Κλειστό

Occupational therapy notes

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $53 για αυτή τη δουλειά

bilalmaher053

hi, can we discus in PM? Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.8
$50 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
backofficeworks

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
aubrey03

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.4
topacademictutor

I will do under your budget, contact me Relevant Skills and Experience I will do under your budget, contact me Proposed Milestones $30 USD - 1

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
GroupRH

Hi Dear ! I am seeing your project and i thought i am the most specific and suitable person for it. Your Project is simply related to my interest. I have the best reviews in this skill. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6
jcrbahia

more 16 years developer solutions applications web and desk. Expert programer Excel VBA, Forms, Report.i can build Dropdown you need. ASAP. Habilidades y experiencia relevante +16 years developer solutions applicatio Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
Emoneyking

a spreadsheet work yes i can do this Relevant Skills and Experience i have done lot of spreadsheet works so i have experience and skill so i think i can help you in my best Proposed Milestones $30 USD - for all

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
yadav6018

. Relevant Skills and Experience , Proposed Milestones $30 USD - ,

$30 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PawasL

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
samerbadee

Sounds easy.. please share more information so we can agree on exact price and duration.

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kundankumar5130

More than 3 Years of experience in Excel, Do Data Validation, Filteration. ll be able to finish your task on time Relevant Skills and Experience MS Excel(3 Years) Proposed Milestones $55 USD - Data Filteratio Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ckgalliano

Creating forms for companies within various software programs.

$165 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RitwikShauvik

Respected sir, I, Shauvik Paik, the senior business analyst working at this firm am waiting to you to propose a business step that can help us move forward and earn more profits in the next 6 months. General purpose Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0