Κλειστό

Write up and explain about Selected Topics in Regression

Explain in detail and present about selected topics in regression.

Should know how to :

. apply OLS on the model and assess the regression results. Comment on the signs

and significance of the coefficients and also the goodness of fit of the model.

. Interpret the residual plot and comment on the adequacy of the model.

. Perform a restricted F test to determine the two explanatory variables, interest rate and price level

. Interpret the regression results to answer questions

. Use Data to discuss is consequences

Ικανότητες: Αναλύσεις, Επιχειρηματική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Συγγραφή, Word

Περισσότερα: construct and explain a contingency model with no more than five variables explaining how volkswagen came to experience this fir, write report different topics, write kannada article topics, selected topics seo, write article management topics, write articles following topics, write articles medical topics, write adult content topics, explain selected testing constraints, write article microbiology topics, write articles different topics, write javascript article topics, write articles niche topics, write word apa format describing structure business model culture provide justification selected element explain choice impact b, write essay suggested length pages describing teacher students perform activities, explain results panel regression stata, mincerian wage regression control variables, explain results panel regression, explain stata regression, statistics regression explain education, free forms write articles diferent topics

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 8 αξιολογήσεις ) singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #14878283

28 freelancers are bidding on average $234 for this job

$200 SGD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
$257 SGD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.0
tadinadg

I am well versed for this task. Can do the task in any of the software excel or spss or even R

$77 SGD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
$200 SGD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
samin59

I have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like Engineering, Management Sciences, LAW, Medical, SOCIAL Sciences, and Computer Sciences. Relevant Skills and Experience I am extremely go Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.9
anchal5335

I have Masters degree in Economics and Statistics. I also have 1.5 years of professional experience working as a Quantitative Analyst (in the field of EconometricsStatistics). As a part of the firm I have handled large Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
CreativeWords67

"Hi, I am the passionate, creative, and committed ghostwriter you are looking for—a true professional. Hiring the right ghostwriter or editor for your project is a big decision and I never forget that. Regardless o Περισσότερα

$80 SGD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
$2468 SGD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
$155 SGD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.6
cyash61

We are an analytics consulting firm based in Mumbai. We will have an analyst and a lead assigned to the project and the delivery shall be 15 days from the date of awarding. [login to view URL] Relevant Skills and Περισσότερα

$300 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
KreativeTeam

I have reviewed your project requirements and I am 100% confident I can do this project perfectly Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience i Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.7
raheelakhurshid

A professional statistical analyst seeking opportunity to provide highest quality services in the following areas of Statistics and Econometric. Looking for outstanding opportunities to apply my academic credentials co Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
$36 SGD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
mayanktalwar3

You need help with OLS regression. Relevant Skills and Experience I am an MBA and CFA with a 4.5 years of work-experience where I dealt with OLS models- multivariate, bivariate, logistic models, etc. Proposed Milest Περισσότερα

$155 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.4
revival786

. Relevant Skills and Experience Hi, I am a professional writer. I am highly interested in your project. Please PM to discuss. Samples available upon request. Revival My Portfolio & Reviews: [login to view URL] Περισσότερα

$99 SGD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
shaheen23

Hello, Greetings for the Day. As per your project description you want a Write up and explain about Selected Topics in Regression Relevant Skills and Experience 4 years Proposed Milestones $31 SGD - Write up and ex Περισσότερα

$31 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
MarilynSmith90

I'm a full-time ONE-MAN-TEAM Content Writer who provides an UNREASONABLE QUALITY for a REASONABLE PRICE. Relevant Skills and Experience I with my proven qualification and awesome writing skills am always on hand to de Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
adityakhanna

A proposal has not yet been provided

$110 SGD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rku55a3d5d2dc35d

Have thorough knowledge of what is being asked of me. Relevant Skills and Experience R programming,Statistical Knowledge Proposed Milestones $100 SGD - Apply OLS and interpret the result $55 SGD - Perform F test and Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0