Κλειστό

Hi I have shopify store with 288 products want it to attract customers

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $25 για αυτή τη δουλειά

deepakdiwan

hey there, As you said you have existing store of 288 products & you want some tweaks to make it more elegant so client get attracted to it & will help you in doing that will also provide you seo services to make hi Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(206 Αξιολογήσεις)
7.6
lassoarts

We are working on shopify since last 8 years and have done 350+ stores will be happy to help you in this task we have expertise to do custom coding with shopify and skills of graphics banner, icons and other UI desi Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(185 Αξιολογήσεις)
7.6
rapidwebhub

Hi, Shopify is one of Popular and my favourite working Platform. I am ready to work with you and attract the customer on your website. I have built my skills proficiency using - Shopify, Wordpress, Woocommerce, Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(129 Αξιολογήσεις)
5.7
hamzzaamalik

Sir I have vast experience in shopify,marketing and desiging,We can discuss more in chat about the details,u can view my profile and complete on time.I am a full time freelancer, working for more than 2 years now. Have Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
innovativewebtec

Hello Sir/Madam, An E-Commerce store demands an attractive, user-friendly, stunning front-end design with SEO optimized code. We have a professionally experienced and highly skilled team in website design & develop Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
padhiar37

Hello Kindly discuss the details so i can understand your requirements. Looking forward to work with you. Thanks

$15 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.4
strzh2005

Dear Clients, In Professional career in software development field I have massive knowledge about how to use programming languages which are used to create brilliant user friendly product for my Clients. Regards Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohitchandel55

Hello , Thanks for posting I can make you store look better and boost up your sales and can also help you in other criterias like famous and much needed shopify apps to boost up your sales.

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Vaibhavkushwah

Hello Sir, I read this job description and understand that I am perfect for this job. If you hire me, I can complete your job very carefully and satisfy you with my work. Selecting my bid promises 100% satisfaction at Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0