Κλειστό

C# to delphi Conversion

[url removed, login to view](v=[url removed, login to view]).aspx

I want to convert this code example into delphi.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Delphi

Περισσότερα: programming Delphi, c.v. example, c sharp library, want convert php website android, want convert word doc kindle, convert vb6 code delphi, want convert urdu english, want convert window vbnet application web application, css html file want convert dreamweaver template, want convert dat file xls file, aspx upload pdf convert, want convert flash file wmv file, want convert access application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Styrum, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #8843888

14 freelancers are bidding on average €33 for this job

srinichal

I am an expert in C# .net and look forward to discuss further about the project details .

€52 EUR σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.7
kukhtinigor

Good day! There are lot of free examples of using TTcpClient. For example [login to view URL] - on Russian [login to view URL] on English. If you will be have Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
vahid01

Hi, i can help you on this project. Thank you.

€100 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
kjgroup197318

Hello, sir. I read your description very carefully. I have been engaged as a C# and Delphi experts in several developing group, so enough ability for your project. Also. I have been to rich experience solving this p Περισσότερα

€53 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
Shomaf

please see this sample on delphi: [login to view URL] - Shomaf

€30 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
DeadC0der

Hi there ^^ , I'm delphi coder actually I used to do simillar jobs just like the one you have mentioned I mean converting from one language to another and since both C# and Delphi are object-oriented and based on Windo Περισσότερα

€16 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
freelance48

Non hai ancora fornito una proposta

€34 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
ricardoacarvalho

I am an experienced Delphi developer and can make the conversion from C # code to Delphi as your request.

€9 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.2
Milopsd

(((((((((((((PLEASE CHAT ME i can help you very low budget)))))))))))))))))))))))) ......................................................................................................................

€8 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bunias

Hello, If you want a simple TCP application I can send You example client - server in 2 hours. Please, write more what You want. If You need only send simple message via TCP it's easy and I do for U in 2 h by 10eur Περισσότερα

€14 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ricabernardes

it is possible to write a function with the same functionality using the Delphi native components. Thank you.

€55 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dkj1992

I am currently working on migrating a Delphi project to C#. I am aware about the problem/issues during Delphi to C# migration. so i can do this task efficiently.

€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Smahlaba

I have first hand knowledge of working with Delphi is these types of environmens. The first option would be to write compile the code in c# and create a COM assembly that your delphi application can read. We can discus Περισσότερα

€14 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fabianosales

A proposal has not yet been provided

€34 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
recobo

Can i suggest an alternative? I believe i would need to better understand what you are trying to do, though.

€34 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajesh2001

Nearly 15 years of expertise in Java and Delphi Technology including : Design Specification Development  Functional Specification  Project Implementation  Application Enhancement Delivery  Design & Documentation Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0