Κλειστό

I would like to hire a Website Designer

12 freelancers are bidding on average $147 for this job

narmadatech

HI there, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands o Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
8.0
jxsarwar

Hi, I can design you the site you need in few days. I've 7 years of experience with website design and development. I can develop the site as well once you approve the design. Take a look at following to see few of Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
7.2
fennel

HI Happy Greetings, I am really willing to work with you. Total Exp. 8 years and completed more than 500 projects, 100+ Reviews, 96% Completed Projects, 96% On time on Freelancer. -------------------------- Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.2
kulization

Hi, Based on my expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. I have completed 300 websites in my career. Some of the website from my portfol Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
6.8
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.9
aswani11

Greetings! My name is Aswani and I am an expert in web development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I believe my skills are a match for your project. I have a good grasp of Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
Orko30

Hello There, Greetings!! This is Galib and I have been working as a graphic designer since 2013. I just saw your job posting and I believe I am the best match for this position. I can help you with my talent and hard Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
createdlink

Hi, I have read and understood the requirement of your project. My price includes a FREE 1 yr of web hosting and FREE 1 yr of domain already. >Unlimited pages and blog posts >Unlimited space for files and Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adobe24816

​​ ​​Hello, dear honorable sir, I am the freelancer and one of the web developers whom you can trust here and have completed over hundred projects successfully with your blessing. I develop websites using HTML, CSS, Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
christophertesta

what is the description of the job?

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elamaecc

Hi, I hope this message finds you well. I would be glad to be your web designer. I help businesses grow as I put effort every project I do. I also make sure to satisfy what clients want and need. I would like to giv Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0