Ολοκληρωμένο

SmartAdmin DataTables Intergration Navigation Fix

I have recently had DataTables Editor ([url removed, login to view]) integrated with SmartAdmin Responsive Template ([url removed, login to view]). Everything appears to be working except, once I navigate to the DataTables Editor, the SmartAdmin navigation stops working. Would like a freelancer to identify the issue, and tell me how to fix.

Ικανότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: fix responsive template fix desktop, fix navigation ie6, ie6 fix navigation, magento navigation bar fix, navigation fix ie6, fix navigation bar, fix wordpress navigation, fix css navigation bar, fix navigation bar css, css navigation fix, fix css navigation, navigation error fix, software write mq4, fix navigation, software write chip epson, useful software write book, software write web specs, fix navigation bar disappears, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, flash header stops navigation, software write book images, software write books

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Marietta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12183073

Ανατέθηκε στον:

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0