Κλειστό

RETAIL EMPLOYEE TRACKER APP

EMPLOYEE TRACKING APP

INDIVIAL LOGIN

TO TRACK STAFF DAILY ACCITIVES

TO ASIGN STAFF WITH TO DO LIST

STOCK REQUEST

QUESTIONAIRE FORMS

MANAGER TO SCORE STAFF PERFORMANCE

TO TRACK SALES AND AVG SALES

MANAGE

STAFF ATTENDACE

STAFF LEAVE

STAFF SHIFTS

BACKEND

ANALYTICS

TOTAL REPORTING

Ικανότητες: Windows Mobile, Android

About the Client:
( 2 αξιολογήσεις ) durban, South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #32627809

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $609 για αυτή τη δουλειά

(64 Αξιολογήσεις)
7.8
Julian29

Hi there! You need to build a RETAIL EMPLOYEE TRACKER APP, As per your project need, I can build your project more efficient with my knowledge and experience. I'm looking to work with you and I'm very sure that you'll Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.9
(59 Αξιολογήσεις)
7.1
kdsighappsol

Hi, I have seen your project post as you need *** RETAIL EMPLOYEE TRACKER APP *** .According your need i can able to make your application. I have 6 years of experienced on mobile application. (Android ) and App a Περισσότερα

$394 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.1
(71 Αξιολογήσεις)
7.5
omsoftware

Hello, I have gone through your requirement and understand your requirement for an Android developer to develop EMPLOYEE TRACKING APP. As we are an experienced team of Website and Mobile app development we can definit Περισσότερα

$1500 USD σε 25 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.7
(44 Αξιολογήσεις)
6.4
(33 Αξιολογήσεις)
6.5
caroldata

Hello There, Have a good day, I would like to be considered for your job position. I’m a Software Developer with a strong background team for developing android, web applications, SEO & Social media marketing. I can t Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.4
(41 Αξιολογήσεις)
6.5
(40 Αξιολογήσεις)
6.6
(25 Αξιολογήσεις)
6.3
mobiappsoftware

Hello, Hope you are well there! I am checked your requirement so i will develop your employee tracking application for staff employees and web admin panel for super administrator. I have ready application and web a Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.1
(44 Αξιολογήσεις)
5.9
ITServices24y7

HI, You need " RETAIL EMPLOYEE TRACKER APP" I am full-time available for work with 6+ years of experience in mobile app designing and development, I can design and develop your project more efficient with my knowledge Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.0
codemeg

Hello, I have checked your project description that you are looking to develop an app for android and iOS both. I am sure my experience as an Android and iOS developer for more than 4 years can help you to create a ful Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.8
tonybhsl

Hello, We have checked your project description that you are looking to develop an app for android and iOS both. We are sure our experience as an Android and iOS developer for more than 13+ years can help you to create Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.7
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
(21 Αξιολογήσεις)
5.8
creativeappdev

Hey Dear, Hope you are doing good. We will develop this Employee tracking app. I would love to serve you with the best of services. Feel free to contact me :) so I can take more requirements from you and ask questions Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0