Κλειστό

PC Security

A PC Security tool kit.

See tcp and udp connections and change connections state (tcp)

Packet Sniffer (packets bytes,destinations and others.. in tcp,udp,icmp) (Only in NT,XP)

Connection Informations (informations for tcp/udp/icmp)

Ικανότητες: Νομικά, Διαχείριση Συστήματος, Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: pc connection, security, packets, packet, nt, tcp packet, udp sniffer, visual tool basic, security security, tcp connections, change security, informations, security tool, visual basic connection, tcp udp icmp, udp tool, visual basic udp, visual basic tcp, visual basic sniffer, udp visual basic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Istanbul, Turkey

Ταυτότητα Εργασίας: #416

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $4335 για αυτή τη δουλειά

rijish

We are a group of young professionally qualified programmers and electronics engineers working together in the making of a good company. We assure you the work will be completed in time we have done projects demanding Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aaditya

i love coding forn network security. can do it in DELPHI or VC++, will all and more of the requirements satisfied.

$999 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nudl

We can do it for you with C++ or Delphi (as you wish). You will get the best quality and bugfree programm if you choose us. We guarantee 6 months support. If you need more info, use PMB please. Best regards.

$5000 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saint

Well, I can definitely do the work for you, and write you the code for packet filtering, protocol analysis, etc. but... just out of curiosity, why don't you just buy existing software that already do this? Or rather, Περισσότερα

$4000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Yaser

Hello, My name is Yaser Ibrahim located in Columbus, Ohio. We have done numerous software pacakages that include Network Packet Sniffers, Instant Message grabbers for virtually every kind of IRC, DYnamic and real- Περισσότερα

$3000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ots

Our staff is ready to assist you in this project. We will also allow 45 days (no charge) for troubleshooting after download and installation.

$4500 USD σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dimona

Gentlemen! I have an experience of coding Delphi for 3 years. I'm developing now a client for University database using a brand-new object-oriented DB and its firm protocol. I became net guru while working as system Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samselwyn

Ive a similar job done with VC++, have expertise in VB also.. i can take up this job and do it according to the required customisation.

$2500 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
free

hi i have worked closely with security and can tell you this is big undertaking , i 've also used an array of similar softwares that you give an example of in your quote .Up to the part of identifing packets is very Περισσότερα

$3000 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tirumaleswar

We are a Bangalore, India based professional software development and Consultancy company. We are a team of 10 software developers. We have well experienced guys with VC++, C++, C, VB, html skill sets. We worked on re Περισσότερα

$2400 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mikek

Please read the information in my profile. Before we can give you an accurate quote, we require detailed user requirements documentation.

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janikov

I can do this [login to view URL] contact me.

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmss

We can deliver the requirements in Visual Basic. We are a Indian team in the application development for last 7+ years.

$3500 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Madhav

I have developed not exactly the same but a similar project for monitering fluid flow system in a power plant. a real time application. the product will tested and developed accordin to industry standards.

$1000 USD σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sci

I have a complete packet sniffer suite including full C/C++ source code and examples of how to add a new protocol. My source is easily compiled under Windows using Microsoft compilers from v6 to .NET. I could also eas Περισσότερα

$35000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
contecksoft

Hi, We are ready to undertake this work. Kindly view our previous works. Samples of Previous Web Design Experience [Kindly go to these following reference sites, to view our Samples & Design] [Portal] www Περισσότερα

$800 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
surendra

Hello, I have wide area experience in open source technology like php/c++/linux/so files/fusebox and Visual Basic,Win32 API,VC++,TCP/IP Based application. Please forward me your mail ID so i can forward you project p Περισσότερα

$3000 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0