Ολοκληρωμένο

Solve Problem Wordpress

Fix Wordpress background problem Internet Explorer

Safari, Chrome and firefox working well.

Ικανότητες: CSS, WordPress

Περισσότερα: problem wordpress, wordpress theme rendering issues firefox chrome, html layout incorrect explorer correct chrome firefox, wordpress theme working safari, explorer fix firefox working websites, music player myspace firefox safari explorer, iweb display problem safari explorer, adope without firefox working, ssl firefox working, firefox scroll background problem issue, internet explorer joomla problem

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 48 αξιολογήσεις ) Herdersem, Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #7925696

Ανατέθηκε στον:

smileG

Hello, I have good experience in wordpress/css and I'm ready to fix your background issues on IE right now. I'm sure that it will look exact 100% like how it look on Safari, Chrome and firefox . I'm looking for Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(362 Αξιολογήσεις)
7.4

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €26 για αυτή τη δουλειά

emizentech

Dear Client, Greetings!! I am glad to submit a proposal for your Project. I have been engaged with Web Development and Web Designing. I have 5+ year experience with WordPress Development and Web Designing. I h Περισσότερα

€29 EUR σε 1 μέρα
(329 Αξιολογήσεις)
7.9
technovation1

Hi There, I can solve your wordpress background related problem efficiently. Message me in my personal message box so, we can discuss in detail. I am a wordpress expert and have over 6 years experience. I am Περισσότερα

€27 EUR σε 1 μέρα
(215 Αξιολογήσεις)
7.0
metaexcel

A proposal has not yet been provided

€30 EUR σε 1 μέρα
(193 Αξιολογήσεις)
6.4
mfali420

we are professional designer and developers we have a great team full of experienced peoples Our recent work [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://m Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
6.3
saadrashad

i have checked it [login to view URL] add a new line and set background color and it will be ok i have hands on experience of css and ready to help you if u give me a chance. you can check reviews left for me to evalua Περισσότερα

€23 EUR σε 0 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.4
Aloknano

A proposal has not yet been provided

€30 EUR σε 0 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.4
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by getting another source and we having 30 + employee. We have ran into your ad and a Περισσότερα

€33 EUR σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to let u know that I'm an experienced Wordpress developer and I can Fix the Wordpress Background Problem for u as per your requirements in PHP, MySQL & HTML5 with Περισσότερα

€25 EUR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.1
shashankajal

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on Skype. I will give you update regarding your project after every two hours during pr Περισσότερα

€11 EUR σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.5
toseef3

Hi, I am experienced web developer having more then four year of experience in PHP, C#.net, CSS, HTML, Js, Mysql, MS sql, Blog Install, Website Design, Wordpress etc.I read the description and i am ready to start Περισσότερα

€27 EUR σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.6
santoshfree

Hi,I have gone through your requirement and interested to give professional solution as your [login to view URL]

€34 EUR σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.1
aleem18

[login to view URL] (Valley of Solution): Who We Are: We're web developers and management team to facilitate you after working on many projects we are now focusing only to develop website of various kinds of different Περισσότερα

€24 EUR σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
ealinutz

Propunerea nu a fost încă furnizată

€30 EUR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
Bethebee

Hello Sir, We have read and understood your requirement whatsoever explained. We think we are good to sign up with this project. We are Bethe Bee, a private limited company with 7 years of industry experience. We can Περισσότερα

€22 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
SkylineServes

A proposal has not yet been provided

€29 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.0