Κλειστό

Python Django mysql - website for small health care system case study

40 freelancers are bidding on average $169 for this job

hawkscodeaus

I have 7+ years in database - python software development wit very good experience. Relevant Skills and Experience I am good in Django, HTML, MySQL, Python, Website Design Proposed Milestones $200 USD - Cost

$200 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.2
$277 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.2
$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.5
guptaabhinav

Expert python developer with experience of over 100 projects. I have more than 5 years of experience in Python. Contact me to discuss this further. Thanks

$222 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.4
pkbsdmp

I am a python developer having 6 + experience in IT industry. I am expert in: * Python, Web Development (Django, Flask) * CSS, HTML5, Javascript, AJAX, JQuery, Bootstrap Relevant Skills and Experience * Database Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
snippetbucket

Hello, Had done django base insurance crm solution, django secured admin and front-end system. Already done django MySQL strong production and also database uses sqllite and PostgreSQL too. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
protovosolutions

Hi there, I'm happy to help you with case study based website for querying a healthcare service databases. Could you please share more insight on this? currently doing Django HRS [url removed, login to view] Relevant Skills Περισσότερα

$277 USD σε 15 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
stefanache

Hello, Relevant Skills and Experience Please more details about your project Proposed Milestones $155 USD - will be adapted by your needs Thanks.

$155 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
sig394

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
sbijum88

Hi there, I can make a responsive website for you as per the requirement, please consider. Thanks, Bijumon Relevant Skills and Experience Five years experience with django Proposed Milestones $155 USD - final

$155 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
origami07

Django + MySQL for case study around healthcare Relevant Skills and Experience Python Django Web Hosting Web Services Database - MySQL, PostgreSQL, MongoDB User Interface Proposed Milestones $200 USD - website

$200 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
pauldic

Can you Please give us the opportunity to server you on this project Relevant Skills and Experience Django, HTML, MySQL, Python, Website Design Proposed Milestones $140 USD - I will re-define this after discussion

$140 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.5
coriandercode

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
$45 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
Codingtech1

Hi, I have gone check your projects descriptions so I can do it perfectly. I have completed lot of projects with Python, Django, PHP which is related to your projects descriptions. Relevant Skills and Experience Talen Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.6
pspsy726111

Hi I have built many websites using several kinds of languages and frameworks from scratch so DB design is no problem. I hope we have a share with your task. Relevant Skills and Experience Totally wonderful full sta Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
sitacorp

Your listed requirements closely match my background and skills. Over the last 8 years, I have developed a wide range of complex web applications in Python. Relevant Skills and Experience My core competency lies in ba Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.2
luis12357

Hi, I like to work in this project, then I want to know more details about it. I offer seriousness, responsibility, confidence and confidence. Relevant Skills and Experience I'm experienced with Django (from 1.8 to 1. Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1