Ακυρώθηκε

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . Hello.

I would like to see if you can create a twitter page monitor as in whenever a page changes it would tweet out the link.

Specifically I would like it to monitor pages for products such as shoes and clothes and whenever there is a restock/ change to the page a program will automatically tweet the link to the change.

Thank you for considering

Please also note if this project goes well there are many other projects that o could possible need done.

Thanks

Δεξιότητες: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Δείτε περισσότερα:

ID Εργασίας: #12029512