Κλειστό

Model an existing webpage´s functionality

I would like to have a website with all the functionality ([[url removed, login to view]][1]) has but in a foreign language (non-english). Translation will be ejecuted later. The development should be done in English but english language strings on the UI should be easy to be modified/replaced without much programming experience.

I have some Joomla and PHP experience. So, I prefer if this website is done in Joomla 1.6 with existing or custom extensions. However, I am open to any other technologies if they are easy to manage.

I would like the website to have the same functionalities provided on the original website and worker to fullfil these items:

[url removed, login to view] Designing

[url removed, login to view] Integration (Convert into HTML)

[url removed, login to view] Slicing

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] Testing

[url removed, login to view] SEO support

[url removed, login to view] informational pages

[url removed, login to view] Analytics Setup

[url removed, login to view] Setup

[url removed, login to view] Deployment and Backup

## Deliverables

This should be a secure site. All user data upload to our servers should be done over browser screen in a protected/encripted session SSL aproved according to verysign standards or similar.

* * *This broadcast message was sent to all bidders on Friday Apr 15, 2011 8:53:56 AM:

Twist functionality now disclosed: Basically three subjects in this regard: 1) Make it more social network ready in the outside creating appropiate twitter, facebook etc integration between user and his social networkers (Jainrain extension?) and in the inside by building a so called user´s reputation throughout his recorded actiivities. 2) We need a comprehensive CRM for support of users experience with ticket generation and support staff performance indicators 3) The posibility to hide the counterpart´s data in the trasnsactions one user performed (using a intermediate swicht key code only known to the highest site´s authority

* * *This broadcast message was sent to all bidders on Thursday May 12, 2011 9:36:55 AM:

Hi everyone! I just want to let you all know that due to the kind of proyect we are on, we are asking biders to provide full verificable business references in order to confirm Bider's identity before accepting their bids. Thanks for your attention. Regards. Carlos

Ικανότητες: XML

Περισσότερα: xml programming language, www escrow it, www crm online, webpage to xml online, webpage language, using escrow com, user functionality, twitter programming language, support escrow com, s programming language, social network website psd template, proyect online, programming model, programming language performance, open xml online, open escrow online, online business model, need a worker for online business, is xml a programming language, intermediate programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Venezuela

Ταυτότητα Εργασίας: #3240550

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $255 για αυτή τη δουλειά

DandDSolutions

See private message.

$255 USD σε 90 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
6.6
Eliteprog

See private message.

$255 USD σε 90 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
vw6891687vw

See private message.

$255 USD σε 90 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
cybertechnosis

See private message.

$255 USD σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0