Σε Εξέλιξη

A few CSS Pages and Clean up to Website

I need a couple of pages created for my website ([url removed, login to view]), I have attached the template I used for the index page and the style sheet associated to the template. I need the two pages create by Friday and I will decided on Thursday who to go with. Please be sure to provide a detail cost and be sure that you can deliver in the time requested. Thanks

Ικανότητες: Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: www website create, cost for design website, com website cost, website cost, pages, deliver website, clean up css, clean my, css create, couple pages, website index, style sheet, website www, css style clean, clean page, need css, couple website, need pages, clean page website template, create website index

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Livermore, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #43478