Ολοκληρωμένο

Make customized product page using the current WP Temp

I currently have a WordPress template which has a shopping cart. I want to customize the product pages in a way that I can add multiple products within 1 page.

To be more clear, I have various categories of products. I want a webpage for each and every category. Under each of these pages, there will be multiple options where the user can add to the cart based on the size and quantity.

Exact feature I need is attached.

Inbox for more information.

WordPress Template I am using is - [login to view URL]

Ικανότητες: HTML, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Περισσότερα: how to create template in wordpress step by step, wordpress page attributes template, wordpress page templates free, wordpress default page template, wordpress add page template, wordpress page template plugin, how to create template in wordpress tutorial, custom page template wordpress, http://www.whats593.com/wp-content/cache/1.html, xcart product detail page using ajax, product page template, wp ecommerce product page displaying, wp ecommerce product page, wp ecommerce google search product page, wp ecommerce edit product page code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Nugegoda, Sri Lanka

Ταυτότητα Εργασίας: #14923328

Ανατέθηκε στον:

$61 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.6

15 freelancers are bidding on average $152 for this job

rogerscott0

Hello, there! This is a piece of cake for me. I have checked your project description and will work with you surely so that you will be satisfied fully with my work. I'm a php expert and so will provide you the soluti Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
7.0
$155 USD σε 3 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.2
bijaya47

Hello Sir/Ma'am I have gone through the Project Specification. Definitely I have prior experience with similar requirement and customizations. Can we discuss more on this. Relevant Skills and Experience I am a devel Περισσότερα

$220 USD σε 10 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
6.9
raiakanksha49

A proposal has not yet been provided

$198 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.0
$100 USD σε 4 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.8
abdulghaffar11

Hi, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, PLEASE DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION. Thank You! Relevant Skills and Experience HTML, Website Design, WordPress P Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.1
malik0321

Hi I'm highly interested in this [login to view URL] communicate [login to view URL] sure you will be happy with my [login to view URL] to start now. Relevant Skills and Experience Wordpress ,WooCommerce, Product, Category generation, HTML5 , CSS , Περισσότερα

$144 USD σε 6 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
artistixeit

hello please check Wordpress- 1) [login to view URL] 2) [login to view URL] 3) [login to view URL] 4) [login to view URL] 5) [login to view URL] 6) http://skyelectr Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.4
Maestrophp

Hello [login to view URL] have closely analyzed your requirement and the its look pretty clear and interesting so far, it would be great if can discuss the same over chat to make it more clear and specific . Relevant Skills Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
musavirali

HI I can add multiple products in your product page. i can start right now. i can show all products categories in page Relevant Skills and Experience i have 3 years experience in wordpress and woo commerce i know onli Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
4.5
$222 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
sandeepweb

Hi, Thanks for job posting I can complete your project within 3 days Relevant Skills and Experience Working Knowledge: PHP,WordPress, HTML5, CSS3, Bootstrap,Payment gateway inregration and more My recent work: [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0