Σε Εξέλιξη

Block selected search keywords

Im hoping this will be a 2 second job.

I have a location search on my site. It brings up results based on pre-set post-codes, but if a postcode outside the area is used, then the sitr brings up all restaurants.

So basically i want a block, so if the postcode isnt on the list, the customer will just get a error page.

Ικανότητες: MySQL, Shopify, Διαχείριση Συστήματος, WordPress

Περισσότερα: block websites containing certain words, can you block google searches, block words, how to block words on safari, keyword blocking list, how to block keywords on google chrome, how to block keywords on google chrome android, how to block certain words from being searched on youtube, mysql search keywords, search keywords within complete pdf file, search keywords url javascript, search keywords twitter auto follow, search keywords mysql, dms joomla search keywords, search keywords html bash, search keywords text, search keywords unix script, php mysql search keywords, search keywords php files, dynamic url generating googlw search keywords

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Bridgend, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #17353239

Ανατέθηκε στον:

CFinger

I have done many website searches before and I believe that this will be like you said, a 10 minute project. I do need more information, so please send me message and then I can start right away. Thanks, Caleb

£12 GBP σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £17 για αυτή τη δουλειά

£20 GBP σε 1 μέρα
(139 Αξιολογήσεις)
6.2
bjrupani

Hello hiring member i am bhavika i have 2.5+years experience in php ,laravel ,ajax,jquery ,javscript Relevant Skills and Experience htmlm ,css js bootstrap so i can strat it now so please give me chance to serve you t Περισσότερα

£18 GBP σε 0 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.5
configtechnolabs

Hi I can display error if search keyword is not in selected group. Please share me details. I will do it right now. Thanks Relevant Skills and Experience I have 10 years experience in wordpress. Proposed Milestones £ Περισσότερα

£24 GBP σε 0 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.8
michealperfect

Hello! friend.I read your requirement about project.I can handle this project.I will provide you better service than others. Relevant Skills and Experience i have more than 8 years experience in this fields. Proposed Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(86 Αξιολογήσεις)
5.9
karand

Hi there, I have read your project description and understand perfectly what need's to be done. Please Feel free to ask the question before awarding project. Relevant Skills and Experience Quick easy job for me. Pro Περισσότερα

£15 GBP σε 1 μέρα
(167 Αξιολογήσεις)
5.5
£18 GBP σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
sitwebsolution

Hello Sir/Madam, I have read your project details and i have a proposal for you.I would like to tell you that i have some developers and designers who are well skilled and experienced for your proj Περισσότερα

£13 GBP σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
£18 GBP σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
webtalentgirl

Hi, greetings! To do your job, we should use google API. I have similar experience with yours. I can start right now. Looking forward to have a opportunity to work with you. All the best, Relevant Skills and Exp Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.3
£18 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£14 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£18 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0