Κλειστό

Build an online check list for users

Hello,

From our clients, we need several forms and documents.

We need a platform where the client can log in and see what has been done and what is missing. (Example of display on the attached files)

The client should be able to edit what he has already upload/fill up.

We usually ask them to fill up 1 to 3 forms with name, address, email, photo uploading, ID uploading, Date of birth, preferences....

According to their profile, we can have just one form combining the info we need to have them so we don't repeat Name/DOB/Email 3 times in the 3 forms.

We ask them to attach a video.

We ask them to join an FB group (A box to tick confirming it is done by them or us).

We ask them to join a Whatsapp group ... (A box to tick confirming it is done by them or us).

The user log in and reaches the dashboard.

Click on a page/tab, let's say "Check List"

Then he sees what is left

What he has already done...

And when all is done, all the list is green.

Missing parts in Red.

What is not completed/correct in Orange.

We need to be able to export the data in XLS.

And able to export in a PDF the data we need. (For example the ability to import just the name, DOB, preference and the photo to be displayed in the PDF and not just an URL link...).

We use Wordpress and this can be integrated in WP.

Thank you.

- Each required form/Info/file, we need to mention a due date. (The due date should be automatic, for example, if we set up the date of the project as 01 Jan 2019, each file/form/info will display automaticaly the due date according to the project date. Like File to be uploaded -60 days from departure, Form: "Already due", Passport: -45 days... We can clarify the deadlines with the awardee.

Ικανότητες: WordPress

Περισσότερα: Online form filling from home, request build online form project, php check online invisible yahoo users, online checklist maker, make printable checklist online, create a checklist in word, free checklist, best online list maker, free checklist template, printable checklist, cute list maker, css, html, website design, wordpress, online job application web form, build online text based game php, build mlm genealogy source code form, list users irc, online offline status users php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Paris, France

Ταυτότητα Εργασίας: #15202070

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $193 για αυτή τη δουλειά

webqueue

Hi, I have read the description, but still I need to clarify lot of things. If you can please pm me as I would like to discuss with you. Relevant Skills and Experience OUR DEVELOPED RECENT WORDPRSS SITE LINKS: http Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
8.1
enovtec

Hey..!! I had read your project description and i m interested to work with you and i will do all the things which you required for this project with 100% rate of quality. Relevant Skills and Experience I have a team Περισσότερα

$165 USD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.0
$266 USD σε 7 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.1
chapter19vw

I can easily create this platform for users in which they will be able to fill forms, check their filled details, upload files and videos. I will also make it possible for you to export data in XLS. Relevant Skills an Περισσότερα

$421 USD σε 5 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.6
KESHAVINFOTECH

Hi There, I have checked your detailed description and got the overall idea about system flow. Can you please share all forms and required documents so I can define scope, cost and timeline. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$205 USD σε 12 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.5
$250 USD σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.7
extreamcode

HI Sir/Madam, I can assist you with "Build an online check list for users", I have experience working with "similar Development". Let's have a quick chat to discuss it further. Relevant Skills and Experience I have b Περισσότερα

$246 USD σε 11 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
$250 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
technovicinity

I have gone through your requirements and got a good idea on the requirement. We are a team with expert developer and great designer to provide you the best experience. Relevant Skills and Experience We are a team of Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.7
diastark

Hi , I read your project , and interested so much . I will be glad to have discussion with you and suggest to make your project more unique . Relevant Skills and Experience Have 11+ yrs experience of web develop Περισσότερα

$263 USD σε 15 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
5.8
aarvtech

Hi There, I am very much confident to do this job as I have more than 6+ years of strong experience in PHP, Wordpress, Wordpress theme and plugin development. Relevant Skills and Experience Skills: PHP, Wordpress, HT Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.5
imphasys

I have understood your requirement and I am much interested to assist you on the development of your Project with fulfilling all of and elegantly. Relevant Skills and Experience I have a complete knowledge of and exp Περισσότερα

$350 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.9
archnasahi

Hello, Kindly have a look my similar work done: Wordpress: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience I have Excellent skil Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
durgesh8527

HelIo Employer, I gone through the project detail, I understood the requirement. I have some questions now lest discuss on chat. Relevant Skills and Experience I have 8 years experience in Web Design & Development. De Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
Dinfo12

We are expert in developing online store and websites. Will create a fully professional looking, fully responsive project for you. 100% QUALITY Result & ON TIME. Relevant Skills and Experience Wordpress, Woocommerce, Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
$155 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
hawkscodeaus

having 7+ years of experience in WordPress development and designing Relevant Skills and Experience WordPress, PHP*(Laravel, ASP.net, C#, YII, CakePHP, Codeigniter), HTML*,CSS, MySQL, Ms-SQL,Twitter BootStrap, Mongo D Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
khurramali0179

A proposal has not yet been provided

$198 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8