Σε Εξέλιξη

netmeeting solution

netmeeting callto 'nickname' not 'ip'

if you know howto, please leave a message

Ικανότητες: Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: netmeeting solution, windows callto, callto windows, tsangsiryoyo, callto, ip solution, howto

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) las vegas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #56431