with the data communication as per the request is done by the end user. From the job post, I just get the project gist and would like to explore more for better achievement of the proje Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
7.9
webqueue

Hi, Please provide me details of the web application as the idea is not clear. I would like to clarify with you. We have some question regarding your project requirement ---------------------------------------- Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(399 Αξιολογήσεις)
8.5
amitorada

Dear Client, We are having 7+ years of experience in ASP.Net/C# technology development. we have provided many enterprise level solutions like ERP, CRM, HRMS , Payroll, POS, Online flight booking engine, HRMS, E-c Περισσότερα

$3333 USD σε 20 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
8.0
Honestdeveloper1

Need Web Application Developer API Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
8.0
Webicules

Hi, Please initiate the chat so we can discuss the web application and Third party API integration in detail and start work on it accordingly. Technology:- The Lamp(Linux, Apache, MySQL, PHP) - API key and docum Περισσότερα

$2000 USD σε 10 μέρες
(242 Αξιολογήσεις)
8.0