Κλειστό

Need a .NET programmer for one project

We are in need of a programmer to design the interface for users to go across the wire, using their web browser to view data from our system. The database is Microsoft Visual Foxpro.

Ικανότητες: .NET, ASP

Περισσότερα: visual foxpro web, system one, net asp programmer, need programmer for, need a programmer to design a project, microsoft programmer, in visual foxpro, $ in visual foxpro, foxpro asp.net, programmer web, web net, visual net, programmer c, net programmer, net design, need database programmer, need a programmer, Microsoft Net, in need of a programmer, foxpro

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Schaumburg, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #184

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $996 για αυτή τη δουλειά

Maven

I am not bidding here, This is just to inform you that i have good hold in .NET and i have developed various projects in .NET, can you tell me for how long you need .NET programmer, For sure i will love to work on your Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
6.4
SEALMedia

Dear Sir, This is an estimate of what can be done. We would ask you to pleace a little more information about what you want (interface requirements, login, operations that a user should do). Please see our profil Περισσότερα

$950 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4
sevenapps

Our bid is for really very high quality work for your dyanamic database driven website that will be made to be upgradable in case you need some upgrades in future. We will always be available for upgrades. Our Περισσότερα

$5000 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
freelancerforu

I am giving u the assurance that same work i have done for a client earlier, so it will be easier for me to do again

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
viveksandam

Hi, I Already Place a Message on MessageBord. I Like to know details about your project. The Cost of the Project and Duration of Project Varies depends on your Requirement. Please do kind contact us to discuss the s Περισσότερα

$200 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
USSI

Sir, We, the team of Universal software solutions is a highly expert programmer contained organisation. We work high for the client satisfaction and get satisfacion only from the client's satisfaction. we have been Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sci

We can develop this database and also have database conversion expertise if you decide to move database or operating system platforms.

$10000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rajamannar

Hi, We are early adoptors of .NET. We have several clients. I have listed few of them YOGI GARMENTS, CHANDLER AND GEORGES , IMPACT FOUNDATION , GREAT UNIVERSAL STORES , MARCONI SOFTWARE SOLUTIONS, PERVASIC LTD. We ha Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TLearningC

Not sure what you have to work with, on your end for tools and technology and weather these are end users or more of a Business-to-Business/Client-to-Business relationship. Anyway, using traditional ASP or ASP.NET you Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cuckoojohn

Check my profile in this URL and if interested , we can talk in detail. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lancer73

I have three years experience in web development using ASP/ASP.NET. I recently passed exam 70-305: Developing and implementing web applications with Microsoft VB .NET and Microsoft Visual Studio .NET. It seems to me it Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haroonrashid

Your satisfaction will be guaranteed, any additional requirement would also be in-corporated without any extra cost, price is not the concern for me, as I'm looking forward for satisfied customers to improve my rating Περισσότερα

$100 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DualDesign

We specialize in making quality programs in the .NET platform. I have personally went through countless growing pains using Fox Pro on the web as there are inherent bugs but I have mastered doing so. I possess a Master Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jei

We are Microsoft Certified Partner specialized in Visual FoxPro and .Net database development. This is our hourly rate. We can provide fixed bid after reviewing the project and tech specifications. We can use VFP8. Περισσότερα

$15 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eWebTroniX

I am Microsoft Certified Solutions Developer for the .Net Framework with over 6 years of experience out of which 2+ years in .Net Development and Architecture. I have worked on fusion projects combining older databases Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ETFreelancing

We Specialise in WebSite Development and [login to view URL] are experts in Web and Software Development mainly in the areas ASP, .NET, VB, C/C++, HTML, PHP, MS SQL, MYSQL, Javasript etc. We strive for excellence in our serv Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ITMasters

This is per hour rate. We can discuss through the PMB complexity of the project and I am ready to start it right now.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
3.6
imumar78

v transform ideas into realities... walk with us and v wll get ur project done... take care... WAITING... .. .

$400 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
auction

I am having 2+years of experience in software and ecommerce application development. I can deliver the work to your utmost satisfaction Please do pay me only after you are satisfied with my work Regards

$250 USD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
waw

Need more data, see PMB

$9.99 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
3.2