Κλειστό

Write some product descriptions

I need some product descriptions and blog articles written for my business to support my SEO. They should be professional and written to appeal to our customers on subjects they care about. The articles should be about interesting ideas and be original content.

Please message me if you have any questions,

Ικανότητες: Article Writing, Blog, Περιγραφή Προϊόντων, Έρευνα, WordPress

Περισσότερα: hire write product descriptions, write product descriptions jewelry, write product descriptions rate, product description writing, product description for bags, free product description template, examples of product descriptions, creative product descriptions, write product descriptions for money, product description template, product description generator, wordpress, blog, research, article writing, copywriting, creative writing, product descriptions, psd to wordpress, write product descriptions seo

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #17386200

49 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £1031 για αυτή τη δουλειά

synapcs

Hey, I have desired expertise to write the required articles for you. I would like to understand the keyworks you want me to use in the articles also how many articles are you looking for. Lets chat once regarding Περισσότερα

£1411 GBP σε 20 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
9.2
wpoppo

Hello, As per project description, you need some product descriptions and blog articles written for your business to support your SEO. I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also h Περισσότερα

£1058 GBP σε 20 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.3
ibarena

Hello. I'm a professional copywriter, and I can write to the tee in almost all niche. I have a college education and have been writing now for 12 years. I will write the latest, trending, informative and engaging bl Περισσότερα

£900 GBP σε 20 μέρες
(679 Αξιολογήσεις)
8.0
topacademics

Hi, I can write product descriptions and blog articles written for your business to support your SEO. They will be professional and written to appeal to your customers on subjects they care about. looking for your posi Περισσότερα

£764 GBP σε 5 μέρες
(607 Αξιολογήσεις)
8.1
ProWriterHalDog

Hello I would be interested to know what the products are as I prefer to write copy from a place of authority - in other words I need to sound like I know what I am talking about. As far as blog articles are conc Περισσότερα

£823 GBP σε 20 μέρες
(632 Αξιολογήσεις)
7.9
marketingmindz

Will you provide topic for blog writing? Do you have list of target keywords? The content has to be informative or promotional? We're a GOOGLE PARTNER company with 5+ years of experience in Online Marketing. W Περισσότερα

£1276 GBP σε 20 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.3
Thoughtfulwrites

As an experienced SEO writing professional, I have always taken the results of my hard work into careful consideration. By drawing from my outcomes, I have found vast opportunities for learning and fine-tuning my skill Περισσότερα

£1323 GBP σε 20 μέρες
(383 Αξιολογήσεις)
8.4
gregorybair

High quality, complete and well researched document for use with a variety of audiences. The scope of this document shall be decided between the employer and I. #1 Ranked Business Researcher and Writer on Freelance Περισσότερα

£1388 GBP σε 30 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.1
shamsulislam

Hi There, I have vast experience in Product Description writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/me Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
7.8
£1323 GBP σε 20 μέρες
(354 Αξιολογήσεις)
7.7
dmjuma

Hello, I have read your project description and I am certain I will deliver quality product descriptions. I am a skilled writer and researcher with over seven years experience. I am certain I will deliver top notch qu Περισσότερα

£1330 GBP σε 10 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
7.8
happymarli

Hi PaulGrayChums, I will be glad to write product descriptions and blog articles for your business to support your SEO. I have more than six years experience on freelancer, writing product descriptions, blogs, article Περισσότερα

£882 GBP σε 20 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
7.4
cleverpen

Hello, I am a British Copywriter, located in Cambridge and specialist in writing blogs, website content, and e-commerce descriptions that are prime for SEO. I would like to ask some questions and would be eager to lear Περισσότερα

£750 GBP σε 7 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
7.6
Zackkhan19

As an Seo-copywriter, I have enjoyed writing for more than 100 clients I believe that Good Content is the best SEO, and that is exactly what i have doing for the last 4 years. Well-written content can help you: Περισσότερα

£1323 GBP σε 20 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.5
vinita1804

Hi, can you please share some more information as regards the writing requirement that you have in terms of the number of product descriptions and blog posts per month? I would also like to ask if you have a budget for Περισσότερα

£1500 GBP σε 25 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
7.1
CrusssDaddy

Hi, I am a very experienced copywriter for online companies and I can help you connect more successfully with your audience. I have 10+ years experience and my writing approach combines intensive research with a style Περισσότερα

£1000 GBP σε 20 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
sheak

Hello! I am experienced creative writer with hundreds of excellent reviews on this website. I would love to write high quality, interesting, informative and 100% unique product descriptions for you. I am extremely int Περισσότερα

£1250 GBP σε 20 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
7.3
adityb8934

Hello, Please let me know about the products which includes product names, specifications etc. I have around 5 years of writing experience and I am ready to work on this product description writing project. I am Περισσότερα

£805 GBP σε 20 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
6.9
alanrichards2

Hey there, I’m happy that I have your attention, even if it’s only for a little while, so I won’t waste your time…let’s get into it. I checked out the project info and I am really excited by what I read! I understand Περισσότερα

£794 GBP σε 3 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
7.0
writershelby9

Hi, You are looking for product description and blog articles for SEO campaign. I have understood, but I want to know more. Can we discuss? Sincerely, Tamas

£750 GBP σε 10 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.2