Ακυρώθηκε

Loading Bar for Loading XML

I have a flash file that is using the xml connector to load xml data into a dataset and then to a datagrid. For 100 entries its fine. But for 300 entries, it shows an error that the script is taking too long. I researched on this and thought if I can make a loading bar show while the xml is binding to the dataset or if i can loop through the xml and insert into the dataset while showing the progress, hopefully that will resolve my problem. I need an expert at this to start working on this now and deliver in 15 hours.

--------------------------------------------------------------------------------

Additional Info (Added 3/11/2004 at 16:29 EST)...

Please look at [url removed, login to view] at his * FlashMX 2004 Pro : XML Object 2 DataSet w/Progress Bar - BIG UPDATE! * tutorial for an example of this.

Ικανότητες: Adobe Flash, XML

Περισσότερα: est connector, data tutorials, dataset tutorial, big w, xml &, IT tutorials, xml script, xml c, my entries, make loop, loading, datagrid, bar file, xml http, flash xml datagrid, start big data, data xml, tutorial 300 expert, datagrid example, load data xml

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) LA, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #393

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $50 για αυτή τη δουλειά

mrflash

I would be glad to help you. I lead a team of three designer/programmers who are capable of everything from the smallest banner add to an integrated database project with flash and javascript.

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0