Κλειστό

need 1 million real views for Youtube video

12 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $322 γι' αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 10 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.6
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
shawon10

Dear Sir There are Many Techniques to find views. 1. Using Social Media ( Costly) 2.Buy Views(Cost low) 3.Doing SEO & Rank The videos. and from there you will find the views when people will search. So there are Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
msmasud15

hello sir, I will do REAL YouTube subscribers/views/likes/comments I will provide YouTube subscribers/views/likes/comments and promote your channel • 100% Real YouTube subscribers/views/likes/comments • 100% S Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
Nishit65

Thank you for your project. I will give you 100% granted services with fast delivery . you can fully depend on me.

$250 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.2
raibi

Hello i'm able to provide 1 million HIGH RETENTION views to your video at the cheapest rate here on freelancer. Contact me if you have questions!

$250 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
WEBdeveloper8238

Hi.. I am Expert in YOUtube Problems .I Have five year experience in this Work.I like to complete your work in less time and in low price.I will recommended you that you don't waste you time and money .You select me f Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kristinashica

Hello I'm interested in your project feel free to contact me.

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Crazyfrog77

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lathaa123

Hi really I can do this job and already have uploaded and edited videos

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
uzzalhossaina12

hello sir, I will do REAL YouTube subscribers/views/likes/comments I will provide YouTube subscribers/views/likes/comments and promote your channel • 100% Real YouTube subscribers/views/likes/comments • 100% S Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bapitikader

Hi, I am Bapi Tikader, Social Media Marketing expert.I read your project details carefully. I can do your work perfectly . Expertness and honesty is my goal. I am doing all kind of social media marketing. Specially Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0