Κλειστό

Build me a apps

72 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2502 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

>>Can make an app for you. >>Can start immediately once you hire me. Hello, -- I am pretty confident to make an app as per your requirements. **6+ years' experience in "Mobile APP Developer" have developed 300+ APPs ( Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(915 Αξιολογήσεις)
9.5
winmaclin

Hello, We are a team of expert MOBILE APP(iOS/Android - Native & Cross-platform) DESIGNERS/DEVELOPERS and we have designed/developed a wide range of apps in the past with positive client feedback. So, We can def Περισσότερα

$3000 USD σε 50 μέρες
(1028 Αξιολογήσεις)
9.8
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 8 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: I have gone through your Περισσότερα

$2190 USD σε 20 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
9.3
owebest

Hi, Greetings! I've read your description and understood all the requirements that you mentioned. and understood that you are looking for expert developer to develop application for a product which is perfectly fine Περισσότερα

$2500 USD σε 23 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
9.1
esolzsales

Hello, Can you please let me know what is the purpose of the App? and on which platform the app will be developed? Would love to know if you have any reference in your mind. Let's have a 1-1 chat in the Freelancer me Περισσότερα

$4000 USD σε 52 μέρες
(330 Αξιολογήσεις)
9.3
ukroficer

Hello! My name is Roman and I run the Webcapitan team, based in Ukraine. We can do a wonderful app for you. let’s discuss your project in the chat. I want you to pay attention to that we have 100% completed projec Περισσότερα

$5000 USD σε 7 μέρες
(281 Αξιολογήσεις)
8.8
mukes1986

Hello There, Thanks for sharing requirements. We have developed 300+ mobile apps worldwide and have 45+ developers team in IOS and Android App Development. We provide daily work updates and 2 times video updates in Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
9.3
SRajpurohit

"Techno Source Web PVT LTD" is a Leading Software development company since 2012. Hello There, Hope you are doing great! I would surely assist you in this project. If feasible, can you please provide me Pro Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
9.1
leadconcept

Hi there, I have read initial details but would you please share more detailed requirements of your App or write it down high level features with bullet points in a document? You can also share similar example App, so Περισσότερα

$2250 USD σε 60 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
8.8
monitrix

Hi, Please share the detail requirements, will give you up to standard work within time as per your need, moreover you can visit my profile and check my rating Ping me! Let's discuss and proceed further Th@nks

$2250 USD σε 35 μέρες
(461 Αξιολογήσεις)
9.0
r4rony

Hello, Greetings! Similar Work Samples: [login to view URL] [login to view URL] I have gone through the job and we Περισσότερα

$3000 USD σε 75 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
8.5
tarunmehan

A. Can you please list out the features that you want in your application? B. Do you have an existing back-end or databases or wire-frame ready with you? C. Do you have any reference app for the look and feel you nee Περισσότερα

$2830 USD σε 30 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
8.3
amitorada

Hi I have more than 5 years of great experience in mobile application development on Android and iOS platforms using kotlin, objective-c, swift programming language, and SQLite database. Kindly refer the below link o Περισσότερα

$5000 USD σε 75 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
8.5
sphinxsolution

Hello, I hope you are doing great After carefully reading your project description, we are writing to you as we are very confident to fulfill your requirement which is to build an application. We are Sphinx solution Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
8.6
omairusaf

Hi, I am an experienced mobile app developer dedicated to offer cutting edge mobile apps equipped with robust and interactive interface features. I have a proven tack of creating complex and most critical apps with su Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.2
vasundhara19

Respected Sir, I have seen your post and you want to make both Android and iOS mobile applications. We have 6+ years of experience team in mobile application development on Android and iOS platforms using kotlin, objec Περισσότερα

$4500 USD σε 55 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.3
MobiStudioz

Hello I read the job post, please check our work understanding, if it sounds good, let us discuss it in more detail. ►►Email Letter -Mobile Product Snack App Development. ►►Kindly communicate with us so that we can Περισσότερα

$4000 USD σε 40 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
8.0
xtreemsolution

Hello, Greetings from XtreemSolution ! We wish to express our genuine interest and expertise to be associated with you. We would like to mention that we are an in-house team of professionals having experience of ove Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
8.1
mitss

Hello We are more than 7 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [login to view URL] me your IOS/Android app requirement document & chec Περισσότερα

$2250 USD σε 30 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.0
onlineshine

We have already developed & successfully delivered many Mobile apps for various clients in the past. Hence we can develop high quality product for less price as per your requirements. Also, we offer Free Maintenance & Περισσότερα

$1500 USD σε 24 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
8.8