Κλειστό

Python Django mysql - website for small health care system case study

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $174 για αυτή τη δουλειά

$277 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.1
hawkscodeaus

I have 7+ years in database - python software development wit very good experience. Relevant Skills and Experience I am good in Django, HTML, MySQL, Python, Website Design Proposed Milestones $200 USD - Cost

$200 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.8
pkbsdmp

I am a python developer having 6 + experience in IT industry. I am expert in: * Python, Web Development (Django, Flask) * CSS, HTML5, Javascript, AJAX, JQuery, Bootstrap Relevant Skills and Experience * Database Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.3
$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.5
protovosolutions

Hi there, I'm happy to help you with case study based website for querying a healthcare service databases. Could you please share more insight on this? currently doing Django HRS [login to view URL] Relevant Skills Περισσότερα

$277 USD σε 15 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.6
snippetbucket

Hello, Had done django base insurance crm solution, django secured admin and front-end system. Already done django MySQL strong production and also database uses sqllite and PostgreSQL too. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.7
guptaabhinav

Expert python developer with experience of over 100 projects. I have more than 5 years of experience in Python. Contact me to discuss this further. Thanks

$222 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
pauldic

Can you Please give us the opportunity to server you on this project Relevant Skills and Experience Django, HTML, MySQL, Python, Website Design Proposed Milestones $140 USD - I will re-define this after discussion

$140 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.6
stefanache

Hello, Relevant Skills and Experience Please more details about your project Proposed Milestones $155 USD - will be adapted by your needs Thanks.

$155 USD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
Shikha510

According to the job description, you need a developer to create a website for case study. I have the ability to create an amazing and responsive website for you. Relevant Skills and Experience PYTHON:- Chatbot link:- Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
sig394

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
sbijum88

Hi there, I can make a responsive website for you as per the requirement, please consider. Thanks, Bijumon Relevant Skills and Experience Five years experience with django Proposed Milestones $155 USD - final

$155 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
origami07

Django + MySQL for case study around healthcare Relevant Skills and Experience Python Django Web Hosting Web Services Database - MySQL, PostgreSQL, MongoDB User Interface Proposed Milestones $200 USD - website

$200 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
luis12357

Hi, I like to work in this project, then I want to know more details about it. I offer seriousness, responsibility, confidence and confidence. Relevant Skills and Experience I'm experienced with Django (from 1.8 to 1. Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
weiwanga87

Thank you for your job posting. I have rich experience on handling healthcare service. Can you tell me in detail about this project? Regards. Relevant Skills and Experience HTML, PHP, CSS, Proposed Milestones $155 US Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
coriandercode

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
RobertRajC

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
$45 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6