Σε Εξέλιξη

change woocommerce shop from 4 columns to 5 columns, theme x is used

Ανατέθηκε στον/στην:

wee493

I can start right now and deliver quickly. Let me know if you have any questions. Thanks, Josh Oakes

€20 EUR σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.7

20 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €24 γι' αυτή τη δουλειά

€21 EUR σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
6.3
ProExpertLancer

sir, I am ready to change woocommerce shop from 4 columns to 5 columns right away. I am familiar with x theme. Lets discuss more about the project?

€21 EUR σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
jinkhan888

ILM Techno Solution.Pvt.Ltd.India. [url removed, login to view] [url removed, login to view] About:- Welcome to ILM Techno Solutions Pvt. Ltd. clients ranging from Indian business giants to growing enterprises. As a d Περισσότερα

€21 EUR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
mvaqasuddin

hi there, how are you doing ? send me ftp details right away. I will start now and lets start the project. Thanks

€21 EUR σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.2
webbrains30

Hello I have 5+ year experience in web development. I can customise modules and make it 5 column now If you want to check quality please check my work before communication: (1) [url removed, login to view] Περισσότερα

€16 EUR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.8
ManuelValez88

Hello I can complete your task is a 1 hours task (maybe less) I'd need wp-admin or maybe ftp. looking forward

€15 EUR σε 0 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.1
radimosve

Hi, i can change your Woocommerce shop from 4 columns to 5 columns in next 15 - 20 mintues. Feel free to contact me

€18 EUR σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.7
shebkhan2007

Hi. Which theme you are using. i can finish this in a day Please let me know You can review my freelance profile for my portfolio [url removed, login to view] Regards Shahbaz

€21 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
leemitDE

Respected Employer I am very interested to work on this project. Work will be GUARANTEED for perfection and on time. I hope to hear back from you soon and I hope I can assist you with my work. Please do not hesitate Περισσότερα

€20 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
CoderField

Hi, I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. If any client want to get Περισσότερα

€21 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
ExpertRoyal

Dear Sir/Madam Take my respect. As a professional Web Designer & Wordpress Developer with 3 years experience i would like to request you highly to give me a chance to make my career. It will be a large pleasure to me Περισσότερα

€19 EUR σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
samair0

Ready to work for you . example work -> [url removed, login to view] -> www.chapalace.com-> www.diamondsmirror.com-> www.mapvastu.com-> [url removed, login to view] i will not charge money if you don't satisfy. In case you need mo Περισσότερα

€21 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
mightysemiuh

Hi, I'm Sem, a UK based full stack developer. After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this task. I am 5-star frontend/backend expert here at freelancer.com. I had many similar t Περισσότερα

€20 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
webxtechin

Hi! I am Expert in WORDPRESS,PHP,MYSQL,HTML5-HTML,JAVASCRIPT,CSS,AJAX etc..... I have 5+yr experience in developing as well as designing field... I can do this work easily and quickly Now..... Thankyou wait Περισσότερα

€16 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.0
bccrashedul

Hello, Thanks for the opportunity. I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I would like to tell you that I have a very strong experience of more than 5+ years Περισσότερα

€15 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.9
€19 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
chrisjackson3

How are you? Dear sir. I read your job with interest and this is very easy for me. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Detailed Oriented and Professional web develo Περισσότερα

€20 EUR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
hirok87

Hello, I'm an experienced web developer. I'm interested this job & I can complete this job within only few hours. If you are interested then I will start this job now. I want to increase my profile review & prove my Περισσότερα

€19 EUR σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
FruitionTech

Hi, I have worked on similar projects in the past and can complete this comfortably. Thanks, Narasimha

€21 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bharatwhizbang

Hi Yes after go through your job description I am very much sure that I can complete work as per your requirements.I assure you that I will provide you quality work and within the decided time frame and budget. Ple Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0