Ακυρώθηκε

Website Edits and Implementation

I have a website that is about 95% complete. This is NOT BUILDING A WEBSITE FROM SCRATCH!

There are a few items that need to be completed and edited.

1.) CSS coding to change images on pages.

2.) Online form needs finalization and edits (update telephone information).

3.) Upload to server and install database.

4.) Create an online form to capture contact data: Name, phone and email address and Post to database.

5.) Create a page to connect to tripadvisor, yelp, google and facebook with their APIs to get "Review Information" for a user and display on a webpage.

I want the website form created as JSP pages.

Please provided me specific information about your experience in deploying Jave EE websites.

Ικανότητες: CSS, HTML, Java, JSP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: PHP Graphic Design 6 Website Design 5 HTML 5 Software Architecture 4 Salesforce.com 4 CSS 3 PSD to HTML 3 MySQL 3 iPhone 2 Andro, Company Name & Logo, Name of Person, Job Title, Office Phone, Fax, Cell Phone, Email Address, Website, SDVOSB, collect phone email address website, web development implementation, what is website implementation, website implementation process, website implementation plan template, website implementation definition, website implementation plan, website design and implementation, implementation of website project, java, css, html, website design, jsp, company data name number email website excel, implementation company website, whmcs implementation hosting website, website cms implementation

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Madison, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17172698

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $138 για αυτή τη δουλειά

spiretech

Hello Greeting Of the day!! I can help you for sure to work on wordpress website edits uploading to server and adding contact form page Let’s discuss a little My web and mobile portfolio [login to view URL] Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
10.0
sanjay2004

Hello, My understanding for the project is you are looking out to have few modifications to your website. We have extensive expertise at website development and can help you with this regard. We assure you clean an Περισσότερα

$301 USD σε 7 μέρες
(1192 Αξιολογήσεις)
10.0
idragon712

Thanks for visiting my profile. I have got 7+ years of rich experiences in Mobile/Web Development and able to work full-time for you. 100% Implementation of specification, Fast communication, Kindness, Correct Design Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.4
$221 USD σε 3 μέρες
(388 Αξιολογήσεις)
7.4
$100 USD σε 4 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.9
superwanchiu

Hi , how are you? I saw your project description carefully. I am very interested in your project discretion carefully. I can build your website surely and complete your project in a short time. I am ready to start Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.7
khanhhuyna

Hi there, I’m really serious with your project. I and my team have been working on Wordpress, PHP, HTML for a long time and confident with the project that you've provided. I am sure that we'll do it with highest qua Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.3
khangcnttit92

Hi . It is springboot or servelet , jsp ? I have more than 6 year for javaEE so I can do it for you . thanks you

$50 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.5
Codeitsmarts

I have developed a number of complicated projects related with all of my above mentioned expertise and won the trust of all of my [login to view URL],I have worked on a number of built-in WordPress plugins & API’s and can man Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
ITCristRo

how are you,sir? I am a ultimate developer who has rich experience in this field. If you contact me, you and i will all be happy. Thank you for your reply in advance. Website Edits and Implementation CSS, HTML, Java Περισσότερα

$155 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
happyday2008drea

I have reviewed the 5 tasks you listed. I am very experienced in JSP, Structs Framework and Responsive Frontend. If you are interesting in me, I will complete your site perfectly as you required. I can start wor Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
lightingdavid

Hello. I have good skills in CSS, HTML, Java, JSP, Website Design. I'll do my best for completing your site perfectly. Contact me please. Thanks...................................................................... Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.7
yingji0504

Hello. I am a professional Web developer. I have more than 5+ years of experience in web develop. I have three years of hands-on experience efficiently building websites using modern wordpress, html, css, php and mys Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
iweblane

Hello... We are iWeblane Softwares, We have read your project description and can see the requirements. We can do Website Edits and Implementation, according to the project description and given points. Please come Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.7
digitalyzers

Hello, I can help you to develop your website as per your all requirements. I am having 6+ years of experience in designing, developing, customizing eCommerce websites. Good working experience in customizing API, mo Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
MikeKo815

Hi I know what you want exactly. My skills match with your project requirement perfectly. I have some deep experience in web develop and I can work for you full time. - I have rich experience in HTML, CSS and Java Περισσότερα

$188 USD σε 4 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
mingqiao

Hello. I have worked for 7 years in a big software company and now I'm working as a freelancer. I have a lot of experience website design and website development using php based framwork such as codeigniter, laravel Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
FreeXXM

Hello I have reviewed your job description carefully, I think this job is best fit to me. I am a senior web developer with 10+ years of experience of developing web projects such as MEAN stack apps, Wordpress theme Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
bharatchhajer

I have over 11 years of working experience in IT field using Java, JEE, Web Service, Networking, Multi-threading, Cloud like GCP and Azure, Spring, Hibernate, Databases and web technologies. I assure quality and quick Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
chengguo0719

Hi, My name is ChengGuo and I am an experienced web developer with 5 years' experiences. I have read you job description and have a great interest to your project as I fell confident I can meet your requirements. I h Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0