Ολοκληρωμένο

Firstname, month, year should be dynamicaly rendered to pdf template and then the pdf should be downloaded

Ανατέθηκε στον:

aimych1

HI sir, I read all the details I understand. I can build that function easily. I am an expert developer have 6+ years of experience. Thanks

$150 USD σε 3 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.4

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $153 για αυτή τη δουλειά

BaNgan

Hi, I have some question regarding to the pdf generator - Do you have the template for exported data yet? - Where the code can access user data, is it on the same page or have to extract from database - Can I use j Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
6.9
customizedata

By model data do you mean ASP.net (MVC) model or some database model ? We can create a PDF template and fill data in it from the model dynamically when a generate pdf link is clicked. Looking forward to have a ch Περισσότερα

$225 USD σε 7 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.8
itpathsolutions

Hello, I am Microsoft Certified developer with more than 8 years of IT industry experience and worked on different kind of projects from different geography. So I think your search for the best Microsoft developer i Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.5
shizivo

Hi, I can develop this feature of inputting the values to the PDF template and download it as PDF file on click. Can you please confirm which language the application is written? Bit about me, I have good experi Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.0
Piao217

Hi, I read your post with interest and I can handle it. I have developed many Windows desktop applications in various fields including Office Automation. Especially I have rich experience in PDF processing(Create/E Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.5
lovethomas1026

Thanks for your post. I have read your project description and I can do what exactly you want. I have rich experienced in web development. Please check my profile. If you choose me, I will satisfy you with good res Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
hawkscodeaus

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 8+ years in web design & development with good experience in following skills ... Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
7.0
matiasreynolds

hello! looking for a html/php expert? I can help you. I have done a similar task: in that case, users sign up a form with data and a PDF layout is send via email. I can do this job. If you want a good and fast freela Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
nataliaomelchenk

Hello, there? Greetings.. Are you looking for ASP.NET expert? I can download pdf automatically using asp.net. I have been working in this area for 6 years and got a good experience. And mastered in C#/ASP.NET, Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
Zahidtanveer

Hi, I'm .Net Developer Contact me for Quality Work. Relevant Skills I have: ASP.NET / MVC / Linq / .NET Core / SQL HTML/CSS/Bootstrap, JS/Jquery, Git, TFS Thank you and I look forward to the opportunity to w Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
xinglong717

Hi, nice to meet you. I have read your description. I would like to have conversation with chat to get more about your project. Thanks.

$100 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.2
deepthi2889

Hi, I am a Full stack developer in Microsoft technologies.  My area of expertise is web application development (asp.Net web forms, MVC, classic ASP), web services (SOAP & RESTFul), MySql & Sql Server as back end (th Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
adeellhr786

Hello there, a software engineer with experience of 5 years at your service, i will start work on your project right away and finish as soon as possible as i am free right ,now worked with pdf many times before, i w Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.3
AlexanderN3333

Hi, how r u doing today? I'm an expert who has 5+ years of experience with Web development. So you want to make pdf template from html form, right? Sure I can do this. Let me know more in detail. Contact me, if in Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.7
ashokraj18

Hi, This is Ashok, having 3 years of experience in PHP web designing and development. have done many projects in PHP frameworks with laravel ,yii2, code igniter. and CMS like WordPress. will complete your proj Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
sandeepatkot

Hello I have strong experience in asp.net with C# and vb.net, lets discuss more in chat if you interest Thanks for your time

$255 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
mazharsahil12

hello sir! I'm professional asp.net developer having 4 years of experience please contact me ............

$80 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
ru1414

I have hands on experience of working on .Net, C#. Hands on development experience of MVC,SQL and PDF.

$90 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
sramsiks

hello. I can do this with php. I do jobs like this many times before .

$111 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
JamesMaysApp

Dear Client!. How are you? I am a Web developer My First goal will always be to meet your needs and deadline. When working on a new project, I can have a clear understanding of your needs and vision of the project. I Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8