Ολοκληρωμένο

Implement your portfolio

Ανατέθηκε στον:

$705 USD σε 5 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
8.0

55 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $544 για αυτή τη δουλειά

A2Design

Hello! We're a full-cycle team of 30+ web developers. We are very interested in developing your project and will be glad to assist you. We provide the whole package: project manager, front-end developer, back-end dev Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.7
graphicaa

Hello, Let us convert your Excel spreadsheet into HTML, CSS and JavaScript. Please message me and share the files. I prefer to check [login to view URL] data to be converted first and optimise my bid accordingly. Thanks Sathies

$500 USD σε 10 μέρες
(546 Αξιολογήσεις)
8.8
rginfotech1

Hi, I have reviewed your description that you want to convert your Excel spreadsheet into HTML to drop into your existing website [login to view URL] I have 10+ years of experience in website design and developmen Περισσότερα

$500 USD σε 3 μέρες
(361 Αξιολογήσεις)
8.2
gkws

Dear Employer, Greetings from Risensys!! A leading Mobile & Web Development Company. I have entirely understood your requirements about this project and so felt the desire to develop it for you. We are fulfilling Περισσότερα

$1058 USD σε 10 μέρες
(379 Αξιολογήσεις)
8.1
jxsarwar

Hi, I've read your description and understood all the requirements that you mentioned. I can provide you an elegant Website just the way you need it. I've vast experience with web development both front and backe Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
8.3
$588 USD σε 10 μέρες
(292 Αξιολογήσεις)
8.3
mmagr99

I am very confident to deliver you this in short time and with top quality

$705 USD σε 5 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
8.3
shivmirthyusl

Hi There, Thank you for the opportunity You are looking to convert Excel spreadsheet to HTML, CSS, and JavaScript to drop into HTML block at [login to view URL] Looking forward to discussing in detail. Thanks Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(207 Αξιολογήσεις)
8.2
Ideallsolution

Hello How are you? I am good for html, web design and development I saw your current website and the screenshot, its no problem for me, I can help you this project surely, have rich experience for this fields would Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.3
tranngocanh1702

Hi, I am Anna with more than 6 years experience in web and cross-platform app development including Hybrid, PHP, Laravel framework, Slim, CodeIgniter, MySQL, PostgreSQL, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Vuejs, Ajax, Περισσότερα

$700 USD σε 18 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.4
usatechsoft

HI please send me Excel spreadsheet ? i am confident . i will provide [login to view URL] of [login to view URL] give me a chance to show our skill set? i am available 10am and 5pm usa time zone web Work https://influenc Περισσότερα

$500 USD σε 6 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.7
schoudhary1553

Hello Sir, I am the expert freelancer here. I am on the 6th position through out the world to deliver the quality job. I have deliver here more than 395 + projects with 100% client satisfaction. I can help Περισσότερα

$600 USD σε 5 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
7.5
latatestTech

With Freelancer Preferred badge bound to give 100% Quality (Let's Chat) Hello, A great team is here for your service!! I read the project description properly, and I agreed to fulfill 100% of all your requiremen Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
7.7
njain0131

GET YOUR EXCEL SPREADSHEET EMBEDDED INTO HTML BLOCK AT [login to view URL], AFTER BEING CONVERTED INTO HTML, CSS & JAVASCRIPT!! WE HAVE PROFESSIONAL WEB DEVELOPERS & DESIGNERS TO ATTAIN YOUR DESIRED OBJECTIVE!! PLEASE CONT Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
7.3
marketingmindz

Check these Portfolio websites we've built: [login to view URL] [login to view URL] Do you seek a excel to be built in tabular format for the website? Do you have a complete excel sheet or Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.8
IBArtsLtd

Hi, I have worked on similar projects for using excel file data. I can develop similar app. Message me to discuss further. Thanks Relevant Skills and Experience Php, html, css, javascript

$705 USD σε 7 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.1
seoaceindia

Hello, I have studied Project in details and We are very confident getting you a clear solution for integration of Convert Excel spreadsheet to HTML, CSS and JavaScript with guaranteed results and a site which is co Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.0
webXpart

Hi, I checked the attachment and checked the link www.fifolio.com. Please come online and provide me other details so i can start working. Please check my profile at freelancer - https://www.freelancer.com/u/webX Περισσότερα

$294 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.9
pbsoftware

Hi There, Project requirement:- You are looking for an expert front-end developer who can help you regarding the project. As mentioned, you require to convert an Excel Spreadsheet to HTML, CSS and JavaScript and wan Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.1
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can Convert Excel spreadsheet to HTML, CSS and JavaScript to drop into HTML block at [login to view URL] for you as per your requirements. Lets hav Περισσότερα

$290 USD σε 12 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.8