Ολοκληρωμένο

Landing page

Ανατέθηκε στον:

foyezullah71

Hello, I am a professional web developer. As I build your landing page with 100% satisfaction. Looking forward to an opportunity to work with you in the future. Regards, Foyez.

£80 GBP σε 2 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.6

95 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £134 για αυτή τη δουλειά

usatechsoft

Hi, i can design website with unique look& [login to view URL] website will be modern responsive to the point i am very confident to complete this job on high node with quality of work.i am available 10am-8pm usa time zon Περισσότερα

£236 GBP σε 7 μέρες
(247 Αξιολογήσεις)
8.2
raoasghar

Hi! Here is Muhammad, i reviewed job description and i will do responsive landing page for your website but i have some question's related to job, please let me know if you're able to discuss then let's start chat. Re Περισσότερα

£100 GBP σε 1 μέρα
(335 Αξιολογήσεις)
7.7
umar119

Hello, Greetings from Khuram! I'm an experienced web developer. I have more than 7 year experience in web development. I'm ready to develop landing page for you. I would like to assure you that you won't be disappoi Περισσότερα

£135 GBP σε 7 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
7.7
divyadhakecha1

Hi, i am only one who is read your project description. I am experienced and professional website designer & developers with passionate about delivering successful, efficient and winning web solutions for your busines Περισσότερα

£250 GBP σε 12 μέρες
(1030 Αξιολογήσεις)
7.8
Ideallsolution

Hello How are you? I am very interesting about your project. I am expert web design and development in "PHP, MySQL,Wordpress, WooCommerce, Shopify, React jQuery, PSD to HTML, Psd to CMS, bootstrap, material desi Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.9
Dezinestar

Hi, We can provide you a professional, Clean laid out and RESPONSIVE landing page with modern layout. Can you please share the details along with the reference. Visit some of our most recent web projects: http://mens Περισσότερα

£149 GBP σε 3 μέρες
(633 Αξιολογήσεις)
8.1
vamir

Dear Client, Nice to meet you in freelancer, Hope you feeling awesome on the blessing of God.I read your job description the requirement is inline of my skills. Please share landing page design how its look like..I am Περισσότερα

£100 GBP σε 2 μέρες
(671 Αξιολογήσεις)
8.2
liangjongai

**************** Hello, sir *************** I have red requirement of your project carefully. I am sure, I can help you well. I have great skills in website developing . I have already completed so many projects. And Περισσότερα

£135 GBP σε 2 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.9
khurramkhan33

Hello sir, I am full stack web developer and a graphic designer, working as freelancer since 2013. So interested to work on your project to build a professional and mobile friendly landing page using Wordpress. Pleas Περισσότερα

£198 GBP σε 3 μέρες
(342 Αξιολογήσεις)
7.8
Risalat1

Ready to work with you, could you please send me some more details about your project so we will estimate it accordingly....

£100 GBP σε 3 μέρες
(511 Αξιολογήσεις)
8.2
sulemanshahjahan

Hi there, I have gone through your project description where you mentioned you need landing page. I have been working as a website designer and developer for more than 5 years and my skills include HTML, CSS, JS, JQU Περισσότερα

£100 GBP σε 2 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
7.4
judyferrell3

Hello. I am a professional website developer and designer. I have rich experiences for Website Design, Wordrpess, PHP, HTML, CSS, Javascript..... You can check my experiences here: [login to view URL] http Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.4
writer075

Hi, I understand the requirements of this project and interested to discuss more in details to start working into it. I'll design and develop an appealing, clean, professional and responsive landing page for your comp Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.1
stt2design

I would be happy to design your website landing page. Highly experienced, very reliable and extremely easy to work with designer. Portfolio: [login to view URL]

£130 GBP σε 3 μέρες
(215 Αξιολογήσεις)
7.2
brianconey

Hello How are you https://www.freelancer.com/u/brianconey i have full time and I can start to work immediately Please contact me and do let us discuss about your project Thanks for your posting

£135 GBP σε 7 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.2
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can design and build a Professional and High Quality landing Page for your Website for you as per your [login to view URL] have a quick chat to d Περισσότερα

£90 GBP σε 15 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.4
urmi1

Hi, I did reviewed your project details . I believe that i will definitely meet your specification with my professional service. I am online store wordpress,WooCommerce ,eCommerce, Shopping cart , PHP, Ajax, CMS ,JQue Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
7.4
chetna4php

Dear Employer, I have gone through your requirement to design and develop a landing page for a website So I'm perfectly able to do this Job and I assure you that will give you quality work in less than anticipating t Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(335 Αξιολογήσεις)
7.3
babitabubu

Hi ready to build the landing page you need. Please tell me what category page you need and if you have any colour preference.

£135 GBP σε 1 μέρα
(243 Αξιολογήσεις)
7.2
a4logic

Hello, I am interested in your project. I am representing the team of professional developers. I believe our team can add value to your project for the following reasons: list the programs and skills of the team Περισσότερα

£135 GBP σε 7 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.9