Ολοκληρωμένο

Accordion in dropdown menu mobile wordpress

Change the menu on mobile to a accordion dropdown menu. By clickon on "information" as you can see in the picture, the next menu need to show.

Ικανότητες: CSS, Javascript, WordPress

Περισσότερα: need app will picture tell information, add mobile menu wordpress, add mobile menu wordpress theme, mobile phone dropdown menu, mobile friendly dropdown menu, accordion picture menu, wordpress sidebar menu dropdown, wordpress theme free dropdown menu, wordpress template create dropdown menu, wordpress edit css dropdown menu

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 15 αξιολογήσεις ) AMSTERDAM, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #8084050

Ανατέθηκε στον:

trivediinfo

Hello, I have seen your project for Accordion in dropdown menu mobile wordpress. I have 5+ year experience in, - PHP/MySql - CSS3/HTML5 - Ajax/jQuery/javascript - Wordpress/Responsive I am doing fulltime Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.6

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $30 για αυτή τη δουλειά

puneetjaini

Hi, I'm a Wordpress Guru and I can do this job efficiently. Over years of experience in developing website's, done more than 1000 projects successfully on this site itself. You should check my profile, for employer r Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(547 Αξιολογήσεις)
7.5
hunterboss

Dear mate I checked your attachment file. if you want this accordion and toggle effect. let me adjust for you. This type of effect are much better in mobile [ but you are showing on desktop layout in attach file Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.7
pixelke

Hello, I would be interested in helping you with your project. I've checked the attached image and I see what you need. I would suggest using a javascript approach. You wordpress site probably loads the necessary ja Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
6.3
prashushinde9

========Please Don't award this project to us without discussing this project in detail=========== Hello Greetings of the Day! We have gone through your project description and would like to apply for this job po Περισσότερα

$53 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.8
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
HiFiDesigner

I have seen the image, I can do this the same like red "want" image. I am expert in wordpress developement and customization. I am available to start this job right now. Please have a look at my wordpress create Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.4
submitbuzzz

Hi Thanks for posting this requirement. We are, India based website design & development company since 5 years effectively deliver and concentrate in high quality design & development. If you're looking for an aw Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
ravinder246

Please check this website [login to view URL] not exact similar as your requirement in screenshot but I can do this work very well. when we click on "information" then we will get categories(sub-menus) in Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
pramodv

I have 10+ years experience of software development using Foxpro2.6(dos), Visual Foxpro 6 & 9, SQL Server 2000,2005,2008, C#, ASP.Net, MVC, Crystal Reports, MySql etc. I have also very good experience in web develo Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
CrystalView

Hello I will do this in less then 2 working days. Let me know if you need to check my past finished work before starting with this work. kindly come to chat in order to communicate more about project.

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
TechTraf

hello, I can solve your accordion drop down menu issue immediately .please can you provide your website URL. If you have any query, please do write back to me . I will respond you very Quickly . Awaiting your v Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
techexplore

Give me s task. Within 1 hour,I will deliver with fixed page. Thats the promise. You can check my ability.

$14 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.8
TrongThang

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
codeops3305

Hello, Thanks for the opportunity to bid on your project. With my coding experience, I can code this menu for you quickly, efficiently and professionally. All revisions (within reason) are included in this pric Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0