Ολοκληρωμένο

Shopify Store Theme Copying Project For Raju M.

Ανατέθηκε στον:

mondalraju592

Hello, I am an experienced Shopify developer and I have five years of experience. If you award this project to me then I will give you 100% assistance. Thank you

$45 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $141 για αυτή τη δουλειά

$155 USD σε 3 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.2
kavishjaiswal001

Hello Sir I have reviewed your job posting regarding "Copying Shopify Theme", Glad to inform that, I have the skills and expertise to develop/design your Shopify website with attractive UI/UX and it would be responsi Περισσότερα

$172 USD σε 2 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
7.0
expertshopify

Hey! My name is Nirab. I'm a Shopify ecommerce expert, certified by Shopify themselves! I would love to help you with your project and development needs. I'm fast, reliable and affordable. My dedication to client su Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.3
ferozstk

Hello, After reading your project details I believe I'm suitable for this project. As I'm expert on this kind of project with more than 5 years experience. Please feel free to contact me. I am looking forward Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
Barrybk

I can copy the theme and make it as it [login to view URL] ping me a message so that we can discuss features of the site. Regards, Barry

$111 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
djairathbhalla

Hello Sir, Greetings! I have reviewed your job description and I am quite sure that I will do this project effectively. I have 6 +years experience in the website development and I will give the Top Notch quality Περισσότερα

$133 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.4
chaurasiashivam

Hello, We have a deep expertise and 30+ resources to execute the project and we have a 10 years of experience in various technologies and languages and we are very clear and fast communication with client. And we ha Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$144 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0