Εικόνα προφίλ του/της agneyavw
@agneyavw
Member since 9 Μαρτίου 2005
0 Προτάσεις

agneyavw

Συνδεδεμένος Αποσυνδεδεμένος
## BIO Agneya is a highly skilled IT solution provider with several cutting edge products and technologies. We have expertise on custom designing web crawlers, web scrappers, client-server solutions, multiplayer games and database solutions. We undertake fixed price software projects, time and material contracts, build operate and transfer contracts, and provide application services. Agneya is supported by a world-class group of Computer Scientists and Engineers globally. The mission is to develop a truly global, quick responding, aggressive corporate body that remains on the cutting edge of technology and delivers value beyond expectations to its business partners. We offer several products like gaming solutions, web crawlers, voice enabled services and smart card products. ## Area of Expertise Client Technologies: VC++, Java applets, Jsp, Javascripts, XML, PHP, Perl, XML/XSL, WAP/WML, VoiceXML, Tellme, XQL, Tapestry, Java Web Start Server Technologies: Core Java, J2EE, Servlets, Struts framework, Velocity, Torque, Tomcat, Apache, RMI, EJB 1.2 (development and deployment on WebSphere 3.5.3), WebLogic5.1, Apache, Tomcat, ASP, JSP, JDBC Servlets, Enhydra Application Web Server, Site Server Commerce Edition, Oracle Web Application Server, LDAP version 3, MQSeries (IBM versiopn 5.2), Clustering. Databases: MySql, Oracle, Postgres, Sybase, Informix, Hibernate Schema design, SQL, PL/SQL, Oracle loader, Import Export utilities, Query Optimization tools and techniques. Build: JBuilder, Eclipse IDE, Ant, CVS, Operating Systems Linux Admin, Unix Admin, Win 2k/NT Server Admin. Scripting Perl, shell, tcl/tk, lex/yacc. The team has the experience of building online poker. The software is complete and ready for deployment. The software supports all the poker variations (Texas Holdem, OamahaHi, OmahaHiLo, Stud, AtudHiLo, Sit and Go tournaments and Multiplayer tournaments). We have both VC++ and Java clients. Intelligent bot server and web based back office with full game controls and reports. The brief architecture of this product can be found in APPENDIX A. A single game server node can support 5000 poker players. Following are the max number of players which can be seen on some of the popular sites: PartyPoker -- upto 40000 players. ParadisePoker \---| upto 5000 players. Rest other poker sites have traffic which is much less than these. Currently we are hosting it internally. The game server is hosted on a Linux machine (Linux Advanced server OS, with OS tuned to take 5000 connections). The Oracle 9i database is on a similar machine (Xeon processor). The database machine also hosts the back office and the WebPages for download. The back office is running on struts framework on tomcat. For scalability we do not write each game move to database directly but to a file which is then loaded to the database periodically using Oracle Loader. The size of game logs which are generated per day for 5000 players is close to 1GB of data. The other project which we have undertaken can be accessed from: [login to view URL]
0 αξιολογήσεις
0.0
  • N/AΟλοκληρωμένες Εργασίες
  • N/AΕντός Προϋπολογισμού
  • N/AΕντός χρόνου
  • N/AΒαθμός Επαναπρόσληψης

Δείγμα Δουλειάς

Πρόσφατες Αξιολογήσεις

Καμία αξιολόγηση.

Επαληθεύσεις

  • Συνδεδεμένο Facebook
  • Προτεινόμενος Freelancer
  • Επαληθευμένη Πληρωμή
  • Έγινε Επαλήθευση Τηλεφώνου
  • Επαληθευμένη Ταυτότητα
  • Επαληθευμένο Email

Εμφάνιση Παρόμοιων Freelancers