Εικόνα προφίλ του/της iproindia
@iproindia
Member since 15 Μαρτίου 2004
0 Προτάσεις

iproindia

Συνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος
I-PRO ( INTERNET PROFESSIONALS ) I-PRO is a web development and ecommerce software development company implementing IT-projects of any complexity. We develop unique website solutions to increase efficiency and competitive advantage of companies by enabling web technologies for their businesses. Our experience in providing successful web development and ecommerce software development services and maintenance of sophisticated internet applications for different industries helps us create solutions working trouble free from the outset. I-PRO Development Company expertise guarantees quality, competent and rapid execution of any projects – from small websites to complex ecommerce software and custom solution programming. I-PRO Development Company uses advanced technologies for secure and reliable online software and website development. All our projects are featured with the needed documentation, guarantee and support. I-PRO is a company incorporated in the India. Our web development office is located in Mumbai ( Maharashtra , India ). We have a proven track of effective working experience with customers from the India, USA, Canada, UK, Singapore, Australia, and would be more than happy to help you succeed with any development project you might have. Incorporated in India in 2002, I-PRO's web development office is located in Mumbai (Bombay), India. Over the past two years, we have established ourselves as a fore-runner in the development and delivery of high-quality, cost-effective software & hardware solutions. This reputation has led both to our rapid growth and to an ever-increasing list of international clients from countries as diverse as India, USA, Canada, UK, Singapore and Australia. As a 'one-stop' shop, we are able to address all of your IT needs through our in-house staff of highly trained engineers, programmers, designers and an international network of service providers. Our many services include web design, web programming, software & intranet development, and web hosting. If you are located within our domestic market, we are even able to custom-build hardware that meets your project specifications. Allowing I-PRO to handle all aspects of your project not only relieves you from finding and keeping track of multiple providers, but also guarantees you against any 'last minute surprises' when the bill arrives! Our network of strategic alliances with firms in the US and around the world allows us to provide you with service that is competitively priced, and second to none. On top of this, our superior customer service and project management techniques ensure that all projects are delivered on time & every time, to your specifications, and within your budget. We are so confident in our ability to meet all of your expectations that we even back each project with a 100% money-back satisfaction guarantee! Contact us TODAY to discuss your project needs. We would be more than happy to create a solution that is both timely and cost-effective to add VALUE to your organization's objective. Quality Assurance: At I-PRO you never have to worry about where our priorities lie. From beginning to end we place our clients, and their needs, at the forefront of our designs and methodologies. We stand behind the quality of our work and openly offer our clients a 100% satisfaction money-back guarantee. As we establish ourselves as a leading provider of software and hardware solutions we remain committed to maintaining and exceeding your expectations. We do this through the creation and implementation of systems that will maximize your return on investment (ROI) while requiring minimal maintenance and technical support. Our superior project management techniques and rigorous project testing methodologies both ensure that not only will your work be delivered on schedule, and on budget, it will also be free of defects and irregularities. Amongst the group of highly trained professionals who will form your development team will be a number of quality assurance and control specialists. In tandem with the administrative and technical project coordinators they will ensure that each phase of your project is completed without computational errors. Their presence ensures that third-party objectivity is integrated into every aspect of development, thus raising the quality of the final product. Project Managment: As part of our commitment to your satisfaction, I-PRO regularly tests and implements the most successful Project Management techniques. All projects are completed within the designated time frames and daily status reports are sent via email during the duration of all contracts. It is our firm belief that customer support (both before, during, and after the sale) is the hallmark of a high-quality and professional service. Because we understand that you may have fears about quality control or intellectual confidentiality, we have implemented the following to minimize any perceived risk: Administrative Assistant: Every project that I-PRO undertakes is assigned to an administrative assistant. This assistant will work closely with the Project Coordinator to ensure that all timesheets, invoices, etc. are accurate and processed in a timely fashion. They will also be responsible for handling all inventory related to the project and procuring any software or hardware that is needed to fulfill your goals. Development Team: At the start of your project, I-PRO will create a development team of designers and programmers that are uniquely qualified to handle the issues that need to be addressed. As part of our commitment to project transparency, we will even allow you, at your discretion, to interview each member. We will only proceed if you are satisfied with the professionals who will be handling your assignment. Non-Disclosure Agreement: The signing of non-disclosure agreements before the start of a project is both a standard and accepted procedure at I-PRO. Phased Delivery: Each project undertaken by I-PRO is broken into distinct phases of progress and delivery. Each phase is defined by one or more deliverables that will be sent to you for your review upon its completion. Work on the next phase will only commence upon your approval of the last set of deliverable and both parties have signed-off on it. This system ensures that you remain in close control of the project as it progresses. (For more details on Phased Delivery, visit our Software Development & Delivery sub-section). Project Coordinators: Project Coordinators will be appointed to each project on both I-PRO's as well as the client's end. These coordinators will act as the primary points of contact for each party. Their responsibilities will include arranging meetings, the handling of all administrative tasks related to the project and keeping the flow of communication open. They will also liaison with their respective management teams to ensure that all project goals are met. Technical Coordinators: Technical Coordinators will be appointed to each project on both I-PRO's as well as the client's end. These coordinators will act as the primary points of contact for each party regarding technical aspects of the project. Their responsibilities will include the maintaining of regular communication on technical issues that arise, and/or must be met, during the life of the project's development. Software Development & Delivery: AT I-PRO we want you to maintain active involvement in, and control of, your project throughout its complete life cycle. Our software development methodology has thus been designed to achieve this end. It can be broken down into the following core areas: Business Modeling (optional ) – During this phase, the processes and procedures within your company that relate to your project are documented and analyzed. This information is then used to create a solution that both addresses your needs and potentially reduces your bottom line by maximizing how your current resources are used. Requirements Breakdown – In the Requirement Breakdown a description of your proposed software/hardware solution, and its behavior, is outlined and agreed to. Balancing functionality with any external constraints the Requirement Breakdown is developed in tandem you and will incorporate all of your needs. At the end of this phase a 'Functional Requirements Specifications' document will be delivered. Analysis & Design – During this phase a design model, outlining how your system will be implemented, is created. The design model will, in abstract form, outline the source code and interfaces that will become key components in the final implementation. Upon completion of this phase a "System Requirements Specification" document will be delivered. Implementation – During implementation the following is realized: · Your software code is defined, organized, and implemented. · All code and subsequent components are tested. · Tested code and components are gradually integrated into a whole, executable, system. At I-PRO we rigorously test all components of your project during its development. We do this to make sure that any defects are immediately identified and addressed before delivery of the final product. During the implementation process your code will be tested for reliability, functionality, and performance. At the end of this phase our documentation of the testing process will be delivered to you. Deployment - Deployment is the final phase of Software Development. During this phase we will provide the following services: · Installation · Technical Support · Beta Testing · Formal Acceptance Upon final acceptance we will in most cases supply you with all application source code, user manuals, and extensive support documentation. Why I-PRO? WHY I-PRO? Thank you for considering I-PRO for your IT needs. We understand that with the sheer number of providers on the market today that it may be difficult to separate the exemplary from the ordinary. Below is a list of items that are worth considering when comparing us to our competitors. Vision With a management team that boasts decades of experience in IT development, accounting, marketing, and the financial markets, I-PRO is structured to weather any economic downturns in the domestic and global markets. Over the past 2 years, we have grown at a steadily rapid rate and through our network of global strategic alliances, have been able to sustain our profitability. Creativity As a result of the business acumen and creative vision of our leadership, I-PRO is able to serve the need of clients with diverse needs. Whether you are a large financial institution or an independently based, professional we can work with you to design a software/hardware-based solution that meets your requirements. Reputation Over the past two years, I-PRO has built an enviable reputation. As the testimonials throughout our site show we have satisfied and exceeded the expectations of clients from locations as diverse as India, the USA, the UK, Canada, Singapore and Australia and in industries as varied as engineering, medicine, real estate, education and more! Contact us today to discuss your project needs. We would be more than happy to create a solution that is both timely and cost-effective. FAQ: What services do you provide? At I-PRO our many services include web design, web programming, software and intranet development, as well as web hosting. Our programmers have extensive expertise in PHP, Active Server Pages (ASP), .NET, ColdFusion 5.0, Cold Fusion MX, Macromedia Flash, Action Script, Macromedia Dream Weaver, CGI/Perl, Visual Basic, Java, Java Server Pages (JSP), XML, XSL, WML, EJB, COM / DCOM, Oracle, SQL Server and mySQL, Access. In tandem with our highly skilled designers and quality assurance consultants they are able to meet any of your IT needs. As PC hardware & networking solutions providers I-PRO can even, for those in our domestic market, custom build hardware that meets any project's specifications! What are your prices like? At I-PRO we offer two pricing structures for software development projects. The first is a fixed quotation based on the project specifications. The second is pro-rata and is based on the per-unit cost of time and materials. If you are clear on what it is that you want you may want to opt for a fixed quotation, however if you are still evaluating the scope and requirements of your project pro-rata pricing may be more suitable. All technical and software support services are billed on a pro-rata basis based on the duration of the contract and the number of employees assigned to your organization. How can I be sure that you will execute my project to specification and within budget, without actually being there? At I-PRO we employ the latest modes of project management to ensure that your project is delivered to specification within the allotted budget and time period. Our transparent system of operation even allows you to monitor the status of your project through our system of daily email updates. Project coordinators will be assigned to your project and will be in constant communication with your point of contact through email, conference calls, and other means. In addition to this, you will have complete control over the creative process through our implementation of 'phased delivery'. Each phase of the project is clearly outlined and given to you at the start of the project. Work on any phase of the project is only given when you have approved the content of quality of prior phases. These are just a few of the ways that we keep you abreast of our work and minimize any perceived risk involved in outsourcing your needs. For more information please visit the Methodology section of our website. Will you handle software installation on our side? After you have signed off on the implementation phase of software development, I-PRO will begin the deployment cycle of your project. During this phase we will provide the following services: · Installation (remote/onsite) · Technical Support · Beta Testing · Formal acceptance Upon final acceptance we will also in most cases supply you with all application source code, user manuals, and extensive support documentation. Although most projects can be installed through remote Internet connections, in the event that you have an in-house IT team we can also provide them with an implementation manual and support their efforts through online and phone communications. If our presence is required on-site (sometimes necessary with larger projects) we will send one of our senior personnel to your premises to configure and test the production environment and provide your staff with any necessary training. For more information on our software development & delivery services please click here. What kind of technical support do you provide after project delivery? After project delivery and deployment I-PRO will continue to provide you with free technical support for a period of time (outlined in the original contract). After this period has expired you are free to contract our support services on a monthly, quarterly, semi-annual or annual basis. To learn more about our support service options please click here. What makes you different from your competitors? Although the local and global markets are full of web and software development companies, at I-PRO we believe we stand head and shoulders above the crowd for the following reasons: Vision With a management team that boasts decades of experience in IT development, accounting, marketing, and the financial markets, I-PRO is structured to weather any economic downturns in the domestic and global markets. Over the past 2 years we have grown at a steadily rapid rate and through our network of global strategic alliances, have been able to sustain our profitability. Creativity As a result of the business acumen and creative vision of our leadership I-PRO is able to serve the need of clients with diverse needs. Whether you are a large financial institution or an independently based professional we can work with you to design a software/hardware-based solution that meets your requirements. Our creative approach to team and project management ensures that all work is provided to specification in the allotted time period, with your continuous involvement and veto power. Reputation Over the past two years I-PRO has built an enviable reputation. As the testimonials throughout our site show we have satisfied and exceeded the expectations of clients from locations as diverse as India, the USA, the UK, Canada, Singapore and Australia and in industries as varied as engineering, medicine, real estate, education and more! Commitment To Your Satisfaction We are so confident that we will meet and exceed your expectations that we will give you a 100% refund if you are not satisfied. How many other providers are willing to put their money where their claims are? Do you have any offices outside of India? At present I-PRO's web development offices are located in Mumbai, Maharashtra, India. However our network of strategic alliances with internationally based service providers ensures that wherever you may be located in the world we will be able to satisfy your needs in a timely and cost-efficient manner. This is all sounds great! How can I contact you to learn more? We are glad that you are seriously considering I-PRO for your IT related needs. We believe that the foundation of the client-contractor relationship is established long before the first contract is signed, and should be maintained long after project delivery. If you already know what your project will entail you can submit the details via document and we will prepare, at no cost to you, a thorough proposal (complete with schedule). If your needs are still in the formulation stage we can work closely with you to design a cost-effective solution that offers you the maximum return on investment. If you have any questions about our services, or require support, don't hesitate to contact us.
$10 USD/hr
0 αξιολογήσεις
0.0
  • N/AΟλοκληρωμένες Εργασίες
  • N/AΕντός Προϋπολογισμού
  • N/AΕντός χρόνου
  • N/AΒαθμός Επαναπρόσληψης

Δείγμα Δουλειάς

Πρόσφατες Αξιολογήσεις

Καμία αξιολόγηση.

Επαληθεύσεις

  • Συνδεδεμένο Facebook
  • Προτεινόμενος Freelancer
  • Επαληθευμένη Πληρωμή
  • Έγινε Επαλήθευση Τηλεφώνου
  • Επαληθευμένη Ταυτότητα
  • Επαληθευμένο Email

Εμφάνιση Παρόμοιων Freelancers