Κλειστό

Web development

28 freelancers are bidding on average $1241 for this job

aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. Past Work: [login to view URL] [login to view URL] Our ongoing pro Περισσότερα

$3608 USD σε 30 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
9.0
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I got acquainted with Your description of the task, ready to create Your website as soon as You need. However, I shall discuss about the requirements and functionalities in details to have a be Περισσότερα

$1200 USD σε 20 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
8.3
webidiom

My Portfolio: [login to view URL] I am an experienced senior web developer & graphic designer. I am quite handy on both front/backend. Please contact me to discuss more. I have more than 8 years of experience i Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.8
fullymagento

Getting from LSS, Thank you for giving an opportunity to submit proposal on your valued project. I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output a Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.4
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager of Workspace Infotech, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have 13 different team Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.4
themexlx

Hi, I have 5 years of expertise in this field. Have read and understood the project. I can full fill your requirement. I am ready for any kind of technical discussion here to clear my understanding . Here is examp Περισσότερα

$805 USD σε 20 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.8
phpdeveloper100

I have 6+ years experience and I have done more then 50+ projects in my [login to view URL] note I am full feldged developers and work for 17 hours in a day.I am ready to start the project kindly open the private message box Περισσότερα

$1186 USD σε 20 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.2
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.2
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
7.0
$1250 USD σε 20 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
6.9
bumeengroup

I can develop this website for you like this [login to view URL] . I have all needed skills and passed exams. Write me to discuss job details please

$1250 USD σε 21 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.3
aditya1989gmail

Hello I went through your project description and understand that you are looking for developers who can develop a Gambling Website for you, but still can we please discuss your specific requirement in full-detail over Περισσότερα

$1500 USD σε 50 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.4
sharwan47

Hello, I am a passionate, qualified and experienced Web developer and having more than 5 years of experience in developing websites, web portals, web applications and mobile sites through PHP, Wordpress, Joomla, Dru Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.0
sonutundak11

let's discuss

$1555 USD σε 30 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
JinTaiZhe

Hello. How are you? I have full experiences in Web development with many skills such as PHP, ASP, js, HTML5, angular.js, node.js, ruby on rails, etc and speak English fluently. I'm newly freelancer but I have lots of Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$1555 USD σε 25 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
kripanidhi

We build all kinda gaming portal , Live Betting , Live game streaming applications. Full Stack Web Developer (Website + Android app +iPhone app) GitHub/Bitbucket : algobasket Skype: algobasket Email : algobasket(AT Περισσότερα

$1250 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.5
TasnuvaTanzin

Hello Sir, Being a WordPress , Joomla and PHP expert I can give you the best turnaround and I have extensive knowledge of WordPress and Joomla. I am experts in PHP, Joomla , WordPress, e Membership, eCommerce si Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
satyaowlok

Hello, After reading your offer, this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative Website for different businesses. Expert Web Designer Over the past 4 years I have specialized Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.8
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.3