Εικόνα προφίλ του/της phani40
@phani40
Σημαία χώρας India Hyderabad, India
Μέλος από 10 Φεβρουαρίου 2004
0 Προτάσεις

phani40

Συνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος
CURRICULUM VITAE Experience Summary v Has more than 8 years of experience in the IT field in various positions from Developer to [login to view URL] Leader and presently as Project manager. v Involved in every level of SDLC such as analysis, design, development, implementation, coding, testing and Implementation on ColdFusion 4.5 – 7 , Active Server pages, Vbscript, CGI perl, JavaScript, SQL Server, HTML v Has Knowledge of Automatic testing using Testing tools such as Win runner, Load Runner, Silk etc Educational Background: § MBA (finance & Marketing) ITM Warangal Andhra Pradesh § Bachelor of Science (Electronics) Osmania University Hyderabad. Technical Expertise Operating Systems MS-Dos UNIX, Windows’95/98, WindowsNT, SunSolaris. Software SQL, PL/SQL, Oracle 7.3 & 8& Microsoft Access,MS- SQL Server, Office-97, FoxPro 2.6, Developer 2000 & VB 5.0 & 6.0, IIS 4.0 / PeerWeb Server /P W S for NT /95, Visual Interdev ,Front page 98,ColdFusion Studio, Java Script & VBScript, HTML, DHTML, CGI Perl, ASP 2.0, Cold Fusion 4.5.1,asp.net, vb.net OLAP TOOLS COGNOS - Impromptu, Transformer, Power play., Business Objects 5.X- Designer, supervisor, BO, Oracle Ware House Testing Tools Win Runner, Load Runner, Silk, Test Director Achievements: - Cleared the Prestigious Brain Bench Certification exam in Cold Fusion 4.5.1, RDBMS concepts and java script with 3.98, 2.94 and 2.80 scores respectively. the Transcript Number is 1099417, 1099417 and 1396730 respectively. - Experience Details: Project 1 April 2005 – Till Date Project Leader Smruti Compubits G Support Pvgt Ltd, Gujarat Smruti Compubits (G) Support Pvt Ltd is a conglomerate of Smruti Consulting and Compubits Support Limited (Ltd), UK which is associated to a multi-million dollar conglomerate, Spheroid (UK) Limited, an international organization with its activities spread over various countries and products for over 25 years. Spheroid has an excellent infrastructure in the UK to provide computer network, engineering and implementation services. Over the years Spheroid limited has forged partnerships with various very large international companies. Compubits Support team has skills in application design and development; project management and the systems software area of Unisys, UNIX and NT based environments. The experience of the Compubits team in this area spans over 25 years. Projects worked on: 1. International Circuit Allocation System Large European Telecom Operator. Features : This is a Network allocation system which is used for • network allocation • Network Finance. • Network Reporting. • Network Asset Management System. • Network Fault Reporting. • Network Equipment Allocation & maintenance. This project is in Progress and was developed in UK at clients place. Was in UK from September 2005 till February 2006 Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Cold Fusion MX , Dream weaver MX 2. Document Access Management System Aztec Engineering US. Features: • Accessing to documents on fly to either restricted or all users. • Password protection for folder and files in turn. • Maintain own private library of documents • Access restrictions to Users for folders and also files in a folder • Email Capability to send documents by mail • Modify properties of folders and files which they own. • Upload multiple documents on request • Forum Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Cold Fusion MX , Dream weaver MX 3. E - Shopping Cart Compubits, UK This application has the following Features : • Web based • Standard e-commerce store functionality • Customer login to retain customer profiles • Payment processing (credit / Debit card or Demand Drafts) • Online reporting • Email order notification to customer and store administrator • Banner Management & Other Admin functionalities Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Active Server Pages, Dream weaver MX 4. Help Desk Support System Compubits, UK Features : • Web based. • Correspondence tracking. • Email alerts on every new and follow-up message. • Ticket monitoring. • Task Information system for Administrators • Email based submission & alerts Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Active Server Pages, Dream weaver MX ROLE: • Reporting to COO • Lead a team of 8 members. • Play an active role in various categories of software development like Product Development, Customized Software Development, Product Maintenance and Support, etc. • Prepare Project estimation. • Project initiation and planning: This includes various aspects like selection of team members, task allocation, creating project portfolios, software/hardware requisitions, resources acquisition and allocation, requirement analysis, risk management, identification project specific training needs, creation of development environment, etc. • Design: This includes identification of design mechanisms, documentation of system architecture, prototype creation, identification of key abstractions & drawing entity relationships, design reviews, etc. • Creation/up gradation of coding standards: Ensure that all team members are following the coding standards strictly. • Play an active role in testing: This would include creation of test plans for unit, integration and system tests, planning for performance tests, load test, memory usage, etc. • Creation of program checklists, generation of test data, etc. • Quality Assurance: Ensure that the application is bug free, user friendly and fulfills the client's/user’s requirements. • Maintenance and Support: Assist or participate in the delivery and testing of the system in the production environment (on-site) or provide offshore support to on-site teams. Analyze problems • And ensure that bugs located after delivery throughout the life of the program are fixed at the earliest. • Managing and developing subordinates and monitoring operational performance of the team. • Customer relationship building. • Initiating ideas and proposing plans for development of new products services. • Good communication and Interpersonal skills Project 2 Sept 2004 – Till Date Project Leader Etisbew Technologies, Hyderabad Etisbew Technology Group, an ISO 9001:2000, Global Offshore Software Development Company has offices in US, India and Australia .Etisbew provides cost-effective, high quality and time to market e-business solutions. We provide software development services - contract-technical, creative, and strategy development to Small and Medium Business companies and end-to-end e-business solutions to medium-sized enterprises. With over 40 Experienced Software development team it caters the needs of its clients in varied technologies. IT has its own product development team apart from consulting services. Projects worked on: [login to view URL] : Empowerism, owned by Life, Education And Prosperity, Inc., a corporation formed in Atlanta, Georgia, U.S.A., offers a low-cost subscription to an automated database marketing system and training in Net Marketing (the combination of Internet Marketing and Network Marketing). It's business philosophy is to offer ongoing, high-quality, "affordable to the masses," global success systems and mentoring to everyone intending to start an online business, bring an existing offline business to the Internet, or simply learn Internet marketing and personal success skills. ROLE: • Leading a team of 2 as project Leader • Maintenance of the entire web site • Super vision of Coding of all modules • Testing, Evaluation and debugging of enhancements • Development of two new modules namely MVP, RSVP • Supervising the documentation (as per ISO standards) • Single point of contact for the client for technical issues Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Cold Fusion MX, Dream weaver MX [login to view URL] ETGMail is a web-based e-mail marketing tool that empowers one to create, broadcast and measure email-marketing campaigns. This project which provides the campaigning of Emails, targets all kinds of people, for promoting there business through the most accepted concept of web based marketing. This tool enables its users with all the required features for achieving successful web based marketing. The Modules included in it are: • User administration (for administrators) • List Management: where by the user can upload a CSV list of email ids to which a campaign has to be launched. • Template Management: preparation of the template that has to be delivered. • Campaign Management: This is the feature which enables the member to configure which invitation content should go with which template and to which email ids of which list. • Scheduling Management: scheduling feature to schedule the campaign to launch the campaign at a later date with a facility to launch the campaign now. • Results: is the heart of the entire project which enables the user to analyze based on the statistics. This feature enables the user to check the no of campaigns launched by him, and statistics such as no of emails sent for each campaign and most importantly give the statistics about no of emails viewed by the intended recipient. Also this report gives the user the feature which enables him to draw a report about the no of recipients who has viewed the mail more than once too. ROLE: • Was the project leader heading a group of 2 programmers • Designing the development of the entire web site • Supervising coding of all modules • Testing, Evaluation and debugging • Supervising the documentation (as per ISO standards) Environment: IIS, Java Script, HTML, SQL Server, Cold Fusion MX, Dream weaver MX Project 3 Jan 2003 – Sept 2004 Intranet site Web Administrator Aster Teleservices Pvt Ltd, Hyderabad (Project leader) Aster group of companies, a conglomerate of telecom infrastructure services, Engineering services, Product development services, Radio network Planning and Operation management, has an annual turn over of 650 million INR. Aster has over 550 highly experienced professionals. With core business in Telecom infrastructure services. Aster has diversified its business and entered the OFC back bone and electrical field with major insist on Project management. Its major clients include Hutch, BPL, Eriksson, Tata, AWCC Kabul, NEC Japan etc. A part from Maintenance of Aster Web site the other Projects Developed for ATPL are: HRMS Intranet Project Inventory Control System (Under Final UAT stage) ROLE: • Was the project leader heading a group of 2 programmers • Designing the development of the entire web site • Supervising coding of admin modules and user interfaces • Testing, Evaluation and debugging • Supervising the documentation • Laisoning for Server maintenance Environment: IIS, Java Script, HTML, MS-Access, Server 7.0, Cold Fusion MX, Dream weaver Project 4 June 2002 - Jan 2003 Intranet site Senior software Engineer Sierra software solutions, London, UK (Project leader) This is mainly to provide online information for the entire sierra Group of Companies about the staff in different countries and the role of each individual in the project and the personal information about the employees. This is basically to review the project development by the Director. This module also incorporated with a Leave application module helps the staff to apply online for the leave, the system automatically checks for the supervisor of the staff and sends the leave application mail to the supervisor .On approval by the supervisor the mail is sent to the HR dept for further action. This also has a online 0ffice automation request module. Which helps the staff to log in and raise an invoice for requirement of daily usage office products namely white papers, pens, files etc,. This projects is in a way to minimize the paper work and help the management with fast decisions and easy and effective flow of communication ROLE: • Was the project leader heading a group of 5 programmers • Participation in development of the entire web site • Responsible for designing the entire project and database designing • See that the web site is done as per the user requirements and see that it is passes in the UAT (user acceptance test) • Interact with the end user and understand the user requirement and design the project accordingly and delegate it to the coding team • See that the programmer prepare a documentation of coding in their respective modules and store it for further usage • See that the documentation of the entire web site is done by the programmers and get it approved by the final users • Server maintenance Environment: IIS 4.0,Java Script, HTML, MS SQL Server7.0, Cold Fusion 5, Dream weaver 3.1.,Hotdog Pro 5. Project 5 [login to view URL] September '2K1 – June 2k2 Health Information site Senior software Engineer Medimedia Asia (pte) Ltd, Singapore (Project leader) • This site [login to view URL] is a user information health care portal. This site is the electronic online magazine. Health today magazine has gained popularity in about 5-6 countries in the Asia pacific region namely Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, Hong Kong, China. ROLE: • Was the project leader heading a group of 4 programmers and 1 database administrator • Participation in development of the entire web site • Responsible for designing the entire project and database designing in consultation with the database administrator • Coding of admin modules • Testing, Evaluation and debugging • Documentation and Server maintenance Environment: IIS 4.0,Java Script, HTML, ColdFusion 4.5.1, MS SQL Server7.0 Index Server, Dream weaver2.0. Project 6 August'2K1 – September2K1 Publication Scheduling System Senior software Engineer Medimedia Asia (pte) Ltd, Singapore (Project Leader) This Intranet application system is useful for the General Manager publication and has control and Up to date information on the proceeding for the Publication on MIMS Annual. ROLE: • Was the project leader heading a group of 2 programmers and • Participation in development of the entire intranet site • Responsible for designing the entire project for existing database • Coding of modules • Testing, Evaluation and debugging • Documentation and Server maintenance Environment: IIS 4.0, Java Script, HTML, Cold Fusion 4.5.1, MS SQL Server7.0, Index Server, Dream weaver2.0. Project 7 [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] June '2K1 – August 2K1 Medical Portal Senior software Engineer Medimedia Asia (pte) Ltd • These three sites are a replication of the [login to view URL] site. Though the databases are different for different countries the functionality is same as the Singapore site. • The Chinese website site is developed with the Chinese script. The content teams for different sites are located in respective countries except that the chief content manager is located at Singapore. He could either accept or delete an article or a section in the website. Environment : IIS 4.0,Java Script ,HTML ,Cold Fusion 4.5.1 , MS SQL Server7.0 , Index Server , Dream weaver2.0. Project 8 [login to view URL] Nov '2K – June 2K1 Medical Portal Software Engineer Software-Studio Pte Ltd Singapore The main objective of these Atmedica sites are to provide online information about doctors, Clinics, Hospitals, Nursing homes, Pharmacies and Support groups etc ROLE: • Was the team member reporting to the Project leader • Participation in development of the entire web site • Coding of admin modules and user interfaces • Testing, Evaluation and debugging • Documentation and Server maintenance Environment: IIS 4.0,Java Script, HTML, Cold Fusion 4.5.1, MS SQL Server7.0, Index Server Dream weaver2.0. Project 9 May '2K – July’2K Medex-On-line system Senior Consultant Software-Studio Pte Ltd Singapore This system Provides online solution for different medical products those are available in different countries, information about distributors and manufacturers. This system provides login information for those manufacturers as well as distributors with this facility they can update their products information. This system provides the information of drugs & their features, diseases, Symptoms & their treatment. This System Provides Recent news in medical world to doctors as well as people. In this Project I was involved mainly in 5 modules they are. 1. Authentication 2. Registration 3 Web mail 4 News. 5. Banner ads. In Authentication module I developed system for verifying the user name & Passwords, to giving the access to only authorized persons for certain pages and encrypting the data & decrypting that encrypted data. In registration module I worked for validating the input information during inserting into database. In web mail module for conformation of user registration by sending mail to them .In news module its all about the publishing of the news article on the news page of the site. This module includes a administration module which is a sub module in it which includes the validation of the place slots and the date of publishing etc. A banner ad module deals with the ads on the user interface pages with the administration module enabling the administrator to place the ads on the whereever he requires it. Environment: IIS 4.0,Java Script, HTML, MS SQL Server7.0, Cold Fusion 4.5, Dream weaver 3.1. Project 10 May '2K – June’2K Medimedia Staff Information. Senior Consultant Software-Studio Pte Ltd Singapore This is mainly to provide online information for the entire Medimedia Group of Companies about the staff in different countries and the role they have been playing in the project they are involved at and the personal information is being displayed on it with the photograph of the employees. This is basically to review the project development by the Director for Asia in Singapore ROLE • Participation in development of the strategies and plans • Responsible for organizing demonstration • Testing and Evaluation, debugging This is being developed in Cold Fusion 4.5.1,HTML, JavaScript for front End validations. Environment: Windows NT, Java Script, HTML, ColdFusion4.5.1, MS-SQL-Server7.0. Project 11 [login to view URL] Dec 99 - May 2K Internet Stock Trading Senior Consultant OCBC Bank Singapore This site provides complete information about the stock trading and helps the member to trade online. The project has two major modules namely Front End and the Back Office. The front End enables a user member to trade online and also analyze the share value and also helps give him the data of the past one year performance of the scrip to enable the user to make easy decision on trading. The back office which is exclusively for the broker to interact with the members under his clientele makes necessary inclusions as per the requirements and as per the laws governing from time to time. ROLE • Designing and Development • Participation in development of the strategies and plans • Responsible for organizing demonstration • Testing and Evaluation Environment: Cold Fusion 4.5.1, Sun Solaris Sparc ,I Planet ,Java , JSP pages, Custom tags Developed: • CF_Addbusinessdays • CF_ads • CF_checklogin • Cf_paging Training(s) Attended Training on Cold Fusion 4.5.0 &Cold Fusion 4.5.1 (In Singapore) Training on E-Commerce Training on Computer Applications Training on ASP.net (course in progress)
$15 USD/hr
0 αξιολογήσεις
0.0
  • N/AΟλοκληρωμένες Εργασίες
  • N/AΕντός Προϋπολογισμού
  • N/AΕντός χρόνου
  • N/AΒαθμός Επαναπρόσληψης

Portfolio Items

Πρόσφατες Αξιολογήσεις

Καμία αξιολόγηση.

Επαληθεύσεις

  • Συνδεδεμένο Facebook
  • Προτεινόμενος Freelancer
  • Επαληθευμένη Πληρωμή
  • Έγινε Επαλήθευση Τηλεφώνου
  • Επαληθευμένη Ταυτότητα
  • Επαληθευμένο Email

Εμφάνιση Παρόμοιων Freelancers